Składki ZUS przy skróconym wypowiedzeniu

Firma    
ocena

Czy od odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia należy naliczyć składkę ZUS?

Składki ZUS przy skróconym wypowiedzeniu

sxc.hu

Pracodawca może skrócić pracownikowi okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, bez zgody pracownika, co skutkuje wcześniejszym rozwiązaniem stosunku pracy. Rekompensata wypłacona pracownikowi w formie odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia nie podlega składkom ZUS.

Wysokość odszkodowania

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony rozwiązywana za wypowiedzeniem przez pracodawcę wygasa z końcem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia uregulowany został w Kodeksie Pracy i jest bezpośrednio związany z okresem zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Jednocześnie zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawcy przysługuje prawo skrócenia okresu wypowiedzenia i wypłaty w zamian odszkodowanie za pozostałą część tego okresu. Dotyczy to pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, przez co najmniej trzy lata u tego samego pracodawcy, których umowa zostaje wypowiedziana z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy lub z innych przyczyn niedotyczących pracowników.

Zmieniona długość okresu wypowiedzenia w opisanych powyżej sytuacjach nie może wynosić mniej niż jeden miesiąc. Za pozostały okres przysługuje pracownikowi odszkodowanie w minimalnej wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu, które w tym czasie powinien otrzymać. Jeśli zatem pracodawca skróci okres wypowiedzenia z trzech miesięcy do dwóch miesięcy, wówczas pracownik poza wynagrodzeniem za przepracowany okres otrzyma też odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za trzeci miesiąc, w którym faktycznie nie będzie świadczył pracy.

Składki ZUS a odszkodowanie

Powołując się na § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uznaje się, że do podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych pracowników nie wlicza się odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

W praktyce składki ubezpieczeniowe opłacane są od wynagrodzenia za faktycznie przepracowany czas a od kwoty odszkodowania nie nalicza się i nie odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne ani składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =