Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     3810     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Jak napisać pozew przeciwko pracodawcy?

Jak napisać pozew przeciwko pracodawcy?

Ewelina Paździora

0     446

Jak napisać zawiadomienie o przestępstwie?

Jak napisać zawiadomienie o przestępstwie?

Ewelina Paździora

0     619

Kiedy przysługuje urlop wychowawczy?

Kiedy przysługuje urlop wychowawczy?

Ewelina Paździora

0     555

Jak napisać wniosek o urlop tacierzyński?

Jak napisać wniosek o urlop tacierzyński?

Ewelina Paździora

0     616

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2428     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Jak napisać wniosek o eksmisję małżonka?

Jak napisać wniosek o eksmisję małżonka?

Ewelina Paździora

0     587

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Ewelina Paździora

0     522

Jakie uprawnienia ma policja podczas zatrzymania?

Jakie uprawnienia ma policja podczas zatrzymania?

Ewelina Paździora

0     408

Jak wyrobić dowód tymczasowy?

Jak wyrobić dowód tymczasowy?

Ewelina Paździora

0     776

Jak sporządzić testament?

Jak sporządzić testament?

Ewelina Paździora

1     717

Nowelizacja ustawy dot. przemocy w rodzinie - 2010

Nowelizacja ustawy dot. przemocy w rodzinie - 2010

0     397       Ewelina Paździora


Komu i kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Komu i kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

0     563       Ewelina Paździora


Jak napisać umowę kupna-sprzedaży?

Jak napisać umowę kupna-sprzedaży?

0     452       Ewelina Paździora


Jakie są formalności przy wniosku o paszport?

Jakie są formalności przy wniosku o paszport?

0     829       Ewelina Paździora


Jakie są procedury przy adopcji dziecka?

Jakie są procedury przy adopcji dziecka?

0     685       Ewelina Paździora


Jak wycofać pozew o rozwód?

Jak wycofać pozew o rozwód?

0     4243       Ewelina Paździora


Jak napisać wniosek o przyznanie grupy inwalidzkiej?

Jak napisać wniosek o przyznanie grupy inwalidzkiej?

0     1212       Ewelina Paździora


Jak się zameldować?

Jak się zameldować?

0     720       Ewelina Paździora


Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności?

Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności?

0     948       Ewelina Paździora


Jak napisać wniosek o zasiedzenie nieruchomości?

Jak napisać wniosek o zasiedzenie nieruchomości?

0     1144       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 8 z 29 

Ostatnie dyskusje


Mam pytanie. Czy jeśli ojciec wszedł na Facebooka mojego i czytał moje wiadomości np: z dziewczyną, oczywiście bez mojej zgody i wiedzy, może mu coś za to grozić? Czy to też podlega karze? Mam dowody bo logowano się na moim koncie z jego telefonu już dwa razy, akurat w tym czasie kiedy ja nie korzystałem z portalu.
~Krzysiek / 2018-06-04 23:23:03

Asiu - a jak dostarczają mu jedzenie do przewodu kominowego ?? Ile lat tam tkwi? Dlaczego nie próbują go wyciągnąc ?
~Pejoryna / 2018-05-16 10:28:12

Co grozi osobie która wkopala bez mojej wiedzy przy granicy mojej działki i w częsci prywatnej drogi rurę? Czy mogę zgłosić to na policję i do nadzoru bud?
~Szłam / 2018-04-23 12:22:15

Jestem mamq . ma troje dzieci ale opieka spoleczna mi odebrala te dzieci I zrobila zemie nie wydolnqm ale ja taka nie jestem . wychowalam dzieci
~Barbara / 2018-04-16 22:51:19

witam na fb ktoś twierdzi że ja go oczerniam bo dostaje komentarze od innej osoby ale myśli że to ja i to była podobno jedna wiadomość podobno dziecko zachorowalo na zapalenie płuc wystawia je na temperaturę minusów specjalnie i podobno to idzie po wszystkich znajomych niby była z tym na policji i twierdził że to ja. Co mogę zrobić?
~jaka ja / 2018-03-21 00:14:31

co grozi za kradziez karty bankomatowej i przywlaszczenie nie nalezacej sie mienia pienieznych takich jak socjal kindet geld eltegeld i nadplacone piniadze
~Natalia / 2018-03-15 21:27:26