Składki ZUS przy skróconym wypowiedzeniu

Firma     dodano 2016-10-20
ocena

Czy od odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia należy naliczyć składkę ZUS?

Składki ZUS przy skróconym wypowiedzeniu

sxc.hu

Pracodawca może skrócić pracownikowi okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, bez zgody pracownika, co skutkuje wcześniejszym rozwiązaniem stosunku pracy. Rekompensata wypłacona pracownikowi w formie odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia nie podlega składkom ZUS.

Wysokość odszkodowania

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony rozwiązywana za wypowiedzeniem przez pracodawcę wygasa z końcem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia uregulowany został w Kodeksie Pracy i jest bezpośrednio związany z okresem zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Jednocześnie zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawcy przysługuje prawo skrócenia okresu wypowiedzenia i wypłaty w zamian odszkodowanie za pozostałą część tego okresu. Dotyczy to pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, przez co najmniej trzy lata u tego samego pracodawcy, których umowa zostaje wypowiedziana z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy lub z innych przyczyn niedotyczących pracowników.

Zmieniona długość okresu wypowiedzenia w opisanych powyżej sytuacjach nie może wynosić mniej niż jeden miesiąc. Za pozostały okres przysługuje pracownikowi odszkodowanie w minimalnej wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu, które w tym czasie powinien otrzymać. Jeśli zatem pracodawca skróci okres wypowiedzenia z trzech miesięcy do dwóch miesięcy, wówczas pracownik poza wynagrodzeniem za przepracowany okres otrzyma też odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za trzeci miesiąc, w którym faktycznie nie będzie świadczył pracy.

Składki ZUS a odszkodowanie

Powołując się na § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uznaje się, że do podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych pracowników nie wlicza się odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

W praktyce składki ubezpieczeniowe opłacane są od wynagrodzenia za faktycznie przepracowany czas a od kwoty odszkodowania nie nalicza się i nie odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne ani składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy

Kredyt czy leasing dla firmy?

Kredyt czy leasing dla firmy?

Natasza Duraj / 2010-11-04 12:52:45

Czy leasing można spłacić wcześniej?

Czy leasing można spłacić wcześniej?

Redakcja / 2011-12-05 08:38:36

Biznes plan - jak napisać?

Biznes plan - jak napisać?

Natasza Duraj / 2010-10-29 13:16:23

Co opłaca się sprzedawać na Allegro?

Co opłaca się sprzedawać na Allegro?

Karolina Wyszogrodzka / 2010-12-08 15:01:41