Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     2573     Redakcja / 2014-11-20 18:49:51

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Kiedy policja może zatrzymać prawo jazdy?

Kiedy policja może zatrzymać prawo jazdy?

Ewelina Paździora / 2015-06-30 16:05:03

0     608

Jakie uprawnienia ma straż miejska?

Jakie uprawnienia ma straż miejska?

Ewelina Paździora / 2015-06-30 16:03:20

0     467

Na czym polega tajemnica adwokacka?

Na czym polega tajemnica adwokacka?

Ewelina Paździora / 2015-06-30 16:02:14

0     455

Oskarżenie o pobicie - formalności

Oskarżenie o pobicie - formalności

Ewelina Paździora / 2015-06-30 15:59:25

0     3284

Uprowadzenie dziecka przez rodzica

Uprowadzenie dziecka przez rodzica

Ewelina Paździora / 2015-06-30 15:55:44

0     507

Uprawnienia firmy windykacyjnej

Uprawnienia firmy windykacyjnej

Ewelina Paździora / 2015-06-30 15:54:00

1     505

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     1687     Redakcja / 2014-12-18 16:18:48

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego

Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego

Ewelina Paździora / 2015-06-30 15:45:09

1     1135

Prawo a fotografowanie ludzi - wykorzystanie wizerunku bez zgody osoby

Prawo a fotografowanie ludzi - wykorzystanie wizerunku bez...

Dawid Markiewicz / 2015-06-19 12:10:07

0     390

Czy można zmienić nazwisko dziecka?

Czy można zmienić nazwisko dziecka?

Ewelina Paździora / 2015-06-17 14:50:52

0     385

Jak zarejestrować dziecko urodzone za granicą?

Jak zarejestrować dziecko urodzone za granicą?

Ewelina Paździora / 2015-06-17 14:49:52

1     1406

Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

Ewelina Paździora / 2015-06-17 14:08:11

0     408

Child grooming - co to jest, co za niego grozi?

Child grooming - co to jest, co za niego grozi?

Ewelina Paździora / 2015-06-17 13:47:17

0     831

Co grozi rodzicom za bicie dziecka?

Co grozi rodzicom za bicie dziecka?

1     2915       Ewelina Paździora / 2015-06-17 12:00:08


Kiedy można się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Kiedy można się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

1     998       Ewelina Paździora / 2015-06-17 11:35:27


Wyłudzenie kredytu - co to jest i co za to grozi?

Wyłudzenie kredytu - co to jest i co za to grozi?

0     2124       Ewelina Paździora / 2015-06-17 11:33:41


Kiedy tymczasowe aresztowanie nie może zostać zastosowane?

Kiedy tymczasowe aresztowanie nie może zostać zastosowane?

0     517       Ewelina Paździora / 2015-06-17 11:32:39


Ile kosztuje pobyt w izbie wytrzeźwień?

Ile kosztuje pobyt w izbie wytrzeźwień?

1     528       Ewelina Paździora / 2015-06-17 11:29:39


Paserstwo - co to jest, co za to grozi?

Paserstwo - co to jest, co za to grozi?

0     786       Ewelina Paździora / 2015-06-17 11:21:09


Proces karny - koszty

Proces karny - koszty

0     492       Ewelina Paździora / 2015-06-17 11:17:48


Co grozi za zakłócanie ciszy nocnej?

Co grozi za zakłócanie ciszy nocnej?

0     1471       Ewelina Paździora / 2015-06-17 11:15:45


Kto i kiedy może stosować prawo przymusu bezpośredniego?

Kto i kiedy może stosować prawo przymusu bezpośredniego?

0     777       Ewelina Paździora / 2015-06-17 11:01:46


Nawiązka jako środek karny - czym jest nawiązka i kiedy może zostać orzeczona?

Nawiązka jako środek karny - czym jest nawiązka i kiedy może zostać orzeczona?

0     767       Ewelina Paździora / 2015-06-17 10:46:53


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 16 z 29 

Ostatnie dyskusje


A jeśli jakiś policyjny tłuk z deficytem intelektualnym, dotknięty wykluczeniem cyfrowym, prowadzi dochodzenie w taki sposób, aby nie wykryć sprawcy, to co?
~Bogumił / 2017-05-24 19:16:19

Jak najbardziej...
~Taki sobie ktoś / 2017-05-15 09:19:35

Kary dla kupujących są nie sprawiedliwe i krzywdzące
~Kazam / 2017-05-11 14:01:42

Moja byla wprowadza zamieszanie ze jeste poszukiwany policja mie neka bezpodstawnie i nie przyjmuje mojej skargi co m robic
~grzegorz / 2017-05-08 21:42:28

Co grozi za kradzież w sklepie spożywczym na wysokość 22€ proszę o odpowiedź
~andzia / 2017-05-08 12:30:09

dwie teściowe to nie kara bo mogą być młode karą jest nieodpowiedzialnośc jednej z osób
~jan / 2017-04-12 14:20:22