Co to jest renta strukturalna?

Emerytury     dodano 2015-05-05
ocena
Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2001r renta strukturalna to miesięczne świadczenie pieniężne przysługujące za przekazane gospodarstwo rolne po spełnieniu warunków określonych w ustawie. Pomoc ta jest udzielana rolnikom, którzy zdecydują się na zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej w celu przekazania gospodarstw rolnych następcom lub innym producentom rolnym.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rolnictwa celem przyznawania rent strukturalnych ma być  przyśpieszenie procesu wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne, a także poprawa rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich przejmowanie przez osoby młodsze.

Prawo do renty strukturalnej przysługuje rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) ma ukończone 55 lat, lecz nie osiągnął 60 lat, jeżeli jest kobietą, albo ma ukończone 60 lat, lecz nie osiągnął 65 lat, jeżeli jest mężczyzną;

2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres wymagany do uzyskania emerytury rolniczej z chwilą ukończenia 55 lat, jeżeli jest kobietą, albo 60 lat, jeżeli jest mężczyzną;

3) prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzających zgłoszenie wniosku o rentę strukturalną i działalność ta była jedynym lub głównym źródłem jego utrzymania;

4) zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej;

5) przekazał gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni wynoszącej co najmniej 3 ha.

Prawo do renty strukturalnej nie przysługuje rolnikowi, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo który jest objęty innym niż rolnicze ubezpieczeniem społecznym lub zaopatrzeniem emerytalnym. Renta strukturalna wypłacana jest w wysokości 1,5 x najniższa emerytura. Obecnie jej wysokość wynosi 1013 zł miesięcznie ale może zostać zwiększona o 676 zł, jako dodatek na małżonka oraz o 102 zł, jeżeli rolnik przekaże gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha osobie w wieku poniżej 40. roku życia. Rolnicy którzy spełniają ustawowe warunki muszą złożyć do KRUS stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami i czekać na decyzję tego organu.

Czy ktoś z Was pobiera rentę strukturalną? Jak wyglądały procedury, czy ciężko było ją otrzymać?

OCENA
1.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

ile placona byla renta w 2003

~ zofia / 2012-10-17 06:42:22
oceń komentarz: (0) (0)

Polecamy

Rodzaje emerytur w Polsce

Rodzaje emerytur w Polsce

Mariola Przydział / 2013-03-11 12:49:13

Dodatek kompensacyjny - co to?

Dodatek kompensacyjny - co to?

Łukasz Latacz / 2011-09-30 10:04:19

Kto może być uposażonym w OFE?

Kto może być uposażonym w OFE?

Dariusz Wilk / 2011-10-17 15:58:06