Prawo   (626 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     2479     Redakcja / 2014-11-20 18:49:51

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Oskarżenie o pobicie - formalności

Oskarżenie o pobicie - formalności

Ewelina Paździora / 2015-06-30 15:59:25

0     3126

Uprowadzenie dziecka przez rodzica

Uprowadzenie dziecka przez rodzica

Ewelina Paździora / 2015-06-30 15:55:44

0     491

Uprawnienia firmy windykacyjnej

Uprawnienia firmy windykacyjnej

Ewelina Paździora / 2015-06-30 15:54:00

1     492

Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego

Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego

Ewelina Paździora / 2015-06-30 15:45:09

1     1101

Prawo a fotografowanie ludzi - wykorzystanie wizerunku bez zgody osoby

Prawo a fotografowanie ludzi - wykorzystanie wizerunku bez...

Dawid Markiewicz / 2015-06-19 12:10:07

0     379

Czy można zmienić nazwisko dziecka?

Czy można zmienić nazwisko dziecka?

Ewelina Paździora / 2015-06-17 14:50:52

0     375

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     1646     Redakcja / 2014-12-18 16:18:48

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Jak zarejestrować dziecko urodzone za granicą?

Jak zarejestrować dziecko urodzone za granicą?

Ewelina Paździora / 2015-06-17 14:49:52

1     1373

Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

Ewelina Paździora / 2015-06-17 14:08:11

0     397

Child grooming - co to jest, co za niego grozi?

Child grooming - co to jest, co za niego grozi?

Ewelina Paździora / 2015-06-17 13:47:17

0     804

Co grozi rodzicom za bicie dziecka?

Co grozi rodzicom za bicie dziecka?

Ewelina Paździora / 2015-06-17 12:00:08

1     2777

Kiedy można się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Kiedy można się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Ewelina Paździora / 2015-06-17 11:35:27

1     974

Wyłudzenie kredytu - co to jest i co za to grozi?

Wyłudzenie kredytu - co to jest i co za to grozi?

Ewelina Paździora / 2015-06-17 11:33:41

0     2055

Kiedy tymczasowe aresztowanie nie może zostać zastosowane?

Kiedy tymczasowe aresztowanie nie może zostać zastosowane?

0     505       Ewelina Paździora / 2015-06-17 11:32:39


Ile kosztuje pobyt w izbie wytrzeźwień?

Ile kosztuje pobyt w izbie wytrzeźwień?

1     513       Ewelina Paździora / 2015-06-17 11:29:39


Paserstwo - co to jest, co za to grozi?

Paserstwo - co to jest, co za to grozi?

0     758       Ewelina Paździora / 2015-06-17 11:21:09


Proces karny - koszty

Proces karny - koszty

0     482       Ewelina Paździora / 2015-06-17 11:17:48


Co grozi za zakłócanie ciszy nocnej?

Co grozi za zakłócanie ciszy nocnej?

0     1429       Ewelina Paździora / 2015-06-17 11:15:45


Kto i kiedy może stosować prawo przymusu bezpośredniego?

Kto i kiedy może stosować prawo przymusu bezpośredniego?

0     718       Ewelina Paździora / 2015-06-17 11:01:46


Nawiązka jako środek karny - czym jest nawiązka i kiedy może zostać orzeczona?

Nawiązka jako środek karny - czym jest nawiązka i kiedy może zostać orzeczona?

0     741       Ewelina Paździora / 2015-06-17 10:46:53


Kiedy stosuje się dozór elektroniczny?

Kiedy stosuje się dozór elektroniczny?

0     399       Ewelina Paździora / 2015-06-16 15:53:17


Odwołanie od mandatu karnego - jak napisać, do kogo, termin

Odwołanie od mandatu karnego - jak napisać, do kogo, termin

3     12662       Ewelina Paździora / 2015-06-09 11:44:24


Służebność gruntowa - co to jest, jak ustanowić, jak znieść?

Służebność gruntowa - co to jest, jak ustanowić, jak znieść?

0     1086       Ewelina Paździora / 2015-06-09 11:37:02


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 16 z 29 

Ostatnie dyskusje


dwie teściowe to nie kara bo mogą być młode karą jest nieodpowiedzialnośc jednej z osób
~jan / 2017-04-12 14:20:22

Od tygodnia jeżdżę na prawym tylko. Jakiś cymbał na parkingu złamał mi lewe. Zamówiłem i czekam,
~Winetou / 2017-04-11 11:46:00

Kara śmierci za bicie dziecka!
~trzewik23 / 2017-04-09 19:36:37

Powinni placic coz te biedne dzieciaczki winne,najgorzej jak taki uj...zrobi...ze tak to powiem a potem wyrzuca jak smiecia,gnoj ograniczony!!!
~Monika / 2017-04-02 16:11:15

Oczywiście
~Monika / 2017-04-02 16:02:56

Czy jak nie chodzę do szkoły 2 tygodnie to coś mi grozi? :(
~Naczelny kutas / 2017-03-30 11:59:40