Odliczenie VAT od faktury wysłanej e-mailem

Firma    
ocena

Czy faktura przesłana pocztą elektroniczną jest legalna? Na jakiej podstawie można odliczyć od niej VAT?

Odliczenie VAT od faktury wysłanej e-mailem

photoxpress.com

Według wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 1444/09 faktura przesłana pocztą elektroniczną jest w pełni legalna.

Rewolucyjny wyrok NSA

Decyzja ta otworzyła przed podatnikami możliwość wykazania podatku VAT naliczonego w ewidencji VAT i odliczenia go na podstawie faktury przesłanej w formacie PDF i wydrukowanej samodzielnie przez podatnika. Trzeba tu zaznaczyć, że obiekcje nie dotyczyły faktur elektronicznych z podpisem elektronicznym, co do których nie ma zastrzeżeń.

Wątpliwości interpretacyjne

Sprawa dotyczyła podatnika, który zaskarżył niekorzystną interpretację Sądu Administracyjnego uznającą, że w formie innej niż papierowa przesyłane mogą być tylko dokumenty spełniające wymogi określone przez rozporządzenie Ministra Finansów. Wyrok z dnia 17 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Kr 97/09 stwierdzał niezgodność przekazywanych drogą elektroniczną faktur z rozporządzeniem w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej i ustawą o podpisie elektronicznym. Przyznawał słuszność fiskusowi nieuznającemu takiej faktury, jako dokumentu na piśmie, co powodowało, że podatnicy nie mogli odliczać VAT z faktur przesłanych e-mailem.

NSA uchylił zaskarżony wyrok i skierował sprawę ponownie do WSA uzasadniając tą decyzję stwierdzeniem, że faktura wysłana do kontrahenta w formie PDF, a następnie przez tego kontrahenta wydrukowana, stanowi fakturę uprawniającą do odliczania naliczonego VAT.

Przywołany wyrok NSA jest przełomowy w kwestii akceptacji elektronicznej formy przesyłania dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji pomiędzy podmiotami.

W tym miejscu warto wspomnieć również, że wcześniejszy wyrok NSA z dnia 3 listopada 2009 r., sygn. akt I FSK 1169/08, przyznawał, że podatnicy mogą przechowywać kopie faktur w formie elektronicznej.

 

 

Źródła:

Gazeta Podatkowa Nr 671 z dnia 2010-06-14

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =