Profil kompetencyjny

Praca    
ocena

Profil kompetencyjny jest dokumentem, który niezbędnie trzeba stworzyć jeżeli przygotowujemy się do rekrutacji nowych pracowników. Ten sprecyzowany zbiór kompetencji ma jednak o wiele szersze zastosowanie i jest wykorzystywany we wszelkich obszarach działania firmy, które są związane z kategorią ludzi.

Profil kompetencyjny

photoxpress.com

Profile kompetencyjne mogą służyć nie tylko kadrze zarządzającej ale również pracownikom w planowaniu kariery zawodowej. Jak tworzyć i wykorzystywać profile kompetencyjne? Przedstawiamy najważniejsze kwestie związane z zarządzaniem kompetencjami i tworzeniem profili kompetencyjnych.

Czym są kompetencje?

Kompetencje trudno jest jednoznacznie zdefiniować, pewne jest natomiast, że mają one zasadniczy związek z sukcesem, jaki możemy odnieść na polu zawodowym. Pozwalają one bowiem na mobilizację potencjału tkwiącego w człowieku po to, by w sposób sprawny i skuteczny realizować cele jakie stawia przed nim praca na danym stanowisku. Do kompetencji możemy zaliczyć: wiedzę, zdolności, umiejętności, cechy osobowości, zainteresowania.

Na rozwój kompetencji mamy wpływ, możemy je kształtować w zależności od potrzeb konkretnego zadania. Istotną cechą kompetencji jest także możliwość dokonywania ich pomiaru za pomocą odpowiednich skal, możemy również rozpoznać lukę między oczekiwanym a posiadanym poziomem kompetencji i podjąć działania ją niwelujące.

Po co tworzyć profile kompetencyjne?

Najbardziej praktyczne ich zastosowanie wiąże się z możliwością „wypełniania luki”, jaka istnieje między kompetencjami niezbędnymi do wykonania danej pracy, a tymi, które posiadamy. Identyfikując na przykład niedostateczne kompetencje w zakresie technik sprzedaży, które są wymagane na stanowisku przedstawiciela handlowego możemy wziąć udział w szkoleniu, które pozwoli nam je nabyć. Kierownictwu firmy profile kompetencyjne są przydatne do tworzenia opisów stanowisk pracy, rekrutacji i selekcji nowych pracowników (wiemy jakich kompetencji oczekujemy od kandydatów), rozpoznawania potrzeb szkoleniowych oraz wyboru kryteriów oceny pracowniczej.

Procedura sporządzania profilu kompetencyjnego

Proces tworzenia profilu kompetencyjnego powinien rozpocząć się od zidentyfikowania kluczowych dla wykonywania danej pracy kompetencji. W tym zestawie powinny zawrzeć się zarówno kompetencje uniwersalne dla każdego pracownika np. etyka w działaniu, jak i związane z danym stanowiskiem pracy (dla przedstawiciela handlowego będzie to znajomość branży i umiejętność rozpoznawania potrzeb klienta). Opracowanie zestawu kompetencji umożliwia zastosowanie profilu do określenia stopnia ich posiadania przez poszczególnych pracowników lub kandydatów do pracy.

Ten etap tworzenia profilu często przedstawia się w formie graficznej np. na wykresie. Zamknięciem procedury tworzenia profilów jest wyciągnięcie wniosków czyli wskazanie luk w kompetencjach i wybór działań je niwelujących.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy