Co to jest stalking?

Psychologia    
ocena

Stalking to prześladowanie. Stalker natomiast to często osoba odrzucona, która czuje się przez to poniżona i zawstydzona. Odbudowuje swoją samoocenę przejmując kontrolę nad życiem prześladowanej osoby i utrzymując z nią na siłę kontakt.

Co to jest stalking?

photoxpress.com

Stalking z daleka może nie wyglądać na przestępstwo, może wręcz sprawiać wrażenie niewinnych, miłych działań ze strony stalkera.

Nie jest to jednak ani miłe, ani niewinne. Do form stalkingu zalicza się naruszanie wolności osobistej i prywatności powodujące:

- dyskomfort fizyczny i psychiczny,
- różnorakie dolegliwości zdrowotne,
- trudności w kontaktach interpersonalnych,
- uzasadnione obawy o własne bezpieczeństwo

Do stalkingu zalicza się więc natrętne kontaktowanie się i komunikowanie się wbrew woli ofiary (m. in. telefoniczne, tekstowe, nachodzenie, podarunki), a także obserwowanie, śledzenie czy niszczenie jej mienia.

Według niektórych badań sprawcy stalkingu to mężczyźni poniżej 40 roku życia, zazwyczaj przeciwnej płci niż ofiara, doskonale jej znany. Oczywiście stalker może być również osobą nieznaną ofierze, wtedy można przypuszczać, że jest to osoba chora psychicznie.

Ofiary stalkingu odczuwają stały niepokój oraz poczucie zagrożenia życia i zdrowia, w wyniku czego często chorują, mają problemy w relacjach interpersonalnych, różnego rodzaju lęki, ataki paniki, zaburzenia snu, a nawet zaburzenia odżywiania.

Na podstawie amerykańskich badań wymienia się skutki stalkingu w podziale na fizyczne i psychiczne. Do fizycznych zalicza się niszczenie rzeczy osobistych, destabilizacja życia prywatnego i pracy, szkalowanie imienia poprzez rozpowszechnianie spreparowanych informacji, uszkodzenia ciała, w tym zgwałcenia, włamania i podpalenia, a nawet zabójstwa. Do psychicznych wlicza się objawy zespołu stresu pourazowego, obawę o zdrowie i życie własne oraz rodziny, utrata pracy, a w skrajnych przypadkach nawet myśli samobójcze, popadanie w uzależnienia i odizolowanie się ofiary od otoczenia.

Problemem ofiar stalkingu jest fakt, że zachowania sprawcy traktowane są jako coś zupełnie naturalnego, wręcz jako wyrazy sympatii. Ofiary nie znajdują często więc zrozumienia i cierpią w milczeniu.

Jak nie stać się ofiarą? Zacząć szanować własne dane osobowe. Udostępnianie ich na forach i portalach społecznościowych jest niebezpieczne. Poznajemy tam wiele osób, które z czasem mogą okazać się dużo bardziej zaangażowane w znajomość niż nam się wydawało. Próba odsunięcia się od takiego znajomego, który zaczyna wymagać za dużo, może spowodować lawinę niepożądanych zdarzeń i doprowadzić do stalkingu.

W lutym 2011 roku do kodeksu karnego wprowadzony został art. 190a: Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.

UWAGA!

W 2009 roku Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadziło badania skali stalkingu w Polsce. Przepytano ponad 10 tys. osób, z których prawie co dziesiąta potwierdziła, że była ofiarą stalkingu, przy czym ogromna większość w ciągu ostatnich 5 lat. Nie są to więc odosobnione przypadki, a spory już problem społeczny.

Czy zetknęliście się kiedyś z będącą ofiarą stalkera? Szukała pomocy? Uwolniła się od nękania?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =