Czy opłaca się przewalutować kredyt?

Kredyty     dodano 2016-08-18
ocena

Koncepcje przewalutowania kredytu stają się bardzo popularne ilekroć dochodzi do poważnych wahań na rynku walutowym. Trzeba jednak pamiętać, że kredyt jest długoterminowym produktem bankowym, tak więc korzyści związane ze zmianą jego waluty są oceniane w perspektywie kilku bądź kilkunastu lat. Wobec powyższego odradza się dokonywanie pochopnych przewalutowań ze względu na możliwe straty oraz koszty stałe (prowizje).

Tylko dwie możliwości …

Aby odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule trzeba dokonać analizy sytuacji dla scenariusza deprecjacji oraz aprecjacji waluty krajowej oraz przeciwstawnych typów konwersji. Wskazuje ona, że operacja  przewalutowania jest opłacalna jedynie w dwóch poniższych przypadkach. 

Wariant I

Kredyt o wysokości 102 000 zł został zaciągnięty w walucie obcej (na przykład we franku szwajcarskim). Kurs otwarcia kredytu wyniósł CHF = 3.4 PLN, co przyczyniło się do ustalenia zobowiązania w walucie obcej na 30000 CHF. W okresie późniejszym nastąpił spadek kursu CHF (z CHF = 3.4 PLN do CHF = 3.0 PLN). Co więcej, prognozy analityków sugerują, że jest to tendencja długookresowa. Wobec powyższego klient decyduje się na konwersję waluty kredytu. Bank dokonuje przeliczenia bieżącej sumy zobowiązań (spłacono 10% kapitału) oraz dotychczasowej raty po aktualnym kursie (CHF = 3.0 PLN). Sprawia to, że aktualna kwota zobowiązań klienta wynosi 81000 zł. Dla porównania zadłużenie wobec banku wynosiłoby 91800 zł o ile kredytobiorca nie zdecydowałby się na przewalutowanie. 

Można łatwo dokonać odwrócenia przykładu poprzez wstawienie kursu CHF = 3.0 jako wartości obowiązującej  w chwili otwarcia. Analiza takiego scenariusza rozwoju sytuacji wskazuje, że przewalutowanie kredytu denominowanego we frankach  generuje straty w sytuacji wzrostu kursu (z CHF = 3.0 PLN do CHF = 3.4 PLN). Mimo oczywistości tej relacji wielu kredytobiorców, którzy z podczas boomu hipotecznego (lata 2006-2008) zaciągnęli kredytu zobowiązanie denominowane właśnie we franku zachowało się dość nielogicznie sytuacji, gdy kurs waluty kredytowej zaczął rosnąć.  Pewne uzasadnienie dla omawianego zachowania stanowiły obawy przed dalszą aprecjacją franka, które wybrzmiały szczególnie niepokojąco w kontekście pierwszych symptomów kryzysu finansowego.

Wariant II

Kolejny wariant dotyczy konwersji waluty kredytu złotówkowego. Pierwotnie zobowiązanie wynosiło 200 000 zł. Do chwili bieżącej klient zdołał spłacić 20% pierwotnego zadłużenia. Jednocześnie zaobserwował pewną interesującą tendencję na rynku walutowym.  Mianowicie kurs euro znacznie wzrósł począwszy od chwili zaciągnięcia zobowiązania złotówkowego ( z € = 4.0 PLN do € = 5.0 PLN). Istnieje zatem możliwość zamiany bieżącego zobowiązania złotówkowego na dług denominowany w euro. 

Obliczenia wskazują, że na wskutek takiej operacji zadłużenie klienta wyniosło 32 000 € podczas, gdy dla pierwotnego kursu wartość ta kształtowałaby się na poziomie  wyższym o 8000 €. Korzyści z tego tytułu wiążą się z niższą kwota odsetek w relacji do hipotetycznego kredytu o kwocie 40 000 € (przy założeniu, że stopa referencyjna dla tego kredytu nie zmieniła się w sposób znaczący).  Podobnie jak w przypadku wariantu pierwszego można wykazać, że zmiana zobowiązań denominowanych w złotych nie opłaca się, gdy kurs waluty docelowej spada.

Macie kredyt w obcej walucie? Jakiej? Na jaką walutę chcielibyście go przewalutować? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy

Kredyt konsumencki a konsumpcyjny - różnice

Kredyt konsumencki a konsumpcyjny - różnice

Redakcja / 2012-04-23 12:33:55

Czy małżonek musi się zgodzić na kredyt?

Czy małżonek musi się zgodzić na kredyt?

Redakcja / 2011-10-20 08:44:24

Czy można skonsolidować jeden kredyt?

Czy można skonsolidować jeden kredyt?

Andrzej Prajsnar / 2013-03-06 12:58:43

Kiedy przewalutować kredyt?

Kiedy przewalutować kredyt?

Karolina Wyszogrodzka / 2010-11-03 11:34:34