Faktura dla osoby fizycznej bez działalności gospodarczej

Firma    
ocena

Przedsiębiorca ma obowiązek dokumentowania dokonanych zdarzeń gospodarczych. Sprzedaż towarów i usług innym podmiotom gospodarczym potwierdzana jest najczęściej fakturą VAT. Zasady, według których dokumentowana jest sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej są nieco inne. Wystawienie faktury takiej osobie jest tylko jednym ze sposobów potwierdzenia przeprowadzonej transakcji.

Faktura dla osoby fizycznej bez działalności gospodarczej

photoxpress.com

Kiedy wystawić fakturę osobie fizycznej?

Obowiązek wystawiania faktury osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej występuje tylko na jej wyraźne żądanie. Wyjątek stanowi sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu, gdzie obowiązek wystawienia faktury jest bezwzględny.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że jeśli osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie poprosi o fakturę nie ma przeciwskazań, aby sprzedawca i tak ją wystawił.

Jaki jest termin wystawienia faktury?

Osoby fizyczne mogą zażądać faktury przez pewien czas od daty dokonania transakcji, przy czym nie jest on jednoznacznie określony w przepisach. Zazwyczaj przyjmuje się taki sam termin jak w przypadku obowiązku wystawienia rachunku, czyli trzy miesiące. Takie założenie jest zgodne ze zdecydowaną większością interpretacji organów podatkowych. Jednak zdarzają się też interpretacje mówiące o innym terminie wystawienia faktury.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 22 października 2008 r., sygn. IPPP1-443-1616/08-4/RK stwierdza, że żądanie faktury należy zgłosić w terminie na jej wystawienie, czyli zazwyczaj do siódmego dnia od daty transakcji (wykonania usługi lub wydania towaru).

Inna interpretacja potwierdza, że nie ma przeszkód, aby wystawiać faktury osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nawet po upływie terminu trzech miesięcy od dokonania sprzedaży.

Rozbieżności biorą się z faktu, że ustawodawca nie określa konkretnego terminu, po którym żądanie faktury jest bezskuteczne a także nie zapisuje w ustawie zakazu wystawiania faktur po upływie określonego czasu.

Co zawrzeć w treści faktury?

Faktura wystawiana osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub takiej, która prowadzi firmę, lecz dokonuje zakupów „prywatnie” powinna zawierać takie same elementy jak faktura wystawiana innym podmiotom gospodarczym. Ustawodawca znosi w tym przypadku jedynie obowiązek umieszczania na niej numeru NIP nabywcy, czyli osoby fizycznej. Numer NIP sprzedawcy pozostaje również w tym przypadku obowiązkowym elementem faktury VAT.

Jeśli wystąpi sytuacja, w której sprzedaż ewidencjonowana przy użyciu kasy fiskalnej zostanie udokumentowana jednocześnie fakturą VAT, wówczas do kopii faktury podatnik dołącza paragon. Takie rozwiązanie ma na celu eliminację ryzyka podwójnego opodatkowania tej samej czynności.

Wyjątkiem wyłączającym obowiązek dołączenia paragonu do kopii faktury jest sprzedaż dokumentowana fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jeśli wartość sprzedaży i kwota podatku należnego zostały zarejestrowane w dobowym raporcie fiskalnym kasy. Drugi wyjątek stanowi faktura przesłana w formie elektronicznej dotycząca sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wówczas podatnik powinien zostawi w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =