Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     2573     Redakcja / 2014-11-20 18:49:51

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Jak napisać zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia?

Jak napisać zażalenie na postanowienie o umorzeniu...

Ewelina Paździora / 2015-10-26 13:03:36

1     5457

Kiedy pozew musi być wniesiony na formularzu?

Kiedy pozew musi być wniesiony na formularzu?

Ewelina Paździora / 2015-10-26 12:58:45

0     771

Jak usprawiedliwić nieobecność w sądzie?

Jak usprawiedliwić nieobecność w sądzie?

Ewelina Paździora / 2015-10-26 12:55:39

0     1199

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Ewelina Paździora / 2015-08-24 15:49:44

0     599

Kto dziedziczy długi?

Kto dziedziczy długi?

Ewelina Paździora / 2015-08-24 15:46:59

0     484

Wezwanie do zapłaty - co robić?

Wezwanie do zapłaty - co robić?

Ewelina Paździora / 2015-08-24 15:34:31

0     526

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     1687     Redakcja / 2014-12-18 16:18:48

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Co to jest interwencja uboczna?

Co to jest interwencja uboczna?

Ewelina Paździora / 2015-08-24 15:31:45

0     448

Prawo zamówień publicznych - przetargi

Prawo zamówień publicznych - przetargi

Ewelina Paździora / 2015-08-24 15:27:55

0     409

Do kiedy można reklamować towar?

Do kiedy można reklamować towar?

Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:50:13

0     440

Niezgodność towaru z umową - co to jest, co zrobić?

Niezgodność towaru z umową - co to jest, co zrobić?

Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:48:58

0     385

Jak reklamować towar po gwarancji?

Jak reklamować towar po gwarancji?

Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:48:17

0     401

Timesharing - co to jest, na czym polega?

Timesharing - co to jest, na czym polega?

Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:47:27

0     706

Reklamacja przeterminowanej żywności

Reklamacja przeterminowanej żywności

0     489       Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:46:22


Jak napisać skargę do Rzecznika Praw Konsumenta?

Jak napisać skargę do Rzecznika Praw Konsumenta?

0     10662       Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:45:03


Jak zareklamować usługę?

Jak zareklamować usługę?

0     851       Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:43:23


Jak reklamować usługę budowlaną?

Jak reklamować usługę budowlaną?

0     1132       Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:43:03


Tabela frankfurcka - co to jest, czego dotyczy?

Tabela frankfurcka - co to jest, czego dotyczy?

0     851       Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:42:21


Czy można reklamować wycieczkę last minute?

Czy można reklamować wycieczkę last minute?

0     1100       Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:26:40


Kiedy można serwisować produkt?

Kiedy można serwisować produkt?

0     441       Ewelina Paździora / 2015-08-13 13:45:01


Kto to jest konsument i jakie są jego prawa?

Kto to jest konsument i jakie są jego prawa?

0     385       Ewelina Paździora / 2015-08-13 13:44:30


Zmowa cenowa - co to jest, co grozi?

Zmowa cenowa - co to jest, co grozi?

0     469       Ewelina Paździora / 2015-08-13 13:17:21


Klauzule niedozwolone w umowach - co to jest, co zrobić?

Klauzule niedozwolone w umowach - co to jest, co zrobić?

0     500       Ewelina Paździora / 2015-08-13 13:02:05


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 11 z 29 

Ostatnie dyskusje


A jeśli jakiś policyjny tłuk z deficytem intelektualnym, dotknięty wykluczeniem cyfrowym, prowadzi dochodzenie w taki sposób, aby nie wykryć sprawcy, to co?
~Bogumił / 2017-05-24 19:16:19

Jak najbardziej...
~Taki sobie ktoś / 2017-05-15 09:19:35

Kary dla kupujących są nie sprawiedliwe i krzywdzące
~Kazam / 2017-05-11 14:01:42

Moja byla wprowadza zamieszanie ze jeste poszukiwany policja mie neka bezpodstawnie i nie przyjmuje mojej skargi co m robic
~grzegorz / 2017-05-08 21:42:28

Co grozi za kradzież w sklepie spożywczym na wysokość 22€ proszę o odpowiedź
~andzia / 2017-05-08 12:30:09

dwie teściowe to nie kara bo mogą być młode karą jest nieodpowiedzialnośc jednej z osób
~jan / 2017-04-12 14:20:22