Jak i kiedy dokonać korekty deklaracji VAT?

Firma    
ocena

W przedsiębiorstwach dla rozliczenie podatku VAT niezbędne jest zadeklarowanie jego kwoty. W praktyce niejednokrotnie pojawia się konieczność dokonywania zmian w złożonej uprzednio deklaracji VAT. W jaki sposób dokonuje się korekty deklaracji VAT? Podajemy kluczowe wskazówki.

Kiedy istnieje konieczność dokonywania korekcji deklaracji VAT

Konieczność dokonania korekty jest uzależniona od tego, na czym polega wadliwość deklaracji:

- Jeżeli wadliwa deklaracja nie ma wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy lub kwoty do zwrotu na rachunek bankowy i posiada drobne błędy formalne nie ma konieczności korygowania deklaracji VAT. Konieczność skorygowania deklaracji istnieje natomiast jeżeli posiada ona istotne błędy formalne np. uniemożliwiające identyfikację podatnika przez organ podatkowy.

- Jeżeli wadliwa deklaracja ma wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy lub kwoty do zwrotu na rachunek bankowy, ale kwota ta nie przewyższa 1000 zł, a poza tym złożona deklaracja podatkowa jest prawidłowa to w zależności od charakteru i zakresu błędów w zeznaniu podatkowym, zgodnie z art. 274 ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy może dokonać poprawy lub uzupełnienia błędnej deklaracji lub zwraca się do podatnika dokonanie korekty lub o wyjaśnienia. Jeżeli organ we własnym zakresie dokonuje korekty to podatnikowi powinna zostać dostarczona kopia skorygowanej deklaracji, od której przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dostarczenia.

- Jeżeli wadliwa deklaracja ma wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy lub kwoty do zwrotu na rachunek bankowy, a kwota ta przewyższa 1000 zł lub nie przewyższa 1000 zł, ale zawiera inne istotne błędy formalne dokonanie korekty deklaracji VAT jest konieczne.

Sposoby korygowania deklaracji VAT

Zgodnie z art. 81 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa korygowanie deklaracji VAT jest możliwe poprzez złożenie korygującej deklaracji i dołączenie pisemnego uzasadnienia przyczyn dokonanej korekty. Uzasadnienie powinno w sposób szczegółowy wyjaśnić przyczynę powstałych błędów. Należy także wskazać dowody w postaci faktur, transakcji potwierdzających zasadność dokonywania korekty w deklaracji podatkowej.

 

Źródła:

[1]  Jak i kiedy skorygować deklarację VAT?, Poradnik VAT nr 1 (313) z dnia 10.01.2012, dostępny w Internecie: http://www.gofin.pl/17,1,62,143247,jak-i-kiedy-skorygowac-deklaracje-vat.html.

[2] Paweł Barnik, Jak dokonać korekty deklaracji VAT?, WieszJak.pl, dostępny w Internecie: http://vat.wieszjak.pl/odliczanie-i-zwrot-podatku/280792,4,Jak-dokonac-korekty-deklaracji-VAT.html.

[3] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).

Zdarzyło Wam się musiec złożyć korektę do deklaracji? Z jakiego powodu?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =