Prawo   (626 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     2479     Redakcja / 2014-11-20 18:49:51

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Ewelina Paździora / 2015-08-24 15:49:44

0     587

Kto dziedziczy długi?

Kto dziedziczy długi?

Ewelina Paździora / 2015-08-24 15:46:59

0     470

Wezwanie do zapłaty - co robić?

Wezwanie do zapłaty - co robić?

Ewelina Paździora / 2015-08-24 15:34:31

0     513

Co to jest interwencja uboczna?

Co to jest interwencja uboczna?

Ewelina Paździora / 2015-08-24 15:31:45

0     436

Prawo zamówień publicznych - przetargi

Prawo zamówień publicznych - przetargi

Ewelina Paździora / 2015-08-24 15:27:55

0     391

Do kiedy można reklamować towar?

Do kiedy można reklamować towar?

Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:50:13

0     418

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     1646     Redakcja / 2014-12-18 16:18:48

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Niezgodność towaru z umową - co to jest, co zrobić?

Niezgodność towaru z umową - co to jest, co zrobić?

Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:48:58

0     366

Jak reklamować towar po gwarancji?

Jak reklamować towar po gwarancji?

Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:48:17

0     385

Timesharing - co to jest, na czym polega?

Timesharing - co to jest, na czym polega?

Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:47:27

0     676

Reklamacja przeterminowanej żywności

Reklamacja przeterminowanej żywności

Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:46:22

0     474

Jak napisać skargę do Rzecznika Praw Konsumenta?

Jak napisać skargę do Rzecznika Praw Konsumenta?

Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:45:03

0     10260

Jak zareklamować usługę?

Jak zareklamować usługę?

Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:43:23

0     840

Jak reklamować usługę budowlaną?

Jak reklamować usługę budowlaną?

0     1117       Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:43:03


Tabela frankfurcka - co to jest, czego dotyczy?

Tabela frankfurcka - co to jest, czego dotyczy?

0     804       Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:42:21


Czy można reklamować wycieczkę last minute?

Czy można reklamować wycieczkę last minute?

0     1083       Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:26:40


Kiedy można serwisować produkt?

Kiedy można serwisować produkt?

0     421       Ewelina Paździora / 2015-08-13 13:45:01


Kto to jest konsument i jakie są jego prawa?

Kto to jest konsument i jakie są jego prawa?

0     370       Ewelina Paździora / 2015-08-13 13:44:30


Zmowa cenowa - co to jest, co grozi?

Zmowa cenowa - co to jest, co grozi?

0     451       Ewelina Paździora / 2015-08-13 13:17:21


Klauzule niedozwolone w umowach - co to jest, co zrobić?

Klauzule niedozwolone w umowach - co to jest, co zrobić?

0     480       Ewelina Paździora / 2015-08-13 13:02:05


Co to jest reklama wprowadzająca w błąd?

Co to jest reklama wprowadzająca w błąd?

0     389       Ewelina Paździora / 2015-08-13 12:57:58


Reklamacja i zwrot towaru - kiedy możliwy?

Reklamacja i zwrot towaru - kiedy możliwy?

0     354       Ewelina Paździora / 2015-08-13 12:56:46


Jak długo przechowywać rachunki?

Jak długo przechowywać rachunki?

0     417       Ewelina Paździora / 2015-08-13 11:40:16


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 11 z 29 

Ostatnie dyskusje


dwie teściowe to nie kara bo mogą być młode karą jest nieodpowiedzialnośc jednej z osób
~jan / 2017-04-12 14:20:22

Od tygodnia jeżdżę na prawym tylko. Jakiś cymbał na parkingu złamał mi lewe. Zamówiłem i czekam,
~Winetou / 2017-04-11 11:46:00

Kara śmierci za bicie dziecka!
~trzewik23 / 2017-04-09 19:36:37

Powinni placic coz te biedne dzieciaczki winne,najgorzej jak taki uj...zrobi...ze tak to powiem a potem wyrzuca jak smiecia,gnoj ograniczony!!!
~Monika / 2017-04-02 16:11:15

Oczywiście
~Monika / 2017-04-02 16:02:56

Czy jak nie chodzę do szkoły 2 tygodnie to coś mi grozi? :(
~Naczelny kutas / 2017-03-30 11:59:40