Zalety Outplacementu

Firma    
ocena

Czym jest outplacement? Czy warto z niego skorzystać? Jakie są jego zalety i wady? Czy outplacement to pomoc dla zwalnianego czy „wyciszacz” wyrzutów sumienia zwalniającego?

Pod obco brzmiącym określeniem outplacement kryje się tzw. program zwolnień monitorowanych, który w zamyśle ma pomóc zwalnianym pracownikom odnaleźć się w sytuacji pozbawienia zatrudnienia. Programy outplacementowe są obecnie coraz częściej wykorzystywane przez pracodawców w procesie zwalniania pracowników, co świadczy o tym, że i dla nich są one korzystne. Komu outplacement przynosi większe korzyści pracownikowi czy pracodawcy? Jeżeli chcesz się dowiedzieć - przeczytaj!

Co pracownik zyskuje na outplacemencie?

W ramach programu zwolnień monitorowanych zwalnianemu pracownikowi udziela się możliwości korzystania z profesjonalnego doradztwa zawodowego, pomocy psychologicznej, szkoleń, wsparcia finansowego w postaci odprawy oraz pomocy podczas poszukiwania nowej pracy lub w założeniu własnej działalności gospodarczej.

Działania te mają zmniejszyć dyskomfort zwalnianego pracownika powstający w obliczu utraty pracy oraz aktywnie wspierać zwiększenie jego konkurencyjności na rynku pracy. Pracownik pomimo, że traci zatrudnienie odchodzi wyposażony w dodatkowe umiejętności oraz z poczuciem „żywego” zainteresowania swoim losem.

Jakie są korzyści z outplacementu dla pracodawcy?

Wbrew pozorom beneficjentem programu zwolnień monitorowanych nie jest jedynie pracownik. Pracodawca również odnosi korzyści, pomimo, że są one zgoła odmienne od tych, które uzyskuje pracownik. Przekazana do publicznej wiadomości informacja o uczestnictwie organizacji w programie zwolnień monitorowanych bardzo pozytywnie wpływa na jej wizerunek w otoczeniu.

Outplacement jest również narzędziem budowania lojalności i poczucia solidarności wobec zatrudnionych. Jak wskazują badania dzięki niemu zmniejsza się wskaźnik odjeść z organizacji i nieobecności w pracy. Firma uczestnicząc programie może także zyskać cenne informacje o rynku pracy oraz umiejętności w zarządzaniu ludźmi.

Kto zyskuje więcej?

Udzielając odpowiedzi na to pytanie można stwierdzić, że beneficjentami outplacementu są zarówno pracodawca jak i zwalniany pracownik. Biorąc jednak pod uwagę gorszą pozycję negocjacyjną pracownika, to odnosi on zdecydowanie większe korzyści z programu zwolnień monitorowanych. Pracodawca dysponuje bowiem innymi możliwościami kształtowania pozytywnego wizerunku, może wspierać akcje charytatywne lub sponsorować imprezy sportowe.

Wysokie nakłady finansowe na tworzenie programu, angażowanie czasu i zasobów w jego realizację sprawiają, że outplacementu zdecydowanie nie można uznać jedynie za „wyciszacz wyrzutów sumienia” pracodawcy. Zwalniany pracownik mogąc korzystać z szeroko pojętego wsparcia przy poszukiwaniu nowej pracy w ramach outplacementu jest w znacznie korzystniejszym położeniu niż „zdany jedynie na siebie”. Inicjatywę programu zwolnień monitorowanych należy zatem uznać za wskazującą na dużą etykę działania pracodawcy.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =