Faktura VAT dla zagranicznego kontrahenta

Firma    
ocena

Jedną z pierwszych umiejętności, jaką musi opanować każdy świeżo upieczony przedsiębiorca, jest wystawianie faktur VAT. Jest to podstawowy i niezbędny - zarówno dla sprzedającego jak i nabywcy - dokument związany z działalnością gospodarczą decydujący o powstaniu lub nie obowiązku podatkowego.

Faktura VAT dla zagranicznego kontrahenta

photoxpress.com

W miarę rozwoju firmy i poszerzania się kręgu kontrahentów może pojawić się konieczność wystawiania faktur na rzecz podmiotów zagranicznych w języku obcym, najczęściej angielskim. Faktury dokumentujące dostawy towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju

Każdy kto jest  zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (i nie jest zarejestrowany w żadnym innym państwie jako podatnik podatku od towarów i usług) jest obowiązany  do wystawiania faktur  zawierających co najmniej następujące elementy:

- Imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy lub nazwy skrócone  sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

- Numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (z pewnymi wyjątkami);

- Numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT;

- Dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży  o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;

- Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

- Miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;

- Cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

- Wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

- Sumę wartości  sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Źródło: Jak prawidłowo wystawiać faktury VAT? J.Piotrowski

Wzór zagranicznej  faktury

Żadne przepisy krajowe czy międzynarodowe nie zawierają  wiążących wytycznych co do wyglądu czy wzoru dokumentu faktura VAT, dlatego ogromnym ułatwieniem jest możliwość skorzystania z programu komputerowego zawierającego gotowe druki faktur, które wystarczy jedynie uzupełnić danymi. Najlepsze dostępne na rynku profesjonalne programy zawierają wiele wzorów do wyboru w tym również te anglojęzyczne lub w podwójnej wersji językowej.

Wystawialiście kiedyś fakturę dla klienta z zagranicy? Z jakich programów korzystaliście? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =