Prawo   (626 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     2479     Redakcja / 2014-11-20 18:49:51

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Kiedy przysługuje urlop wychowawczy?

Kiedy przysługuje urlop wychowawczy?

Ewelina Paździora / 2016-03-15 11:05:39

0     287

Jak napisać wniosek o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka?

Jak napisać wniosek o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka?

Ewelina Paździora / 2016-03-15 11:03:53

0     323

Jak napisać wniosek o urlop tacierzyński?

Jak napisać wniosek o urlop tacierzyński?

Ewelina Paździora / 2016-03-15 11:02:44

0     303

Jak napisać wniosek o eksmisję małżonka?

Jak napisać wniosek o eksmisję małżonka?

Ewelina Paździora / 2016-03-15 11:00:11

0     256

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Ewelina Paździora / 2016-03-15 10:58:59

0     247

Jakie uprawnienia ma policja podczas zatrzymania?

Jakie uprawnienia ma policja podczas zatrzymania?

Ewelina Paździora / 2016-03-15 10:57:23

0     187

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     1646     Redakcja / 2014-12-18 16:18:48

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Jak wyrobić dowód tymczasowy?

Jak wyrobić dowód tymczasowy?

Ewelina Paździora / 2016-03-15 10:55:11

0     410

Wspólne opodatkowanie dochodów małżonków - korzyści

Wspólne opodatkowanie dochodów małżonków - korzyści

Ewelina Paździora / 2016-03-15 10:53:38

0     194

Jak sporządzić testament?

Jak sporządzić testament?

Ewelina Paździora / 2016-03-15 10:50:13

1     323

Nowelizacja ustawy dot. przemocy w rodzinie - 2010

Nowelizacja ustawy dot. przemocy w rodzinie - 2010

Ewelina Paździora / 2016-03-15 10:48:13

0     179

Komu i kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Komu i kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Ewelina Paździora / 2016-03-15 10:35:21

0     251

Jak napisać umowę kupna-sprzedaży?

Jak napisać umowę kupna-sprzedaży?

Ewelina Paździora / 2016-03-15 10:33:49

0     191

Jakie są formalności przy wniosku o paszport?

Jakie są formalności przy wniosku o paszport?

0     510       Ewelina Paździora / 2015-11-03 13:45:36


Jakie są procedury przy adopcji dziecka?

Jakie są procedury przy adopcji dziecka?

0     409       Ewelina Paździora / 2015-11-03 13:45:13


Jak wycofać pozew o rozwód?

Jak wycofać pozew o rozwód?

0     3243       Ewelina Paździora / 2015-11-03 13:44:35


Jak napisać wniosek o przyznanie grupy inwalidzkiej?

Jak napisać wniosek o przyznanie grupy inwalidzkiej?

0     750       Ewelina Paździora / 2015-11-03 13:43:19


Jak się zameldować?

Jak się zameldować?

0     463       Ewelina Paździora / 2015-11-03 13:42:57


Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności?

Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności?

0     589       Ewelina Paździora / 2015-11-03 13:42:35


Jak napisać wniosek o zasiedzenie nieruchomości?

Jak napisać wniosek o zasiedzenie nieruchomości?

0     677       Ewelina Paździora / 2015-11-03 13:42:03


Jak napisać skargę na komornika?

Jak napisać skargę na komornika?

1     444       Joanna Kurylonek / 2015-11-02 15:24:10


Jak napisać skargę do Trybunału Konstytucyjnego?

Jak napisać skargę do Trybunału Konstytucyjnego?

0     523       Joanna Kurylonek / 2015-11-02 15:23:53


Jak zaskarżyć decyzję ZUS?

Jak zaskarżyć decyzję ZUS?

0     598       Joanna Kurylonek / 2015-11-02 15:23:34


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 8 z 29 

Ostatnie dyskusje


dwie teściowe to nie kara bo mogą być młode karą jest nieodpowiedzialnośc jednej z osób
~jan / 2017-04-12 14:20:22

Od tygodnia jeżdżę na prawym tylko. Jakiś cymbał na parkingu złamał mi lewe. Zamówiłem i czekam,
~Winetou / 2017-04-11 11:46:00

Kara śmierci za bicie dziecka!
~trzewik23 / 2017-04-09 19:36:37

Powinni placic coz te biedne dzieciaczki winne,najgorzej jak taki uj...zrobi...ze tak to powiem a potem wyrzuca jak smiecia,gnoj ograniczony!!!
~Monika / 2017-04-02 16:11:15

Oczywiście
~Monika / 2017-04-02 16:02:56

Czy jak nie chodzę do szkoły 2 tygodnie to coś mi grozi? :(
~Naczelny kutas / 2017-03-30 11:59:40