Na czym polega Outplacement?

Praca    
ocena

W dobie kryzysu gospodarczego i związanej z nim trudnej sytuacji finansowej w wielu firmach i instytucjach coraz więcej osób - zarówno pracowników jak i pracodawców - musi stawić czoło trudnemu problemowi redukcji etatów i innych reorganizacji kadrowych. Outplacement to narzędzie, które ma na celu złagodzenie negatywnych skutków związanych ze zwalnianiem pracowników.

Zgodnie z definicją stworzoną przez specjalistów od zarządzania zasobami ludzkimi outplacement to system łagodnych zwolnień, powiązanych z programem wsparcia dla pracowników poprzez poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia, a także pomoc w znalezieniu nowej pracy.

Program taki powinien składać się z następujących czynników:

- wsparcia psychologicznego

- doradztwa zawodowego

- pośrednictwa pracy (szukanie odpowiednich firm i ofert pracy oraz Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej)

- oferty szkoleń i kursów umożliwiających podnoszenie kwalifikacji lub przyuczenie do nowego zawodu

Konstrukcja oferty outplacementowej

Ważne, aby oferta outplacementowa przygotowywana dla poszczególnych pracowników była zindywidualizowana i odpowiadała ich konkretnym potrzebom i oczekiwaniom. Firmy, które stosują outplacement często czerpią z niego dodatkowe korzyści takie jak poprawa wizerunku firmy na rynku czy dodatkowa reklama i rozgłos medialny.

Uregulowania prawne

W Polskim ustawodawstwie nie występuje pojęcie outplacementu, jednakże ustawa o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła pojęcie zwolnień monitorowanych. Są to usługi rynku pracy świadczone pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego. Program zwolnień monitorowanych zobowiązany jest przeprowadzić każdy pracodawca, który w ciągu 3 miesięcy zamierza zwolnić przynajmniej 50 pracowników.

Programy zwolnień monitorowanych mogą być finansowane przez:

- pracodawcę;

- pracodawcę i odpowiednie jednostki administracji publicznej;

- na podstawie porozumienia organizacji i osób prawnych z udziałem pracodawcy.

Problematyka outplacementu jest bliska organom Unii Europejskiej, dlatego istnieje wiele możliwości pozyskania funduszy pomocowych ze środków UE przeznaczonych właśnie na pomoc osobom zwalnianym.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy