Prawo   (626 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     2277     Redakcja / 2014-11-20 18:49:51

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Ewelina Paździora / 2015-08-24 15:49:44

0     551

Kto dziedziczy długi?

Kto dziedziczy długi?

Ewelina Paździora / 2015-08-24 15:46:59

0     441

Wezwanie do zapłaty - co robić?

Wezwanie do zapłaty - co robić?

Ewelina Paździora / 2015-08-24 15:34:31

0     485

Co to jest interwencja uboczna?

Co to jest interwencja uboczna?

Ewelina Paździora / 2015-08-24 15:31:45

0     406

Prawo zamówień publicznych - przetargi

Prawo zamówień publicznych - przetargi

Ewelina Paździora / 2015-08-24 15:27:55

0     357

Do kiedy można reklamować towar?

Do kiedy można reklamować towar?

Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:50:13

0     380

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     1538     Redakcja / 2014-12-18 16:18:48

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Niezgodność towaru z umową - co to jest, co zrobić?

Niezgodność towaru z umową - co to jest, co zrobić?

Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:48:58

0     332

Jak reklamować towar po gwarancji?

Jak reklamować towar po gwarancji?

Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:48:17

0     358

Timesharing - co to jest, na czym polega?

Timesharing - co to jest, na czym polega?

Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:47:27

0     629

Reklamacja przeterminowanej żywności

Reklamacja przeterminowanej żywności

Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:46:22

0     448

Jak napisać skargę do Rzecznika Praw Konsumenta?

Jak napisać skargę do Rzecznika Praw Konsumenta?

Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:45:03

0     9483

Jak zareklamować usługę?

Jak zareklamować usługę?

Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:43:23

0     776

Jak reklamować usługę budowlaną?

Jak reklamować usługę budowlaną?

0     1036       Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:43:03


Tabela frankfurcka - co to jest, czego dotyczy?

Tabela frankfurcka - co to jest, czego dotyczy?

0     728       Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:42:21


Czy można reklamować wycieczkę last minute?

Czy można reklamować wycieczkę last minute?

0     1044       Ewelina Paździora / 2015-08-14 14:26:40


Kiedy można serwisować produkt?

Kiedy można serwisować produkt?

0     384       Ewelina Paździora / 2015-08-13 13:45:01


Kto to jest konsument i jakie są jego prawa?

Kto to jest konsument i jakie są jego prawa?

0     345       Ewelina Paździora / 2015-08-13 13:44:30


Zmowa cenowa - co to jest, co grozi?

Zmowa cenowa - co to jest, co grozi?

0     419       Ewelina Paździora / 2015-08-13 13:17:21


Klauzule niedozwolone w umowach - co to jest, co zrobić?

Klauzule niedozwolone w umowach - co to jest, co zrobić?

0     438       Ewelina Paździora / 2015-08-13 13:02:05


Co to jest reklama wprowadzająca w błąd?

Co to jest reklama wprowadzająca w błąd?

0     348       Ewelina Paździora / 2015-08-13 12:57:58


Reklamacja i zwrot towaru - kiedy możliwy?

Reklamacja i zwrot towaru - kiedy możliwy?

0     328       Ewelina Paździora / 2015-08-13 12:56:46


Jak długo przechowywać rachunki?

Jak długo przechowywać rachunki?

0     393       Ewelina Paździora / 2015-08-13 11:40:16


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 11 z 29 

Ostatnie dyskusje


Witam mam pytanie moja, tesciowa otworzyla moj list ktory byl za potwierdzeniem odbioru dodam ze niemieszkam tam juz piec lat.A nastepnie popisany grozbami bez koperty zucila pod drzwiami mieszkania.Gdzie moge sie udac po pomoc jaki zlozyc wniosek.Prosze o podpowiedz dziekuje z gory
~Aska / 2017-02-22 16:12:06

Cwaniak wiedzom jak kasę zarabiać widzieli się na sposób zarabiania czystej gotówki bez podatków wiedzom ze teraz nadeszły takie czasy ze młodzież jest trudna do ogarnięcia wiec zrobili sobie plan młodzież gra w h..u..j..a a starzy becaluja kasę biedni placów 500 zł a bogaci 5000 zł a my mamy czysta kasę nauczyciele nie zwracają uwagi na nie obecność byle minęło 50% nie obecności i kasa
~Toporek / 2017-02-17 10:57:51

Mój Ojciec darował mi swoje mieszkanie, w akcie notarialnym - umowa darowizny, zapisane jest że ustanawiam na jego rzecz i jego życzenie dożywotnio i bezpłatnie użytkowanie całego przedmiotu darowizny. Czy to jest jednoznaczne ze służebnością osobistą na jego rzecz.???
~Dorcia_W / 2017-02-16 19:12:52

Co grozi mi za niszczenie pustostanu chodzi mi o wybijanie szyb lub robienie dziur w ścianach. jestem nieletni
~Anonim / 2017-02-15 12:28:14

Dostalem esemesa ze bede mial ujebany leb.czy mode z tym isc na policje i wiem kto i z ktorego numeru go wyslal.
~Robert z Jaworzna / 2017-02-10 05:04:57

Proszę o odpowiedź dziękuję
~Mardzi / 2017-01-30 09:14:51