Jak wpisać działalność gospodarczą do KRS?

Firma     dodano 2016-08-19
ocena

Krajowy Rejestr Sądowy w skrócie KRS prowadzą w systemie elektronicznym sądy rejonowe (gospodarcze). Obejmują one obszar województwa lub jego część. Jakie podmioty są wpisywane KRS i w jaki sposób można dokonać wpisania działalności do tego rejestru? Przedstawiamy najważniejsze zagadnienia.

Jak wpisać działalność gospodarczą do KRS?

sxc.hu

Podmioty wpisywane do KRS:

- spółki jawne;

- spółki partnerskie;

- spółki komandytowe;

- spółki komandytowo – akcyjne;

- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.);

- spółki akcyjne (S.A.);

- spółdzielnie;

- jednostki  badawczo-rozwojowe;

- towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych;

- oddziały przedsiębiorców zagranicznych;

- główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dokonywany jest na wniosek, który składa się na urzędowym formularzu odpowiednim dla rodzaju zakładanej spółki. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Wraz ze złożeniem wniosku należy dokonać uiszczenia opłaty sądowej wynoszącej 500 zł oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 500 zł. Zmiany wpisu w KRS oraz zmiany danych w ogłoszeniu podlegają opłacie w wysokości 250 zł. Nie wszystkie spółki podlegają obowiązkowi ogłoszenia, stąd ta druga opłata nie zawsze będzie uiszczana.

Wraz z wnioskiem o wpis do KRS należy złożyć dodatkowe dokumenty. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością te dodatkowe dokumenty to:

- umowa spółki;

- lista wspólników, zawierająca imię i nazwisko albo firmę i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów. W przypadku braku wspólników należy zawrzeć stwierdzenie, że wnioskodawca jest jedynym wspólnikiem spółki;

- oświadczenie członków zarządu o wniesieniu przez wszystkich wspólników w całości wkładów na pokrycie kapitału zakładowego;

- poświadczone urzędowo wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki (członków zarządu i prokurentów);

- dowód powołania poszczególnych członków organów spółki, jeżeli o powołaniu nie stanowi umowa spółki.

Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zostaje rozpatrzony nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.

 

Źródła:

[1] KRS - Krajowy Rejestr Sądowy, Money.pl, dostępny w Internecie: http://msp.money.pl/wiadomosci/prawop/artykul/krs;-;krajowy;rejestr;sadowy,129,0,221313.html

[2] Formularze wniosków wykorzystywanych w KRS, bip.ms.gov.pl, dostępny w Internecie: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-krs/.

Mieliście jakieś problemy z wpisaniem działalności do KRS czy poszło bez problemu? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy

Kredyt czy leasing dla firmy?

Kredyt czy leasing dla firmy?

Natasza Duraj / 2010-11-04 12:52:45

Upadłość firmy jednoosobowej - konsekwencje

Upadłość firmy jednoosobowej - konsekwencje

Natasza Duraj / 2010-11-04 12:04:30

Biznes plan - jak napisać?

Biznes plan - jak napisać?

Natasza Duraj / 2010-10-29 13:16:23

Co opłaca się sprzedawać na Allegro?

Co opłaca się sprzedawać na Allegro?

Karolina Wyszogrodzka / 2010-12-08 15:01:41