Zadaniowy czas pracy a potwierdzenie obecności

Praca    
ocena

Jeśli pracodawca zatrudnia minimum 20 pracowników i nie posiada układu zbiorowego pracy, powinien w regulaminie pracy wskazać przyjęty w jego firmie procedurę potwierdzania przez pracowników obecności w pracy, a także sposób usprawiedliwiania wszelkich nieobecności.

Zadaniowy czas pracy a potwierdzenie obecności

photoxpress.com

Problem pojawia się wówczas, gdy pracownik zatrudniony jest w zadaniowym systemie pracy i większość czasu spędza poza siedzibą firmy. W systemie tym, pracownik nie ma ustalonego rozkładu czasu pracy, lecz określone zadania, które powinien wykonać w ustalonym wymiarze czasu pracy.

Różne sposoby potwierdzania obecności

Ustawa nie określa ściśle sposobu, w jaki pracownik ma potwierdzić obecność w pracy. Nie wymaga się, zatem, aby codziennie składał podpis na papierowej liście wyłożonej w sekretariacie. Obecność można potwierdzić przy użyciu kart magnetycznych odbijanych rano przy wejściu i po południu przy wyjściu z pracy. Te klasyczne formy potwierdzania obecności można, lecz nie koniecznie trzeba stosować dla pracowników zatrudnionych w zadaniowym systemie pracy.

Pracownicy wykonujący swoje czynności w tym systemie przykładowo prawnicy, handlowcy czy osoby zajmujące się marketingiem, mogą korzystać z innych rozwiązań, bowiem konieczność stawiania się rano w biurze tylko po to, aby podpisać listę obecności kłóci się z ideą zadaniowego systemu pracy.

Praca w systemie zadaniowym poza firmą

Pracownik wykonujący swoją pracę w systemie zadaniowym często spędza większość czasu poza siedzibą firmy. Praca polegająca na odbywaniu spotkań związana jest z koniecznością częstego przemieszczania się a pracownik od samego rana pracuje w terenie. Dla tej grupy osób lepszym sposobem niż podpisy czy odbijanie kart będzie potwierdzanie obecności poprzez prowadzenie samochodu posiadającego lokalizator miejsca lub zalogowanie się do komputera czy palmtopa. Tak samo na koniec dnia pracy nie ma sensu, aby pracownik realizujący prace w terenie wracał do budynku firmy by potwierdzić zakończenie pracy.

Indywidualne rozwiązania

Wzrost znaczenia indywidualizacji pracy oraz elastycznych form zatrudnienia wpłynął na obowiązek pracowniczy dotyczący przestrzegania czasu pracy. W wielu firmach ustalanie czasu pracy zmieniło swoją istotę i obowiązek przestrzegania godzin pracy oraz czasu przerw stracił na znaczeniu na rzecz skupienia na wykonaniu indywidualnie określonych zadań.

Jeśli pracodawca oprócz pracowników wykonujących zadania w biurze w określonych godzinach zatrudnia również pracowników posiadających zadaniowy czas pracy i realizujących swoje obowiązki poza firmą, powinien dostosować sposób potwierdzania obecności do rodzaju pracy pracowników. W firmie powinny być jasno określone zasady dotyczące tego obszaru, powszechnie znane i akceptowane przez wszystkich zatrudnionych. Odpowiednie zapisy powinny także znaleźć się w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy