Kto w firmie odpowiada za nadużycia podatkowe?

Firma     dodano 2016-07-19
ocena

W przedsiębiorstwach dochodzi do nieprawidłowości w rozliczaniach z fiskusem, nieodzowne w związku z tym staje się ustalenie odpowiedzialności za popełnione wykroczenia lub przestępstwa skarbowe. Ustalenie odpowiedzialności konkretnej osoby może skutkować także nałożeniem sankcji finansowych na przedsiębiorstwo. Jak zatem ustalić osobę odpowiedzialną za nadużycia podatkowe w firmie? Prezentujemy najważniejsze zagadnienia.

Kto odpowiada za nadużycia związane z podatkami?

Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego za nadużycia w rozliczaniach z fiskusem odpowiedzialna jest konkretna osoba, nawet jeżeli wykroczenie popełnione zostało przez firmę. W tym przypadku odpowiedzialna jest osoba zajmująca się sprawami gospodarczymi. Przepisy prawne nie regulują co należy rozumieć pod pojęciem „spraw gospodarczych”.

Za sprawy gospodarcze można uznać zajmowanie się sprawami związanymi z działalnością firmy polegającymi na zawieraniu umów, kontraktów, transakcji, zaciąganiu zobowiązań, prowadzeniu księgowości. Osoba, która będzie odpowiadać za sprawy gospodarcze powinna posiadać kwalifikacje uprawniające ją do tego na podstawie przepisów prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania czynności. Kryteria skutkujące pociągnięciem do odpowiedzialności za nadużycia spełniają zatem następujące grupy:

- W spółkach osobowych - wspólnicy;

- W spółkach kapitałowych - członkowie zarządu, główny księgowy, dyrektor do spraw finansowych itp.;

- Doradcy podatkowi i właściciele biur rachunkowych, którym powierzono zajmowanie się sprawami księgowo – podatkowymi;

- Zgodnie z art. 84 Kodeksu karnego skarbowego zarządzający firmą mogą odpowiadać za brak nadzoru. Niedopełnienie obowiązku nadzoru może być popełnione zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie i uznawane jest za wykroczenie skarbowe.

Na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - przestępstwa skarbowe -  ukarana może zostać również osoba prawna, spółka osobowa, spółka kapitałowa w organizacji. Z odpowiedzialności tej zwolnieni są jedynie przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

Obligatoryjne kary za przestępstwa skarbowe:
kara pieniężna od 1.000 zł do 5.000.000 zł, nie może ona jednak przekraczać 3% przychodu osiągniętego w roku obrotowym, w którym popełniono przestępstwo skarbowe, utrata przedmiotów, korzyści majątkowych lub ich równowartości nawet tych, które pochodzą pośrednio z przestępstwa skarbowego lub które służyły bądź były przeznaczone do jego popełnienia.

 

Źródła:

[1] Małgorzata Żujewska, Kto w firmie odpowiada za nadużycia podatkowe?, Gazeta Podatkowa nr 95 (823) z dnia 28.11.2011, dostępny w Internecie: http://www.gofin.pl/17,2,64,100098,kto-w-firmie-odpowiada-za-naduzycia-podatkowe.html.

[2] Ustawa z dnia 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 ze zm.).

Co myślicie o karach przewidzianych za nadużycia podatkowe? Powinny zostać zaostrzone? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy

Kredyt czy leasing dla firmy?

Kredyt czy leasing dla firmy?

Natasza Duraj / 2010-11-04 12:52:45

Upadłość firmy jednoosobowej - konsekwencje

Upadłość firmy jednoosobowej - konsekwencje

Natasza Duraj / 2010-11-04 12:04:30

Biznes plan - jak napisać?

Biznes plan - jak napisać?

Natasza Duraj / 2010-10-29 13:16:23

Co opłaca się sprzedawać na Allegro?

Co opłaca się sprzedawać na Allegro?

Karolina Wyszogrodzka / 2010-12-08 15:01:41