Faktura VAT

Firma     dodano 2016-10-20
ocena

Przedsiębiorcy wystawiając fakturę VAT dokumentują zdarzenie, jakim jest sprzedaż towaru lub usługi. Przepisy podatkowe nie określają wzorów faktur, lecz wskazują obowiązującą treść tego dokumentu.

Faktura VAT

photoxpress.com

Ustawa o VAT w art. 106 ust. 1 stwierdza konieczność zawarcia na fakturze dokumentującej sprzedaż, daty dokonania sprzedaży, ceny jednostkowej bez podatku, podstawy opodatkowania, stawki i kwoty podatku, kwoty należności oraz danych dotyczących sprzedawcy i nabywcy.

Szczegółowe wytyczne

Więcej informacji dotyczących treści faktur VAT można znaleźć w rozporządzeniu o fakturach. Z przytoczonych regulacji wynika, że faktura VAT będąca dokumentem potwierdzających sprzedaż powinna w swej treści zawierać, co najmniej:

- imiona i nazwiska lub nazwy, adresy i numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;

- numer faktury oznaczony, jako "FAKTURA VAT";

- dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury oraz datę sprzedaży w tym samym formacie, jeśli data ta różni się od daty sprzedaży (w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym można podać na fakturze tylko miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem precyzyjnego określenia daty wystawienia faktury);

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

-  miarę i ilość towarów lub zakres usług;

- cenę jednostkową towaru lub usługi bez podatku oraz wartość netto;

- stawki podatku (sprzedaż zwolniona oznaczana jest symbolem "ZW" a sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu symbolem "NP");

- sumę wartości netto sprzedaży z podziałem na poszczególne stawki podatku (w tym również zwolnionych oraz niepodlegających opodatkowaniu);

- kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

- kwotę należności do zapłaty ogółem wraz z podatkiem;

Również faktury wewnętrze oraz faktury uproszczone powinny zawierać pozycje wymienione, jako obligatoryjne.

Dodatkowe dane na fakturze

Poza wymienionymi, obligatoryjnymi elementami może okazać się konieczne podanie na fakturze również:

- podstawy prawnej zastosowania zwolnienia z podatku lub symbolu PKWiU; przy czym po wprowadzonych od 1 stycznia 2011 r. zmianach w przepisach podatkowych ten sposób oznaczania podstawy prawnej zwolnienia stracił na znaczeniu;

- numeru rejestracyjnego pojazdu.

Faktury dotyczące transakcji szczególnego rodzaju tj. faktury VAT-MP, VAT marża oraz odnoszące się do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów muszą zawierać poza wymienionymi również dane szczególnego rodzaju. Ustawa określa też odrębnie wymaganą treść faktur VAT RR.

Choć w ustawienie zawarto minimalny zakres danych wymaganych na fakturze, to jednocześnie nie umieszczono informacji o ograniczeniach. W związku z tym przedsiębiorcy mogą na fakturach dodawać nieobowiązkowe elementy, takie jak rozszerzone dane kontaktowe czy inne adnotacje.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy

Kredyt czy leasing dla firmy?

Kredyt czy leasing dla firmy?

Natasza Duraj / 2010-11-04 12:52:45

Upadłość firmy jednoosobowej - konsekwencje

Upadłość firmy jednoosobowej - konsekwencje

Natasza Duraj / 2010-11-04 12:04:30

Biznes plan - jak napisać?

Biznes plan - jak napisać?

Natasza Duraj / 2010-10-29 13:16:23

Co opłaca się sprzedawać na Allegro?

Co opłaca się sprzedawać na Allegro?

Karolina Wyszogrodzka / 2010-12-08 15:01:41