Prawo   (626 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     2479     Redakcja / 2014-11-20 18:49:51

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Jak napisać umowę dożywocia?

Jak napisać umowę dożywocia?

Ewelina Paździora / 2015-07-06 15:10:48

0     432

Jaka kara grozi za przywłaszczenie mienia?

Jaka kara grozi za przywłaszczenie mienia?

Ewelina Paździora / 2015-07-06 14:29:19

5     6692

Wyrok w zawieszeniu a niekaralność

Wyrok w zawieszeniu a niekaralność

Ewelina Paździora / 2015-07-06 14:21:07

1     4332

Kto ma wgląd do akt sprawy?

Kto ma wgląd do akt sprawy?

Ewelina Paździora / 2015-07-06 14:19:33

0     1641

Zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia

Zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia

Ewelina Paździora / 2015-07-03 15:02:29

0     469

Jak udowodnić działanie na szkodę firmy?

Jak udowodnić działanie na szkodę firmy?

Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:45:16

0     3392

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     1646     Redakcja / 2014-12-18 16:18:48

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Jak wykluczyć wspólnika ze spółki?

Jak wykluczyć wspólnika ze spółki?

Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:42:31

0     426

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:40:52

0     597

Jak się bronić przed komornikiem?

Jak się bronić przed komornikiem?

Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:38:39

0     498

Jak napisać wniosek o upadłość firmy?

Jak napisać wniosek o upadłość firmy?

Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:35:32

0     625

Jak i kiedy zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

Jak i kiedy zgłosić wierzytelność w postępowaniu...

Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:30:44

0     809

Umowa z ubezpieczycielem - o czym pamiętać?

Umowa z ubezpieczycielem - o czym pamiętać?

Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:27:55

0     340

Odroczenie w karze pozbawienia wolności

Odroczenie w karze pozbawienia wolności

0     318       Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:24:32


Kodeks pracy o mobbingu

Kodeks pracy o mobbingu

0     346       Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:20:54


Jak przepisać gospodarstwo rolne?

Jak przepisać gospodarstwo rolne?

0     5067       Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:14:08


Ustawa antykryzysowa - na czym polega?

Ustawa antykryzysowa - na czym polega?

0     478       Ewelina Paździora / 2015-07-01 13:25:49


Jak napisać umowę dzierżawy?

Jak napisać umowę dzierżawy?

0     541       Ewelina Paździora / 2015-07-01 13:20:37


Co grozi za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa?

Co grozi za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa?

0     483       Ewelina Paździora / 2015-07-01 12:02:32


Co grozi za plagiat pracy magisterskiej?

Co grozi za plagiat pracy magisterskiej?

0     1104       Redakcja / 2015-07-01 11:59:26


Kiedy policja może zatrzymać prawo jazdy?

Kiedy policja może zatrzymać prawo jazdy?

0     594       Ewelina Paździora / 2015-06-30 16:05:03


Jakie uprawnienia ma straż miejska?

Jakie uprawnienia ma straż miejska?

0     454       Ewelina Paździora / 2015-06-30 16:03:20


Na czym polega tajemnica adwokacka?

Na czym polega tajemnica adwokacka?

0     433       Ewelina Paździora / 2015-06-30 16:02:14


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 15 z 29 

Ostatnie dyskusje


dwie teściowe to nie kara bo mogą być młode karą jest nieodpowiedzialnośc jednej z osób
~jan / 2017-04-12 14:20:22

Od tygodnia jeżdżę na prawym tylko. Jakiś cymbał na parkingu złamał mi lewe. Zamówiłem i czekam,
~Winetou / 2017-04-11 11:46:00

Kara śmierci za bicie dziecka!
~trzewik23 / 2017-04-09 19:36:37

Powinni placic coz te biedne dzieciaczki winne,najgorzej jak taki uj...zrobi...ze tak to powiem a potem wyrzuca jak smiecia,gnoj ograniczony!!!
~Monika / 2017-04-02 16:11:15

Oczywiście
~Monika / 2017-04-02 16:02:56

Czy jak nie chodzę do szkoły 2 tygodnie to coś mi grozi? :(
~Naczelny kutas / 2017-03-30 11:59:40