Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     3792     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Kiedy policja może zatrzymać prawo jazdy?

Kiedy policja może zatrzymać prawo jazdy?

Ewelina Paździora

0     880

Jakie uprawnienia ma straż miejska?

Jakie uprawnienia ma straż miejska?

Ewelina Paździora

0     772

Na czym polega tajemnica adwokacka?

Na czym polega tajemnica adwokacka?

Ewelina Paździora

0     793

Oskarżenie o pobicie - formalności

Oskarżenie o pobicie - formalności

Ewelina Paździora

0     5104

Uprowadzenie dziecka przez rodzica

Uprowadzenie dziecka przez rodzica

Ewelina Paździora

0     758

Uprawnienia firmy windykacyjnej

Uprawnienia firmy windykacyjnej

Ewelina Paździora

1     766

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2421     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Czy można zmienić nazwisko dziecka?

Czy można zmienić nazwisko dziecka?

Ewelina Paździora

0     617

Jak zarejestrować dziecko urodzone za granicą?

Jak zarejestrować dziecko urodzone za granicą?

Ewelina Paździora

1     1990

Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

Ewelina Paździora

0     610

Child grooming - co to jest, co za niego grozi?

Child grooming - co to jest, co za niego grozi?

Ewelina Paździora

0     1222

Co grozi rodzicom za bicie dziecka?

Co grozi rodzicom za bicie dziecka?

2     4755       Ewelina Paździora


Kiedy można się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Kiedy można się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

1     1466       Ewelina Paździora


Wyłudzenie kredytu - co to jest i co za to grozi?

Wyłudzenie kredytu - co to jest i co za to grozi?

0     2953       Ewelina Paździora


Kiedy tymczasowe aresztowanie nie może zostać zastosowane?

Kiedy tymczasowe aresztowanie nie może zostać zastosowane?

0     769       Ewelina Paździora


Ile kosztuje pobyt w izbie wytrzeźwień?

Ile kosztuje pobyt w izbie wytrzeźwień?

1     834       Ewelina Paździora


Paserstwo - co to jest, co za to grozi?

Paserstwo - co to jest, co za to grozi?

0     1201       Ewelina Paździora


Proces karny - koszty

Proces karny - koszty

0     784       Ewelina Paździora


Co grozi za zakłócanie ciszy nocnej?

Co grozi za zakłócanie ciszy nocnej?

0     2126       Ewelina Paździora


Kto i kiedy może stosować prawo przymusu bezpośredniego?

Kto i kiedy może stosować prawo przymusu bezpośredniego?

0     1333       Ewelina Paździora  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 16 z 29 

Ostatnie dyskusje


Mam pytanie. Czy jeśli ojciec wszedł na Facebooka mojego i czytał moje wiadomości np: z dziewczyną, oczywiście bez mojej zgody i wiedzy, może mu coś za to grozić? Czy to też podlega karze? Mam dowody bo logowano się na moim koncie z jego telefonu już dwa razy, akurat w tym czasie kiedy ja nie korzystałem z portalu.
~Krzysiek / 2018-06-04 23:23:03

Asiu - a jak dostarczają mu jedzenie do przewodu kominowego ?? Ile lat tam tkwi? Dlaczego nie próbują go wyciągnąc ?
~Pejoryna / 2018-05-16 10:28:12

Co grozi osobie która wkopala bez mojej wiedzy przy granicy mojej działki i w częsci prywatnej drogi rurę? Czy mogę zgłosić to na policję i do nadzoru bud?
~Szłam / 2018-04-23 12:22:15

Jestem mamq . ma troje dzieci ale opieka spoleczna mi odebrala te dzieci I zrobila zemie nie wydolnqm ale ja taka nie jestem . wychowalam dzieci
~Barbara / 2018-04-16 22:51:19

witam na fb ktoś twierdzi że ja go oczerniam bo dostaje komentarze od innej osoby ale myśli że to ja i to była podobno jedna wiadomość podobno dziecko zachorowalo na zapalenie płuc wystawia je na temperaturę minusów specjalnie i podobno to idzie po wszystkich znajomych niby była z tym na policji i twierdził że to ja. Co mogę zrobić?
~jaka ja / 2018-03-21 00:14:31

co grozi za kradziez karty bankomatowej i przywlaszczenie nie nalezacej sie mienia pienieznych takich jak socjal kindet geld eltegeld i nadplacone piniadze
~Natalia / 2018-03-15 21:27:26