Prawo   (626 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     2479     Redakcja / 2014-11-20 18:49:51

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Odmowa sprzedaży towaru w Polsce - kiedy jest nieuzasadniona?

Odmowa sprzedaży towaru w Polsce - kiedy jest nieuzasadniona?

Ewelina Paździora / 2015-05-12 15:32:27

1     1179

Kiedy następuje przedawnienie mandatu drogowego?

Kiedy następuje przedawnienie mandatu drogowego?

Ewelina Paździora / 2015-05-12 14:29:51

0     446

Co grozi za zniszczenie mienia prywatnego lub publicznego?

Co grozi za zniszczenie mienia prywatnego lub publicznego?

Ewelina Paździora / 2015-05-12 14:28:46

7     15719

Prawa oskarżonego w procesie karnym

Prawa oskarżonego w procesie karnym

Ewelina Paździora / 2015-05-12 14:26:13

0     725

Jaka jest kara za wypalanie traw?

Jaka jest kara za wypalanie traw?

Ewelina Paździora / 2015-05-12 14:24:33

0     877

Pozbawienie praw rodzicielskich - konsekwencje

Pozbawienie praw rodzicielskich - konsekwencje

Ewelina Paździora / 2015-05-12 14:23:23

0     1117

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     1646     Redakcja / 2014-12-18 16:18:48

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Jak odzyskać pełne prawa rodzicielskie?

Jak odzyskać pełne prawa rodzicielskie?

Ewelina Paździora / 2015-05-12 14:19:16

1     2093

Pozbawienie praw rodzicielskich a spadek

Pozbawienie praw rodzicielskich a spadek

Ewelina Paździora / 2015-05-12 14:07:45

0     671

Na czym polega ograniczenie praw rodzicielskich?

Na czym polega ograniczenie praw rodzicielskich?

Ewelina Paździora / 2015-05-12 13:54:41

0     643

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie rodziców

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie rodziców

Ewelina Paździora / 2015-05-12 13:30:41

0     350

Jak wygląda przesłuchanie dziecka w sądzie?

Jak wygląda przesłuchanie dziecka w sądzie?

Ewelina Paździora / 2015-05-12 13:11:05

0     941

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem - przesłanki

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem - przesłanki

Ewelina Paździora / 2015-05-12 13:00:50

0     1379

Jak reklamować rachunek telefoniczny?

Jak reklamować rachunek telefoniczny?

0     340       Ewelina Paździora / 2015-05-12 11:42:15


Kiedy potrzebna zgoda sąsiada na budowę?

Kiedy potrzebna zgoda sąsiada na budowę?

0     1122       Ewelina Paździora / 2015-05-11 13:12:20


Ocieplenie budynku - czy potrzebne pozwolenie?

Ocieplenie budynku - czy potrzebne pozwolenie?

0     562       Ewelina Paździora / 2015-05-11 13:03:32


Przepisy dotyczące okresu grzewczego

Przepisy dotyczące okresu grzewczego

0     1911       Ewelina Paździora / 2015-05-11 13:01:43


Kto ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Kto ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

0     478       Ewelina Paździora / 2015-05-08 14:58:50


Droga dojazdowa do działki budowlanej - przepisy

Droga dojazdowa do działki budowlanej - przepisy

4     10697       Ewelina Paździora / 2015-05-08 14:45:19


Pozwolenie na budowę na działce rolnej - formalności

Pozwolenie na budowę na działce rolnej - formalności

0     1201       Ewelina Paździora / 2015-05-08 14:41:02


Ile jest ważne pozwolenie na budowę?

Ile jest ważne pozwolenie na budowę?

0     863       Ewelina Paździora / 2015-05-08 14:33:34


Inwentaryzacja zieleni - na czym polega, jakie są zasady zgłaszania?

Inwentaryzacja zieleni - na czym polega, jakie są zasady zgłaszania?

0     1960       Ewelina Paździora / 2015-05-08 14:26:35


Co powinna zawierać opinia kominiarska?

Co powinna zawierać opinia kominiarska?

1     2437       Ewelina Paździora / 2015-05-08 13:35:54


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 19 z 29 

Ostatnie dyskusje


dwie teściowe to nie kara bo mogą być młode karą jest nieodpowiedzialnośc jednej z osób
~jan / 2017-04-12 14:20:22

Od tygodnia jeżdżę na prawym tylko. Jakiś cymbał na parkingu złamał mi lewe. Zamówiłem i czekam,
~Winetou / 2017-04-11 11:46:00

Kara śmierci za bicie dziecka!
~trzewik23 / 2017-04-09 19:36:37

Powinni placic coz te biedne dzieciaczki winne,najgorzej jak taki uj...zrobi...ze tak to powiem a potem wyrzuca jak smiecia,gnoj ograniczony!!!
~Monika / 2017-04-02 16:11:15

Oczywiście
~Monika / 2017-04-02 16:02:56

Czy jak nie chodzę do szkoły 2 tygodnie to coś mi grozi? :(
~Naczelny kutas / 2017-03-30 11:59:40