Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     3045     Redakcja / 2014-11-20 18:49:51

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Kara za włamanie do komputera

Kara za włamanie do komputera

Redakcja / 2016-04-28 11:01:26

1     2243

Kara za jazdę po pijanemu

Kara za jazdę po pijanemu

Redakcja / 2016-04-28 10:55:50

0     444

Kara za jazdę bez prawa jazdy

Kara za jazdę bez prawa jazdy

Redakcja / 2016-04-28 10:55:11

0     623

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Redakcja / 2016-04-28 10:53:47

0     442

Zasady przyznawania alimentów

Zasady przyznawania alimentów

Redakcja / 2016-04-28 10:49:49

0     383

Czym są alimenty?

Czym są alimenty?

Redakcja / 2016-04-28 10:48:04

0     429

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     1899     Redakcja / 2014-12-18 16:18:48

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Alimenty dla rodzica od dziecka - informacje

Alimenty dla rodzica od dziecka - informacje

Redakcja / 2016-04-28 10:38:21

0     226

Alimenty bez rozwodu - informacje

Alimenty bez rozwodu - informacje

Redakcja / 2016-04-28 10:37:19

1     177

Kara za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

Kara za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

Redakcja / 2016-04-28 10:35:34

0     864

Kara za zakłócanie ciszy nocnej

Kara za zakłócanie ciszy nocnej

Redakcja / 2016-04-28 10:29:16

0     374

Alimenty dla małżonka

Alimenty dla małżonka

Redakcja / 2016-04-28 10:19:39

0     331

Czy dziecko musi mieć paszport?

Czy dziecko musi mieć paszport?

Katarzyna Matczuk / 2016-04-04 15:39:22

0     398

Jak złożyć wniosek o zaprzeczenie ojcostwa?

Jak złożyć wniosek o zaprzeczenie ojcostwa?

0     409       Katarzyna Matczuk / 2016-04-04 15:36:44


Co grozi za jazdę po pijanemu?

Co grozi za jazdę po pijanemu?

0     251       Ewelina Paździora / 2016-03-23 16:22:35


Jak napisać wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Jak napisać wniosek o ubezwłasnowolnienie?

0     390       Ewelina Paździora / 2016-03-15 15:22:21


Jak napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Jak napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

0     433       Ewelina Paździora / 2016-03-15 15:21:38


Kiedy i jak złożyć pozew o eksmisję?

Kiedy i jak złożyć pozew o eksmisję?

0     612       Ewelina Paździora / 2016-03-15 15:21:04


Jak złożyć wniosek o przymusowe leczenie?

Jak złożyć wniosek o przymusowe leczenie?

0     811       Ewelina Paździora / 2016-03-15 15:19:07


Jak napisać wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu?

Jak napisać wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu?

0     671       Ewelina Paździora / 2016-03-15 15:18:38


Wniosek do sądu o rozłożenie długu na raty

Wniosek do sądu o rozłożenie długu na raty

0     2461       Ewelina Paździora / 2016-03-15 15:18:08


Jak domagać się zwrotu długu?

Jak domagać się zwrotu długu?

0     483       Ewelina Paździora / 2016-03-15 15:17:30


 Jak napisać wniosek o podwyższenie alimentów?

Jak napisać wniosek o podwyższenie alimentów?

0     304       Ewelina Paździora / 2016-03-15 15:13:44


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 6 z 29 

Ostatnie dyskusje


Skąd mam to wiedzieć ?"Zgodnie z treścią przepisu art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Użyte określenie oznacza, iż jest to moralny obowiązek każdego praworządnego człowieka. "
~ofiara cyberstalkingu / 2017-09-21 17:33:23

Nigdy nie powina byc ukarana osoba za taki czy ,gdyrz jest chora...
~pacjent / 2017-09-17 04:37:46

Wszystko rozumiem ale dlaczego rodzice muszą ponieść konsekwencje ? Idą do pracy przeważnie na godz 6-7 rano a mlodziez dalej się kładzie spać !!! To co ? My rodzice mamy zrezygnować z pracy ? Żeby dopilnować przekorne dziecko !!! Który rodzic nie chciałby żeby jego dzieci były wspaniałe i chwalone wszędzie ??? Kto wymyślił takie bzdury ? Chodzi mi o kary !!!!
~Andzia / 2017-09-15 08:27:20

Jezeli tak to sie oplaca :)
~stachu / 2017-09-04 20:07:47

art. 97 kw (Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany) ma zastosowanie do art. 78 ust. 2 PoRD (Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o: 1) nabyciu lub zbyciu pojazdu; 2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym)
~zadziwiony / 2017-08-23 01:53:02

Przede wszystkim nie jest to twój teren więc na niego nie wchodź.
~Marian / 2017-08-13 23:26:25