Syndrom dziecka maltretowanego - definicja, objawy

Psychologia    
ocena

Według Światowej Organizacji Zdrowia (Szwajcaria, rok 1985) definicja zespołu dziecka maltretowanego brzmi następująco: „Za maltretowanie dziecka uważa się każde zamierzone, lub niezamierzone działanie osoby dorosłej, społeczności lub Państwa; Działanie, które ujemnie wpływa na zdrowie, rozwój fizyczny i psychospołeczny dziecka”.

Syndrom dziecka maltretowanego - definicja, objawy

sxc.hu

Osobą, która najczęściej jako pierwsza rozpoznaje symptomy dziecka maltretowanego, jest lekarz rodzinny.

Do najbardziej charakterystycznych objawów zalicza się:

- skaleczenia niewiadomego pochodzenia, często powtarzające się w tych samych miejscach;

- niechęć ze strony dziecka, gdy pytane jest o okoliczności nabycia skaleczeń lub sińców;

- odwlekanie powrotu do domu, a nawet ucieczki;

- próby uniknięcia przebierania się (np. przed lekcją W-F’u) przy innych dzieciach;

- agresja wobec innych oraz zachowania autodestrukcyjne (samookaleczenia, wyrywanie sobie włosów, bicie się itp.).

O wiele trudniejsze do stwierdzenia jest maltretowanie emocjonalne – o ile objawy maltretowania fizycznego można dostrzec „gołym okiem”, o tyle dzieci najczęściej nie chcą dzielić się swoimi emocjami, w które nie mamy przecież wglądu.

Objawami maltretowania emocjonalnego są m.in.:

- strach przed nowymi, nieznanymi sytuacjami;

- opóźnienie emocjonalne lub umysłowe;

- zachowania neurotyczne (kiwanie się, chorobliwe mycie rąk, ssanie kciuka itp.);

- brak umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami;

- niska samoocena.

Obecnie wyróżnia się 5 różnych zespołów maltretowania:

1) Zespół bitego dziecka: ofiarami są najczęściej dzieci w wieku do lat 3, sprawiające trudności wychowawcze, upośledzone psychicznie lub fizycznie, nieślubne oraz niechciane. Urazy fizyczne są bardzo zróżnicowane – od lekkich, niemal niewidocznych, po wyraźnie wskazujące na przemoc fizyczną.

2) Zespół Munchausena: zespół polega na świadomym i celowym wywoływaniu przez rodziców objawów chorobowych u ich dziecka. Mogą to być zakażenia powodowane wstrzykiwaniem dziecku zanieczyszczonych substancji, wymioty prowokowane mechanicznie, czy też hipoglikemia, jako efekt podania insuliny.

3) Zespół dziecka potrząsanego: dotyczy niemowląt do około 6 miesiąca życia. Dzieci są potrząsane, co powoduje nieodwracalne mikro uszkodzenia mózgu;

4) Seksualne nadużycia: w jego skład wchodzi zarówno napastowanie, jak również stosunek płciowy z dzieckiem. Główne objawy to bolesne infekcje oraz urazy narządów płciowych lub odbytu, moczenie nocne oraz stale nawracające zapalenie cewki moczowej.

5) Maltretowanie przez dzieci rówieśników: znęcanie się psychiczne lub fizyczne osób nieletnich nad innymi dziećmi.

Czy - jeśli przypuszczalibyście, że znane Wam dziecko jest maltretowane - zgłosilibyście gdzieś tę sprawę czy też postanowilibyście nie wtrącać się w sprawy rodzinne? Podzielcie się opiniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =