Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     3792     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Przestępstwo seksualne – zgłoszenie

Przestępstwo seksualne – zgłoszenie

Agnieszka Czarkowska

0     1158

Palenie papierosów w pracy - 2011

Palenie papierosów w pracy - 2011

Ewelina Paździora

0     728

Kara za palenie w miejscu publicznym

Kara za palenie w miejscu publicznym

Ewelina Paździora

1     7358

Jaka kara grozi za wymuszenie?

Jaka kara grozi za wymuszenie?

Ewelina Paździora

0     2920

Kara za uwiedzenie niepełnoletniej osoby

Kara za uwiedzenie niepełnoletniej osoby

Ewelina Paździora

0     2167

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2421     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Jak napisać wniosek o zatarcie skazania?

Jak napisać wniosek o zatarcie skazania?

Ewelina Paździora

0     2407

Jak przeprowadzić polubowny podział spadku?

Jak przeprowadzić polubowny podział spadku?

Ewelina Paździora

0     1484

Co grozi za sfałszowanie podpisu małżonka?

Co grozi za sfałszowanie podpisu małżonka?

Ewelina Paździora

0     4875

Jaki podatek zapłacimy od spadku i darowizny?

Jaki podatek zapłacimy od spadku i darowizny?

Ewelina Paździora

0     868

Jak działają sądy 24-godzinne?

Jak działają sądy 24-godzinne?

0     1827       Ewelina Paździora


Czy można wycofać się z podpisanej umowy?

Czy można wycofać się z podpisanej umowy?

0     1497       Ewelina Paździora


Kiedy można liczyć na alimentów od małżonka po rozwodzie?

Kiedy można liczyć na alimentów od małżonka po rozwodzie?

0     714       Ewelina Paździora


Niestawienie się w sądzie - skutki

Niestawienie się w sądzie - skutki

0     3150       Ewelina Paździora


Mowa ciała i komunikacja niewerbalna

Mowa ciała i komunikacja niewerbalna

0     636       Inga Kowalewska


Co grozi za składanie fałszywych zeznań?

Co grozi za składanie fałszywych zeznań?

0     3282       Ewelina Paździora


Na czym polega pozew zbiorowy?

Na czym polega pozew zbiorowy?

0     678       Ewelina Paździora


Przeszukanie - uprawnienia policji

Przeszukanie - uprawnienia policji

0     1028       Ewelina Paździora


Na czym polega dobrowolne poddanie się karze?

Na czym polega dobrowolne poddanie się karze?

0     1357       Ewelina Paździora


Wniosek o egzekucję i przeprowadzenie egzekucji

Wniosek o egzekucję i przeprowadzenie egzekucji

0     715       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 14 z 29 

Ostatnie dyskusje


Mam pytanie. Czy jeśli ojciec wszedł na Facebooka mojego i czytał moje wiadomości np: z dziewczyną, oczywiście bez mojej zgody i wiedzy, może mu coś za to grozić? Czy to też podlega karze? Mam dowody bo logowano się na moim koncie z jego telefonu już dwa razy, akurat w tym czasie kiedy ja nie korzystałem z portalu.
~Krzysiek / 2018-06-04 23:23:03

Asiu - a jak dostarczają mu jedzenie do przewodu kominowego ?? Ile lat tam tkwi? Dlaczego nie próbują go wyciągnąc ?
~Pejoryna / 2018-05-16 10:28:12

Co grozi osobie która wkopala bez mojej wiedzy przy granicy mojej działki i w częsci prywatnej drogi rurę? Czy mogę zgłosić to na policję i do nadzoru bud?
~Szłam / 2018-04-23 12:22:15

Jestem mamq . ma troje dzieci ale opieka spoleczna mi odebrala te dzieci I zrobila zemie nie wydolnqm ale ja taka nie jestem . wychowalam dzieci
~Barbara / 2018-04-16 22:51:19

witam na fb ktoś twierdzi że ja go oczerniam bo dostaje komentarze od innej osoby ale myśli że to ja i to była podobno jedna wiadomość podobno dziecko zachorowalo na zapalenie płuc wystawia je na temperaturę minusów specjalnie i podobno to idzie po wszystkich znajomych niby była z tym na policji i twierdził że to ja. Co mogę zrobić?
~jaka ja / 2018-03-21 00:14:31

co grozi za kradziez karty bankomatowej i przywlaszczenie nie nalezacej sie mienia pienieznych takich jak socjal kindet geld eltegeld i nadplacone piniadze
~Natalia / 2018-03-15 21:27:26