Konsekwencje prawne kłamstwa w CV

Praca    
ocena

Od tego czy CV kandydata wyróżni się na tle innych życiorysów zależy czy potencjalny pracodawca zdecyduje się zaprosić daną osobę na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby poszukujące pracy często są tak zdeterminowane, że nie cofają się przed naciąganiem i koloryzowaniem życiorysów, a nawet ewidentnym mijaniem się z prawdą.

Konsekwencje prawne kłamstwa w CV

dreamstime.com

Niestety badania pokazują iż praktyka umieszczania nieprawdziwych informacji w CV jest powszechnym zjawiskiem. Podobno aż ¾ kandydatów podwyższa sobie znajomość języków obcych, a około 40% wzbogaca swoje doświadczenie zawodowe. Wiele osób traktuje takie upiększanie rzeczywistości jako niewinne kłamstewko, które nie będzie niosło za sobą żadnych konsekwencji.

Jest to błędne myślenie - negatywne skutki fałszowania CV mogą być bardzo poważne i prowadzić nawet do odpowiedzialności karnej oraz kar pieniężnych. Oczywiście nie wszystkie przekłamania będą miały tak poważne konsekwencje, dodanie do CV ciekawie brzmiących, acz nieprawdziwych zainteresowań czy hobby takich jak: spadochroniarstwo, podróże do egzotycznych krajów czy skoki na banji nie będzie miało z pewnością skutków prawnych. Ich odkrycie może natomiast zdyskredytować kandydata w oczach pracodawcy i popsuć jego reputację zawodową. Wszelkie nawet najniewinniejsze kłamstwa są bardzo źle odbierane przez potencjalnych pracodawców, gdyż świadczą o możliwej nieuczciwości kandydata.

Na co paragraf

- Nie wolno podawać fałszywych informacji na temat ukończonych szkół, uczelni, kursów czy zdobytych certyfikatów. Zgodnie z art. 270§1 kodeksu karnego  „Kto w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Również sam zamiar dokonania powyższego przestępstwa jest karalny.

- Nie wolno dodawać sobie kwalifikacji naukowych lub zawodowych. Art. 61 kodeksu wykroczeń stanowi iż „Kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używa lub nosi odznaczenie, odznakę, strój lub mundur, do których nie ma prawa, podlega karze grzywny do 1000 złotych, albo karze nagany”. Ponadto zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, w razie zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

- W przypadku gdy pracodawca zawierzył w nieprawdziwe informacje i zawarł z pracownikiem umowę o pracę, a następnie poniósł z tego tytułu szkodę może obciążyć pracownika odpowiedzialnością materialną.

Zdarzyło się Wam podkoloryzować swoje CV? Czy ponieśliście z tego tytułu jakiekolwiek konsekwencje?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy