Jak księgować kredyt samochodowy na firmę?

Firma     dodano 2016-07-15
ocena

Nabycie samochodu firmowego w ramach kredytu powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w ewidencji księgowej. Warto przy tym pamiętać o kardynalnej zasadzie rachunkowości, wedle której rata kapitałowa nie jest traktowana jako koszt. Do kategorii kosztów można natomiast zaliczyć odsetki (choć bywają odstępstwa od tej reguły).

Jak księgować kredyt samochodowy na firmę?

photoxpress.com

KPIR - wariant mało skomplikowany

Ze względu na istotne różnice pomiędzy podatkową księga przychodów i rozchodów (w skrócie KPiR) oraz tak zwaną pełną księgowością (kontową) sposób ujmowania tego samego zdarzenia w obydwu systemach prezentuje się zupełnie inaczej. Nie powinno się to wydawać zaskakujące zważywszy na fakt, że KPIR ma być z zasady mniej złożonym wariantem ewidencji.  

Przyjmijmy w ramach przykładu, że przedsiębiorstwo „X” sp.j. prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów otrzymało kredyt na zakup samochodu firmowego o wartości 30 000 zł. W chwili otrzymania auta zostaje ono wpisany o ewidencji środków trwałych prowadzonej przez każdy podmiot stosujący uproszczone zasady ewidencji w ramach KPiR. Warto zauważyć, że uwzględnienie samochodu w ewidencji środków trwałych niesie ze sobą pewne, dość istotne konsekwencje. Otóż jego wartość będzie stopniowo odpisywana w ciężar kosztów wraz z kolejnymi odpisami amortyzacyjnymi. Dlatego też traktowanie kwoty kredytu jako kosztu jest niedopuszczalne nie tylko ze względów metodologicznych, ale również dlatego, że wspomniane ujęcie przyczyniłoby się do znaczącego obniżenia zysku.  

Jeżeli chodzi o dalsze kroki w zakresie ewidencji, to należy wspomnieć, że odsetki z tytułu kredytu samochodowego są księgowane  w kolumnie zatytułowanej „pozostałe koszty”, a ich naliczenie powinno następować w dniu faktycznego uregulowania zobowiązania, niezależnie od tego czy podatnik rozlicza koszty metodą kasową czy memoriałową. 

A co z pełną księgowością?

W przypadku ewidencji księgowej dokonywanej na zasadach ogólnych należy dokonać korespondujących zapisów na czterech kontach: środki trwałe, kredyty bankowe, pozostałe rozrachunki oraz rozliczenie zakupu. 

Tym razem jako przykładowy podmiot będzie występować przedsiębiorstwo „Y” sp. z.o.o, które sfinansowało zakup firmowego pojazdu za pomocą kredytu samochodowego (wartość nabytego środka trwałego to 30 000 zł).

Opis operacji:

1) Zaksięgowanie zobowiązania z tytułu kredytu bankowego;

2) Otrzymanie faktury na samochód;

3) Przyjęcie samochodu.

Istotne odsetki …

Z odsetkami naliczanymi z tytułu kredytu samochodowego wiąże się pewien nagminny błąd, który jest popełniany zwłaszcza przez osoby nieposiadające doświadczenia w księgowości. Mianowicie zaliczają one koszty odsetek opłaconych jeszcze przed otrzymaniem środka trwałego w ciężar kosztów. Nie jest to jednak prawidłowe ujęcie, albowiem takie wydatki powinny zostać potraktowane jako składnik zwiększający wartość początkowa wspomnianego składnika majątku.

Warto również pamiętać, że limit 20 000 € znajdujący zastosowanie w przypadku amortyzacji samochodów firmowych nie odgrywa żadnej roli jeżeli chodzi o koszty kapitału obcego. Dlatego też odsetki kredytów można zaliczyć w ciężar kosztów również w tej części, która odpowiada za wartość kredytu przekraczającą wspomniany limit wartości pojazdu.

Pamiętaliście, by dobrze policzyć odsetki?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

leasing o tyle się opłaca że odsetki walmiy w kosztaprzykład: 100 000 zł za auto, odsetki i koszty 20 000 zł po wrzuceniu w koszta odsetek 16 200 zł

~ leasing o tyle się opłaca że odsetki walmiy w / 2012-08-26 04:42:56
oceń komentarz: (0) (0)

Polecamy

Kredyt czy leasing dla firmy?

Kredyt czy leasing dla firmy?

Natasza Duraj / 2010-11-04 12:52:45

Upadłość firmy jednoosobowej - konsekwencje

Upadłość firmy jednoosobowej - konsekwencje

Natasza Duraj / 2010-11-04 12:04:30

Biznes plan - jak napisać?

Biznes plan - jak napisać?

Natasza Duraj / 2010-10-29 13:16:23

Co opłaca się sprzedawać na Allegro?

Co opłaca się sprzedawać na Allegro?

Karolina Wyszogrodzka / 2010-12-08 15:01:41