System motywacyjny w firmie

Praca    
ocena

Każdy z nas wykonuje pracę przede wszystkim w celach zarobkowych, jednakże motywatory finansowe to nie jedyne czynniki wpływające na chęć do pracy. Z wielu badań wynika, że inne czynniki motywujące do pracy są dla pracowników nie mniej ważne niż otrzymywane wynagrodzenie.

Wypracowywane indywidualnie w każdej firmie systemy motywacyjne można zdefiniować jako układ bodźców, środków i warunków, które mają zachęcić pracowników do angażowania się w swoją pracę i obowiązki służbowe, w sposób najkorzystniejszy dla przedsiębiorstwa i dający im osobiste zadowolenie.

Pracownicy dążą do zaspokojenia w miejscu pracy potrzeb społecznych i bezpieczeństwa oraz stabilizacji jak również do potrzeby odczuwania sensu wykonywanych zadań, dlatego najbardziej skuteczna motywacja to taka, dzięki której pracownik sam chce jak najlepiej wywiązywać się ze swoich obowiązków, ma poczucie misji i sensu swojego działania, a zadaniem firmy jest jedynie stworzenie mu sprzyjających warunków rozwojowych. Podstawowymi składnikami systemu motywacyjnego są elementy finansowe oraz pozafinansowe, występowanie jednych i drugich jest bardzo istotne.

Najlepiej, gdy czynniki niematerialne stanowią uzupełnienie motywatorów finansowych poprzez budowanie odpowiedniego klimatu i kultury organizacji.

Na materialne elementy systemu motywacyjnego składają się m.in:

- wysokość comiesięcznego wynagrodzenia;

- premie, dodatki, prowizje;

- prywatne pakiety medyczne, służbowy telefon, laptop, samochód;

- atrakcyjny pakiet ubezpieczeniowy;

- bony zakupowe.

Niematerialne czynniki motywacyjne w pracy

Motywacja niematerialna polega na zapewnieniu pracownikowi poczucia iż, jest on integralną częścią firmy i jej niezbędnym elementem. Firmy kładące nacisk na takie motywowanie pracowników skutecznie zdobywają ich lojalność i zaangażowanie w pracę. Pracowników docenia się poprzez odpowiednią komunikację ich osiągnięć w firmie, pochwały, umożliwienie im rozwoju. Budowanie motywacji pozafinansowej polega przede wszystkim na:

- stworzeniu pracownikom indywidualnych ścieżek rozwoju kariery;

- maksymalnym ujednoliceniu celów firmy i celów pracownika;

- budowaniu odpowiednich programów szkoleniowych;

- jasnemu wyznaczaniu kompetencji;

- dbaniu o dobrą atmosferę, ograniczaniu konfliktów.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy