Prawo   (626 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     2479     Redakcja / 2014-11-20 18:49:51

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Jaka kara grozi za wymuszenie?

Jaka kara grozi za wymuszenie?

Ewelina Paździora / 2015-07-09 14:30:54

0     1965

Kara za uwiedzenie niepełnoletniej osoby

Kara za uwiedzenie niepełnoletniej osoby

Ewelina Paździora / 2015-07-09 14:30:11

0     1434

Wniosek o wyłączenie sędziego w postępowaniu karnym - wzór

Wniosek o wyłączenie sędziego w postępowaniu karnym - wzór

Ewelina Paździora / 2015-07-09 14:22:56

0     2226

Jak napisać wniosek o zatarcie skazania?

Jak napisać wniosek o zatarcie skazania?

Ewelina Paździora / 2015-07-09 14:20:46

0     1690

Zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości

Zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości

Ewelina Paździora / 2015-07-07 15:22:20

0     1191

Jak przeprowadzić polubowny podział spadku?

Jak przeprowadzić polubowny podział spadku?

Ewelina Paździora / 2015-07-07 15:16:13

0     978

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     1646     Redakcja / 2014-12-18 16:18:48

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Co grozi za sfałszowanie podpisu małżonka?

Co grozi za sfałszowanie podpisu małżonka?

Ewelina Paździora / 2015-07-07 15:10:54

0     3808

Jaki podatek zapłacimy od spadku i darowizny?

Jaki podatek zapłacimy od spadku i darowizny?

Ewelina Paździora / 2015-07-07 14:51:46

0     571

Kiedy można odmówić składania zeznań w sądzie?

Kiedy można odmówić składania zeznań w sądzie?

Ewelina Paździora / 2015-07-07 14:36:39

0     1751

Jak działają sądy 24-godzinne?

Jak działają sądy 24-godzinne?

Ewelina Paździora / 2015-07-06 16:41:57

0     1090

Czy można wycofać się z podpisanej umowy?

Czy można wycofać się z podpisanej umowy?

Ewelina Paździora / 2015-07-06 16:35:48

0     1005

Kiedy można liczyć na alimentów od małżonka po rozwodzie?

Kiedy można liczyć na alimentów od małżonka po rozwodzie?

Ewelina Paździora / 2015-07-06 16:30:13

0     410

Niestawienie się w sądzie - skutki

Niestawienie się w sądzie - skutki

0     2149       Ewelina Paździora / 2015-07-06 16:27:58


Mowa ciała i komunikacja niewerbalna

Mowa ciała i komunikacja niewerbalna

0     334       Inga Kowalewska / 2015-07-06 16:18:28


Co grozi za składanie fałszywych zeznań?

Co grozi za składanie fałszywych zeznań?

0     2642       Ewelina Paździora / 2015-07-06 16:15:38


Na czym polega pozew zbiorowy?

Na czym polega pozew zbiorowy?

0     323       Ewelina Paździora / 2015-07-06 15:55:55


Przeszukanie - uprawnienia policji

Przeszukanie - uprawnienia policji

0     654       Ewelina Paździora / 2015-07-06 15:41:49


Na czym polega dobrowolne poddanie się karze?

Na czym polega dobrowolne poddanie się karze?

0     1031       Ewelina Paździora / 2015-07-06 15:33:54


Wniosek o egzekucję i przeprowadzenie egzekucji

Wniosek o egzekucję i przeprowadzenie egzekucji

0     421       Ewelina Paździora / 2015-07-06 15:31:42


Obrona konieczna - na czym polega

Obrona konieczna - na czym polega

0     501       Ewelina Paździora / 2015-07-06 15:26:55


Współudział w przestępstwie - kodeks karny

Współudział w przestępstwie - kodeks karny

0     1531       Ewelina Paździora / 2015-07-06 15:23:58


Ile kosztuje rozwód?

Ile kosztuje rozwód?

0     364       Ewelina Paździora / 2015-07-06 15:21:02


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 14 z 29 

Ostatnie dyskusje


dwie teściowe to nie kara bo mogą być młode karą jest nieodpowiedzialnośc jednej z osób
~jan / 2017-04-12 14:20:22

Od tygodnia jeżdżę na prawym tylko. Jakiś cymbał na parkingu złamał mi lewe. Zamówiłem i czekam,
~Winetou / 2017-04-11 11:46:00

Kara śmierci za bicie dziecka!
~trzewik23 / 2017-04-09 19:36:37

Powinni placic coz te biedne dzieciaczki winne,najgorzej jak taki uj...zrobi...ze tak to powiem a potem wyrzuca jak smiecia,gnoj ograniczony!!!
~Monika / 2017-04-02 16:11:15

Oczywiście
~Monika / 2017-04-02 16:02:56

Czy jak nie chodzę do szkoły 2 tygodnie to coś mi grozi? :(
~Naczelny kutas / 2017-03-30 11:59:40