Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     3811     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Jak napisać wniosek o alimenty?

Jak napisać wniosek o alimenty?

Ewelina Paździora

0     614

Kiedy i jak wystąpić o podział majątku?

Kiedy i jak wystąpić o podział majątku?

Ewelina Paździora

0     560

Jak zainstalować Photoshopa?

Jak zainstalować Photoshopa?

Janusz Suwaj

0     657

Wniosek do sądu o ustanowienie opiekuna prawnego

Wniosek do sądu o ustanowienie opiekuna prawnego

Ewelina Paździora

0     1976

Jak ograniczyć prawa rodzicielskie?

Jak ograniczyć prawa rodzicielskie?

Ewelina Paździora

0     614

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2429     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Jak wygląda opieka nad dzieckiem po rozwodzie?

Jak wygląda opieka nad dzieckiem po rozwodzie?

Ewelina Paździora

0     471

Jak dostać pozwolenie na broń?

Jak dostać pozwolenie na broń?

Ewelina Paździora

0     680

Jak napisać wniosek o zwrot za kartę pojazdu?

Jak napisać wniosek o zwrot za kartę pojazdu?

Ewelina Paździora

0     1038

Jak założyć księgę wieczystą?

Jak założyć księgę wieczystą?

Ewelina Paździora

0     584

Jak chronić dobra osobiste?

Jak chronić dobra osobiste?

0     408       Ewelina Paździora


Kiedy możemy złożyć pozew o odszkodowanie?

Kiedy możemy złożyć pozew o odszkodowanie?

0     599       Ewelina Paździora


Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

0     537       Ewelina Paździora


Jak się domagać zamieszczenia sprostowania w gazecie?

Jak się domagać zamieszczenia sprostowania w gazecie?

0     1180       Ewelina Paździora


Egzekwowanie przepisów BHP w pracy

Egzekwowanie przepisów BHP w pracy

0     483       Ewelina Paździora


Jak napisać oświadczenie o niezaleganiu z podatkami?

Jak napisać oświadczenie o niezaleganiu z podatkami?

0     658       Ewelina Paździora


Jak przygotować wniosek o dofinansowanie z UE?

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie z UE?

0     511       Ewelina Paździora


Jak uzyskać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności?

Jak uzyskać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności?

0     511       Ewelina Paździora


Krajowy Rejestr Dłużników - co to jest i jak działa?

Krajowy Rejestr Dłużników - co to jest i jak działa?

0     388       Ewelina Paździora


Jak wypisać się z listy dłużników?

Jak wypisać się z listy dłużników?

0     443       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 7 z 29 

Ostatnie dyskusje


Mam pytanie. Czy jeśli ojciec wszedł na Facebooka mojego i czytał moje wiadomości np: z dziewczyną, oczywiście bez mojej zgody i wiedzy, może mu coś za to grozić? Czy to też podlega karze? Mam dowody bo logowano się na moim koncie z jego telefonu już dwa razy, akurat w tym czasie kiedy ja nie korzystałem z portalu.
~Krzysiek / 2018-06-04 23:23:03

Asiu - a jak dostarczają mu jedzenie do przewodu kominowego ?? Ile lat tam tkwi? Dlaczego nie próbują go wyciągnąc ?
~Pejoryna / 2018-05-16 10:28:12

Co grozi osobie która wkopala bez mojej wiedzy przy granicy mojej działki i w częsci prywatnej drogi rurę? Czy mogę zgłosić to na policję i do nadzoru bud?
~Szłam / 2018-04-23 12:22:15

Jestem mamq . ma troje dzieci ale opieka spoleczna mi odebrala te dzieci I zrobila zemie nie wydolnqm ale ja taka nie jestem . wychowalam dzieci
~Barbara / 2018-04-16 22:51:19

witam na fb ktoś twierdzi że ja go oczerniam bo dostaje komentarze od innej osoby ale myśli że to ja i to była podobno jedna wiadomość podobno dziecko zachorowalo na zapalenie płuc wystawia je na temperaturę minusów specjalnie i podobno to idzie po wszystkich znajomych niby była z tym na policji i twierdził że to ja. Co mogę zrobić?
~jaka ja / 2018-03-21 00:14:31

co grozi za kradziez karty bankomatowej i przywlaszczenie nie nalezacej sie mienia pienieznych takich jak socjal kindet geld eltegeld i nadplacone piniadze
~Natalia / 2018-03-15 21:27:26