Niższa składka ZUS przy zakładaniu działalności

Firma    
ocena

Składki ZUS są dla przedsiębiorców dużym obciążeniem i często to one stanowią barierę dla podjęcia własnej działalności gospodarczej. Warto wiedzieć, że część nowych przedsiębiorców otrzymuje możliwość opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Prawo opłacania niższych składek nie dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Niższa składka ZUS przy zakładaniu działalności

photoxpress.com

Dla kogo przywileje?

Preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przysługują wszystkim tym, którzy jednocześnie spełnią następujące warunki:

- rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (preferencyjne zasady nie dotyczą innej działalności niż gospodarcza);

- nie prowadzili w okresie ostatnich 60 miesięcy żadnej pozarolniczej działalności (gospodarczej oraz innej niż gospodarcza, np. jako wspólnik spółki jawnej);

- nie wykonują w ramach podjętej działalności gospodarczej pracy na rzecz swojego byłego pracodawcy, w ramach tych samych zadań, które realizowali w ramach stosunku pracy w roku poprzedzającym lub tym samym, w którym rozpoczynają działalność.

Ograniczenie dotyczące byłego pracodawcy ma na celu ochronę pracowników przed nakłanianiem ich do wykonywania tych samych zadań w formie własnej działalności. Nie ma przeciwskazań do współpracy z byłymi zleceniodawcami czy nakładcami. Prawo do niższych składek będzie też przysługiwało przedsiębiorcy współpracującemu z byłym pracodawcą w zakresie innym niż ten, którego dotyczyła umowa o pracę. Te same zasady obowiązują w przypadku, gdy przedsiębiorca pracował w kilku firmach jednocześnie w ramach stosunku pracy.

Jakie są stawki dla nowych przedsiębiorców?

Składki ZUS liczone są od podstawy wymiaru, jakim jest minimalne wynagrodzenie za pracę, wynoszące w 2011 r. 1386 zł. W przypadku obniżonych składek za podstawę przyjmuje się 30% minimalnego wynagrodzenia, czyli 415,80 zł. Liczone w ten sposób składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą w sumie 123,24 zł miesięcznie (wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym). Zapewnia to znaczące oszczędności dla początkujących przedsiębiorców, co pozwala na przeznaczenie większych środków na inwestycje i rozwój firmy.

Należy jednocześnie pamiętać, że opłacając obniżone składki, okres ich opłacania nie będzie wliczany do stażu, od którego uzależnione jest prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Wynika to z zapisów art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - tj. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 106, poz., 622). Co ważne, ustalenie podstawy wymiary na poziomie równym bądź wyższym od minimalnego wynagrodzenia, rodzi obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Okres korzystania z ulgi wynosi 24 miesiące kalendarzowe, liczone od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Gdy ten okres minie lub przedsiębiorca wcześniej utraci prawo do niższych składek powinien wyrejestrować się a następnie ponownie zgłosić z właściwym kodem ubezpieczenia.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =