Jak szukać pracy w USA?

Praca    
ocena

Poszukiwanie pracy poza granicami kraju może okazać się znacznie trudniejsze niż w kraju. Zachęcające do podjęcia wyzwania ubiegania się o pracę w USA są atrakcyjne zarobki, warunki pracy i możliwości rozwoju. Najkorzystniejsza z możliwych dla emigranta jest sytuacja, w której ma on już zagwarantowaną pracę i miejsce zamieszkania.

Jak szukać pracy w USA?

photoxpress.com

Niestety zdarza się to rzadko, znacznie częściej trzeba poszukiwać zatrudnienia będąc już na miejscu. Jak zatem należy skutecznie szukać pracy w Stanach Zjednoczonych? Na co zwracać szczególną uwagę? Podajemy pomocne wskazówki.

Korzystanie z usług pośrednictwa pracy

Agencje pośrednictwa pracy są organizacjami oferującymi pomoc w szybkim znalezieniu pracy. Przed wyborem danej agencji pośredniczącej watro rozpatrzeć jej wiarygodność poprzez sprawdzenie czy jest wpisana do rejestru agencji zatrudnienia Ministerstwa Gospodarki (licencja lub wpis do odpowiedniego rejestru obowiązuje także w przypadku zagranicznych agencji pośrednictwa pracy).

Należy sprawdzić czy firma pośrednika widnieje w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym. Godny zaufania pośrednik chętnie poda kontakt do osoby, która znalazła pracę dzięki agencji oraz nie zawaha się podpisać umowy o pracę, w której poza nazwą pracodawcy zagranicznego znajdzie się:

- Czas trwania umowy;

- Warunki zatrudnienia, w tym wynagrodzenie;

- Warunki ubezpieczenia;

- Uprawnienia i obowiązki pośrednika i nas jako odbiorcy usługi;

- Koszty poniesione przez agencję, opłaty za wizę itp.

Pomocne w wyborze pośrednika może być zasięgnięcie porady znajomych, ewentualnie poznanie opinii internautów na odpowiednich forach.

Samodzielne poszukiwania

Można zdecydować się również na poszukiwanie pracy na „własną rękę” wysyłając aplikację bezpośrednio do zagranicznych pracodawców, korzystając z internetu lub rozwijając sieć kontaktów. Niezbędnym etapem przygotowań jest przygotowanie przynajmniej kilkunastu egzemplarzy CV i listu motywacyjnego. Pomocne w poszukiwaniach zatrudnienia mogą być także katalogi biznesowe i uczestnictwo w wirtualnych targach pracy. Sposoby zamieszczania ogłoszeń o wakatach zagranica różnią się od tych krajowych. Oferty dla osób o określonych specjalnościach zamieszczane są najczęściej w pismach branżowych.

Dla studenta

CIEE jest organizacją umożliwiającą studentom znalezienie pracy w USA w ramach programu Work & Travel USA. Aby uzyskać informacje o możliwości zakwalifikowania się do programu należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem CIEE. Organizacja oferuje możliwość znalezienia pracy poprzez oferowanie następujących usług w zakresie zatrudnienia: CIEE Road Show, CIEE Recruit, CIEE Virtual Hire, CIEE Direct. Szczegółowe informacje na temat usług na stronie: http://ciee.org/wat/job/through-ciee.aspx.

Pracowaliście kiedyś w USA? Mieliście problemy ze znalezieniem pracy w tym kraju?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy