Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Kredyty     dodano 2016-05-13
ocena

Przemiany na rynkach finansowych, jak również spowolnienie koniunktury gospodarczej spowodowało, że wiele instytucji finansowych zmieniło strategię sprzedaży oferowanych przez siebie produktów lub usług. Coraz częściej mamy bowiem do czynienia z łączeniem produktów oferowanych przez banki (np. umów kredytowych) z produktami firm ubezpieczeniowych (np. umowy ubezpieczenia kredytu).

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

photoxpress.com

Ubezpieczenie kredytu jest przykładem jednej z dobrowolnych umów ubezpieczeniowych, choć wiele osób zaciągających kredyt nie jest często tego świadomych. Ta dobrowolność wynika z brzmienia przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 nr 124 poz. 1152, z późn. zm.). W myśl art. 4 wzmiankowanej ustawy, do obowiązkowych ubezpieczeń należą jedynie: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, jak również ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenia kredytu są zwykle sprzedawane i wymagane przez banki, mimo iż nie zawsze ich konstrukcja ma na celu spłatę kredytu. Najczęściej można spotkać się z takimi rodzajami ubezpieczeń dodawanych do kredytów, jak: ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy, ubezpieczenie na wypadek choroby i trwałego inwalidztwa czy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zazwyczaj zawarcie umowy o ubezpieczenie kredytu stanowi wyłącznie wymóg banku udzielającego kredyt, nie jest to jednak obowiązek ustawowy konsumenta, gdyż żadna ustawa nie mówi o obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia kredytu. Warto jednakże pamiętać o tym, że brak zawarcia umowy ubezpieczenia będzie zazwyczaj skutkował zażądaniem przez bank innego zabezpieczenia spłaty kredytu.

Obecnie wiele banków ma swojej ofercie ubezpieczenie kredytu w formie opcji fakultatywnej. W takim przypadku zawarcie umowy ubezpieczenia zależy tylko od naszej woli. Dlatego też tak istotne przed podpisaniem umowy kredytu jest zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Zanim złożymy podpis na umowie kredytu powinniśmy uważnie przestudiować jej treść. Jeśli z postanowień umowy wynikać będzie, że ubezpieczenie jest opcją dodatkową, powinniśmy zapoznać się z warunkami ubezpieczenia i zdecydować, czy rzeczywiście jest nam potrzebne. Jeśli jednak zdecydujemy się na ubezpieczenie kredytu warto pamiętać, że w przypadku jego wcześniejszej spłaty - zgodnie z art. 813 kodeksu cywilnego - za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej przysługuje nam zwrot składki.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy

Kredyt konsumencki a konsumpcyjny - różnice

Kredyt konsumencki a konsumpcyjny - różnice

Redakcja / 2012-04-23 12:33:55

Kredyt konsolidacyjny bez zgody współmałżonka

Kredyt konsolidacyjny bez zgody współmałżonka

Andrzej Prajsnar / 2013-03-06 13:38:36

Czy można skonsolidować jeden kredyt?

Czy można skonsolidować jeden kredyt?

Andrzej Prajsnar / 2013-03-06 12:58:43

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Natasza Duraj / 2010-11-12 10:01:57