Jak zwiększyć efektywność pracowników?

Praca     dodano 2016-07-22
ocena

W potocznym rozumieniu terminy sprawność, skuteczność i efektywność jako kategorie ekonomiczne są używane zamiennie. Nie jest to jednak właściwe podejście, gdyż pojęcia te istotnie się różnią. Łączenie tych pojęć nie jest w pełni nieuzasadnione, gdyż w pewnym stopniu wiążą się one ze sobą, warto jednak dokonać rozróżnienia tych terminów. Co zatem wyróżnia sprawność, skuteczność działań, a co stanowi specyfikę efektywności? Przedstawiamy kluczowe zagadnienia.

Co określa efektywność?

Termin efektywności podejmowany jest przez badaczy różnych dyscyplin. Szczególną rolę efektywność odgrywa w zakresie zarządzania organizacją. Zwiększaniem efektywności pracowników najbardziej są zainteresowani kierownicy i menedżerowie firm, można jednak rozpatrywać także efektywność kierownictwa i całej organizacji. Efektywność jest pojęciem szerszym niż sprawność i skuteczność, które stanowią jej elementy, w oparciu o które dokonuje się analiz efektywności.

Aby być efektywnym należy być zatem i sprawnym i skutecznym. Efektywność można ujmować ex post i ex ante. Efektywność ex post oznacza wyniki określonych działań, natomiast efektywność ex ante ma służyć określeniu przewidywanych rezultatów działań biorąc pod uwagę zaangażowane zasoby.

Czym jest sprawność działań?

Sprawność ma zapewnić zapobieganie chaotyczności i braku uporządkowania działań. Może być aspektem branym pod uwagę przy ocenie efektywności kierownika. Sprawność oznacza „robienie rzeczy we właściwy sposób”. Podczas rozpatrywania sprawności działania bierze się pod uwagę zarówno rezultaty działań, jak i nakłady służące osiągnięciu tych rezultatów. 

Sprawność działań ma przejawiać się w minimalizowaniu kosztów w relacji nakładów zużytych do osiągniętych celów. Za miarę sprawności uznaje się: skuteczność, korzystność i ekonomiczność, wszystkie te warunki muszą być spełnione aby można było mówić o sprawności działań. Warto podkreślić, że o sprawności mówi także w kontekście działania w sposób zorganizowany.

Co wyróżnia skuteczność?

Za skuteczne uznaje się działanie, które prowadzi do realizacji przyjętego celu. Skuteczność polega na „robieniu właściwych rzeczy” np. wybieraniu właściwych celów. Za miarę skuteczności można uznać zatem stopień zbliżenia się do celu. Bardzo istotną charakterystyką skuteczności działania, odróżniającą ją od sprawności i efektywności jest brak uwzględniania kosztów niezbędnych do osiągnięcia celu.
 

Źródła:

[1] Witold Kieżun, Sprawne Zarządzanie Organizacją, Szkoła Główna Handlowa. Warszawa 1997, dostępne w Internecie: http://www.anonimus.com.pl/W.Kiezun.html.

[2] Skuteczność, Encyklopedia Zarządzania, dostępne w Internecie: http://mfiles.pl/pl/index.php/Skuteczność.

[3] Efektywność, Encyklopedia Zarządzania, dostępne w Internecie: http://mfiles.pl/pl/index.php/Efektywność.

Macie jeszcze inne pomysły na zwiększenie efektywności pracownika? Podzielcie się nimi.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy

Zarobki w Kanadzie

Zarobki w Kanadzie

Redakcja / 2015-01-23 13:09:55

Ile zarabia biegły sądowy?

Ile zarabia biegły sądowy?

Redakcja / 2015-02-17 03:11:45

Analiza SWOT - co to jest?

Analiza SWOT - co to jest?

Karolina Wyszogrodzka / 2011-06-27 14:58:21

Audyt kariery - co to jest?

Audyt kariery - co to jest?

Szczepan Spis / 2010-12-20 11:28:39