Kto i kiedy kontroluje pracownika na L4 (zwolnieniu lekarskim)?

Praca    
ocena

Pracownik otrzymuje zwolnienie lekarskie w celu wykorzystania tego czasu, aby powrócić do zdrowia. Coraz częściej firmy oraz ZUS podejmują decyzję o przeprowadzeniu kontroli pracowników przebywających na zwolnieniach w celu stwierdzenia, czy nie dochodzi do łamania przepisów w tym obszarze. Warto pamiętać, że naruszenie przepisów pracowniczych w tym zakresie może stać się przyczyną zwolnienia.

Kto i kiedy kontroluje pracownika na L4 (zwolnieniu lekarskim)?

photoxpress.com

Kontrolę taką może przeprowadzić pracodawca, jednak musi on zatrudniać powyżej 20 ubezpieczonych pracowników. W przypadku mniejszej liczby pracujących osób można zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o przeprowadzenie kontroli. Drugą instytucją, która ma prawo do sprawdzenia, czy pracownik we właściwy sposób wykorzystuje zwolnienie lekarskie, jest wspomniany wyżej ZUS. 

Kontrola wiąże się z ustaleniem, czy osoba będąca na zwolnieniu chorobowym nie wykonuje pracy lub nie wykorzystuje go w sposób niezgodny z jego celem. Reasumując, wyjazd do kina czy praca na działce w tym czasie nie jest dobrym pomysłem. Inaczej wygląda sytuacja, gdy chodzi o zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, pójście do lekarza czy apteki. Jednak zasadniczo osoba taka powinna przebywać w miejscu zamieszkania czy zameldowania. Można także sprawdzić, czy zwolnienie lekarskie nie zostało sfałszowane lub wystawione w sposób niezgodny z przepisami.  

Jeśli chodzi o terminy kontroli, to zgodnie z polskim ustawodawstwem powinna być ona przeprowadzona, gdy zaistnieje taka potrzeba. W praktyce jest to najczęściej czas, gdy pracodawca zauważa częstsze korzystanie pracownika ze zwolnienia lekarskiego.

W sytuacji, gdy inny pracownik przeprowadza kontrolę w imieniu pracodawcy, to osoba ta powinna posiadać odpowiednie upoważnienie imienne. Jest ono wystawiane przez zatrudniającego. Jego wzór znajduje się w załącznik nr 1 do wymienionego niżej rozporządzenia. Taki sam dokument powinien posiadać pracownik ZUS. Dodatkowo musi on mieć legitymację służbową.

Poza tym kontrolą mogą zostać objęte:

- kobiety na urlopie macierzyńskim,

- osoby sprasowujące opiekę nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.

Zdarzyło Wam się kiedyś przyjmować kontrolę ze strony pracodawcy lub ZUS, będąc na L4? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy