Czy outsourcing HR się opłaca?

Firma    
ocena

Outsourcing to przekazanie funkcji wykonywanych przez pracowników danego przedsiębiorstwa organizacji zewnętrznej niezwiązanej bezpośrednio z firmą, ale specjalizującego się w konkretnie określonej dziedzinie. Obecnie coraz większą popularność zdobywa outsourcig HR czyli powierzenie zewnętrznej firmie odpowiedzialności za część lub całość procesów zarządzania zasobami ludzkimi.

Czy outsourcing HR się opłaca?

pixabay.com

Coraz większa otwartość przedsiębiorców oraz dynamiczny rozwój nowych technologii to czynniki które wpłynęły na spory wzrost popularności outsourcingu w tym tego dotyczącego zasobów ludzkich. Outsourcing HR może przybierać różną formę w zależności od przyjętej polityki firmy i obejmować:

- rozliczanie listy płac

- całość procesów związanych z administracją i polityka kadrowo- płacową

- obsługę oprogramowania informatycznego oraz wsparcia dla wszystkich użytkowników aplikacji HR. Firmy zajmujące się obsługą kadrowo-płacową mogą zagwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa danych klienta.

Plusy i minusy outsourcingu HR

Niewątpliwie największą zaletą takiego rozwiązania jest znaczna optymalizacja kosztów, eksperci szacują iż możliwe jest uzyskanie 15 do 35% redukcji całościowych kosztów operacyjnych działów personalnych. Oszczędności mogą dotyczyć takich obszarów jak: wynagrodzenia pracowników działów HR, koszty ZUS, koszty zwolnień lekarskich, koszty urlopów, rekrutacji, szkoleń, materiałów merytorycznych oraz koszty związane z zakupem i utrzymaniem systemu informatycznego.

Do innych korzyści płynących z outsourcingu HR należy przede wszystkim możliwość koncentracji na zadaniach będących główną specjalizacją firmy. Nie bez znaczenia jest również komfort związany z powierzeniem ZZL wysoko wykwalifikowanym podmiotom, dysponującym najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi oraz wiedzą na temat ciągle zmieniającego się prawa. Mimo wielu plusów istnieją także negatywne strony powierzenia zarządzania kadrami zewnętrznemu podmiotowi takie jak dyskomfort związany z poczuciem utraty kontroli nad procesami HR jak również obawy pracowników firmy związane z możliwą redukcją etatów i reorganizacją w firmie.

Nie ulega wątpliwości iż decyzja o oddaniu jakiegokolwiek działu firmy na zewnątrz powinna być poprzedzona głęboką analizą potencjalnych korzyści i zagrożeń, a także zrozumieniem mechanizmów funkcjonowania takiego rozwiązania.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =