Rozliczanie PIT 40 i PIT 11

Firma     dodano 2016-09-22
ocena

W związku z rozliczeniami rocznymi podatku dochodowego od osób fizycznych pracodawcy mają określone obowiązki. Jeżeli pracownik złoży do 10 stycznia stosowne oświadczenie pracodawca, jako płatnik podatku, zobowiązany jest do sporządzenia rocznego obliczenia podatku na druku PIT-40. Ponadto do końca lutego przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma czas na wystawienie i przesłanie podatnikowi oraz organowi skarbowemu informacji PIT-11.

Rozliczanie PIT 40 i PIT 11

photoxpress.com

PIT-40

Jeżeli pracownik złoży w terminie PIT-12 pracodawca jest zobowiązany do obliczenia podatku na druku PIT-40. Jednak z możliwości rozliczenia swoich dochodów za pośrednictwem pracodawcy mogą skorzystać tylko ci podatnicy, którzy poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskali innych dochodów i nie mają obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem zwróconej za pośrednictwem płatnika zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podatnik nie może ponadto korzystać z opodatkowania łącznego z dochodami małżonka lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

PIT-11

PIT-11 to informacja o dochodach i pobranych zaliczkach podatkowych pracowników. Za niedopełnienie obowiązku jego wystawienia w terminie grozi kara grzywny za przestępstwo skarbowe. Dane zawarte w tym formularzu stanowią dla większości pracowników podstawę do sporządzenia przez nich rocznego zeznania podatkowego. Odpowiednie kwoty uwzględnione przez pracodawcę w tym formularzu podatnik powinien przepisać do właściwych rubryk formularzy PIT-36 lub PIT-37.

Pamiętać należy ponadto, iż w sytuacji kiedy obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek ustał w ciągu roku - np. z przyczyny ustania stosunku pracy - płatnicy są zobowiązani sporządzić informację i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została zaliczka. Częstym błędem popełnianym przy wystawianiu formularza PIT-11 jest m.in. uwzględnianie w przychodach wynagrodzenia, które nie zostało postawione do dyspozycji podatnika np. wynagrodzenie za grudzień rozliczanego roku wypłacane w styczniu następnego roku.

Rozliczacie PIT 40 i/lub PIT 11?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy

Kredyt czy leasing dla firmy?

Kredyt czy leasing dla firmy?

Natasza Duraj / 2010-11-04 12:52:45

Upadłość firmy jednoosobowej - konsekwencje

Upadłość firmy jednoosobowej - konsekwencje

Natasza Duraj / 2010-11-04 12:04:30

Biznes plan - jak napisać?

Biznes plan - jak napisać?

Natasza Duraj / 2010-10-29 13:16:23

Co opłaca się sprzedawać na Allegro?

Co opłaca się sprzedawać na Allegro?

Karolina Wyszogrodzka / 2010-12-08 15:01:41