Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     2573     Redakcja / 2014-11-20 18:49:51

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Obrona konieczna - na czym polega

Obrona konieczna - na czym polega

Ewelina Paździora / 2015-07-06 15:26:55

0     515

Współudział w przestępstwie - kodeks karny

Współudział w przestępstwie - kodeks karny

Ewelina Paździora / 2015-07-06 15:23:58

0     1605

Ile kosztuje rozwód?

Ile kosztuje rozwód?

Ewelina Paździora / 2015-07-06 15:21:02

0     381

Jak napisać umowę dożywocia?

Jak napisać umowę dożywocia?

Ewelina Paździora / 2015-07-06 15:10:48

0     455

Jaka kara grozi za przywłaszczenie mienia?

Jaka kara grozi za przywłaszczenie mienia?

Ewelina Paździora / 2015-07-06 14:29:19

5     6929

Wyrok w zawieszeniu a niekaralność

Wyrok w zawieszeniu a niekaralność

Ewelina Paździora / 2015-07-06 14:21:07

1     4464

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     1687     Redakcja / 2014-12-18 16:18:48

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Kto ma wgląd do akt sprawy?

Kto ma wgląd do akt sprawy?

Ewelina Paździora / 2015-07-06 14:19:33

0     1690

Zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia

Zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia

Ewelina Paździora / 2015-07-03 15:02:29

0     482

Jak udowodnić działanie na szkodę firmy?

Jak udowodnić działanie na szkodę firmy?

Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:45:16

0     3522

Jak wykluczyć wspólnika ze spółki?

Jak wykluczyć wspólnika ze spółki?

Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:42:31

0     447

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:40:52

0     612

Jak się bronić przed komornikiem?

Jak się bronić przed komornikiem?

Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:38:39

0     521

Jak napisać wniosek o upadłość firmy?

Jak napisać wniosek o upadłość firmy?

0     642       Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:35:32


Jak i kiedy zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

Jak i kiedy zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

0     823       Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:30:44


Umowa z ubezpieczycielem - o czym pamiętać?

Umowa z ubezpieczycielem - o czym pamiętać?

0     350       Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:27:55


Odroczenie w karze pozbawienia wolności

Odroczenie w karze pozbawienia wolności

0     330       Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:24:32


Kodeks pracy o mobbingu

Kodeks pracy o mobbingu

0     358       Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:20:54


Jak przepisać gospodarstwo rolne?

Jak przepisać gospodarstwo rolne?

0     5147       Ewelina Paździora / 2015-07-01 14:14:08


Ustawa antykryzysowa - na czym polega?

Ustawa antykryzysowa - na czym polega?

0     498       Ewelina Paździora / 2015-07-01 13:25:49


Jak napisać umowę dzierżawy?

Jak napisać umowę dzierżawy?

0     571       Ewelina Paździora / 2015-07-01 13:20:37


Co grozi za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa?

Co grozi za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa?

0     493       Ewelina Paździora / 2015-07-01 12:02:32


Co grozi za plagiat pracy magisterskiej?

Co grozi za plagiat pracy magisterskiej?

0     1135       Redakcja / 2015-07-01 11:59:26


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 15 z 29 

Ostatnie dyskusje


A jeśli jakiś policyjny tłuk z deficytem intelektualnym, dotknięty wykluczeniem cyfrowym, prowadzi dochodzenie w taki sposób, aby nie wykryć sprawcy, to co?
~Bogumił / 2017-05-24 19:16:19

Jak najbardziej...
~Taki sobie ktoś / 2017-05-15 09:19:35

Kary dla kupujących są nie sprawiedliwe i krzywdzące
~Kazam / 2017-05-11 14:01:42

Moja byla wprowadza zamieszanie ze jeste poszukiwany policja mie neka bezpodstawnie i nie przyjmuje mojej skargi co m robic
~grzegorz / 2017-05-08 21:42:28

Co grozi za kradzież w sklepie spożywczym na wysokość 22€ proszę o odpowiedź
~andzia / 2017-05-08 12:30:09

dwie teściowe to nie kara bo mogą być młode karą jest nieodpowiedzialnośc jednej z osób
~jan / 2017-04-12 14:20:22