Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     3414     Redakcja / 2014-11-20 18:49:51

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Obrona konieczna - na czym polega

Obrona konieczna - na czym polega

Ewelina Paździora / 2015-07-06 15:26:55

0     691

Współudział w przestępstwie - kodeks karny

Współudział w przestępstwie - kodeks karny

Ewelina Paździora / 2015-07-06 15:23:58

0     2252

Ile kosztuje rozwód?

Ile kosztuje rozwód?

Ewelina Paździora / 2015-07-06 15:21:02

0     510

Jak napisać umowę dożywocia?

Jak napisać umowę dożywocia?

Ewelina Paździora / 2015-07-06 15:10:48

0     649

Jaka kara grozi za przywłaszczenie mienia?

Jaka kara grozi za przywłaszczenie mienia?

Ewelina Paździora / 2015-07-06 14:29:19

6     8589

Wyrok w zawieszeniu a niekaralność

Wyrok w zawieszeniu a niekaralność

Ewelina Paździora / 2015-07-06 14:21:07

1     5436

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2175     Redakcja / 2014-12-18 16:18:48

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Kto ma wgląd do akt sprawy?

Kto ma wgląd do akt sprawy?

Ewelina Paździora / 2015-07-06 14:19:33

0     1966

Zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia

Zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia

Ewelina Paździora / 2015-07-03 15:02:29

0     644

Jak udowodnić działanie na szkodę firmy?

Jak udowodnić działanie na szkodę firmy?

Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:45:16

0     4454

Jak wykluczyć wspólnika ze spółki?

Jak wykluczyć wspólnika ze spółki?

Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:42:31

0     621

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:40:52

0     770

Jak się bronić przed komornikiem?

Jak się bronić przed komornikiem?

Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:38:39

0     694

Jak napisać wniosek o upadłość firmy?

Jak napisać wniosek o upadłość firmy?

0     849       Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:35:32


Jak i kiedy zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

Jak i kiedy zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

0     1061       Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:30:44


Umowa z ubezpieczycielem - o czym pamiętać?

Umowa z ubezpieczycielem - o czym pamiętać?

0     483       Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:27:55


Odroczenie w karze pozbawienia wolności

Odroczenie w karze pozbawienia wolności

0     460       Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:24:32


Kodeks pracy o mobbingu

Kodeks pracy o mobbingu

0     495       Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:20:54


Jak przepisać gospodarstwo rolne?

Jak przepisać gospodarstwo rolne?

0     5641       Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:14:08


Ustawa antykryzysowa - na czym polega?

Ustawa antykryzysowa - na czym polega?

0     648       Ewelina Paździora / 2015-07-01 13:25:49


Jak napisać umowę dzierżawy?

Jak napisać umowę dzierżawy?

0     753       Ewelina Paździora / 2015-07-01 13:20:37


Co grozi za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa?

Co grozi za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa?

0     681       Ewelina Paździora / 2015-07-01 12:02:32


Co grozi za plagiat pracy magisterskiej?

Co grozi za plagiat pracy magisterskiej?

0     1342       Redakcja / 2015-07-01 11:59:26


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 15 z 29 

Ostatnie dyskusje


Jak tak można gdy ja zgłaszałam taki fakt na policji to mieli to głęboko w d... a nadal ktoś odpier...takie cyrki a mi się za kogoś wiecznie zbiera wyzwiska, obgadywanie i głupie telefony a co najlepsze ktoś stworzył stronę z moim wizerunkiem gdzie niby ja gram w pornusach to już szczyt beszczelności wykorzystują wszystko jsk tylko mogą a może w końcu policja zajmie się tym !!!!
~Kasiek / 2018-01-05 11:55:45

Owszem , tak. Wygląda na to , że ktoś włamał mi się na konto FB . Ma zakodowany adres IP.
~jolka / 2017-12-09 19:52:50

Moja mamusia otwiera listy zaadresowane na moje nazwisko panieńskie. Prawnik wojskowy powiedział mi ze to jest normalne.
~mazena / 2017-12-07 17:25:34

NIE- karanie rodziców grzywną!! Przecież Oni już ponieśli ogromną karę - stress, nerwy... każdego dnia kiedy dziecko nie idzie do szkoły
~Pati / 2017-11-30 23:18:41

muszą pisać o karach też za gałęzie i,bo tak to by wszyscy sprzątali z naddatkiem ale jeżeli już kogos dorwią to powinni go pouczyć i postraszyć
~krzysiek / 2017-11-29 08:53:40

A nie chcą go czasem zabrać do rodziny zastępczej? Tak, chociaż do pełnoletności?
~bulgus / 2017-11-27 22:16:35