Most recent articles by:

Katarzyna Aleksandrzak

Katarzyna Aleksandrzak – absolwentka psychologii specjalizująca się w psychoedukacji i szkoleniach metodami aktywnymi. Prócz licznych staży, doświadczenie zdobywała podczas treningów superwizowanych w szkole trenerów Grupa TROP. Autorka scenariuszy szkoleniowych.

Nasz specjalista pisze o sobie:

Kilka lat temu ukończyłam studia z zakresu psychologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Psychologia odkąd pamiętam była moją pasją i z tą myślą wybierałam kierunek kształcenia. Zarówno uczelnia, jak i praca na stażach, praktykach, a później zawodowa, pozwoliły mi odkryć znacznie więcej zastosowań znajomości tej dziedziny nauki niż się spodziewałam. Najciekawsze jest dla mnie łączenie jej z nowoczesnymi technologiami, wykorzystaniem w marketingu z naciskiem na jego internetową formę czy też w e-learningu i szeroko pojętym zarządzaniu.

Interesuję się także metodyką szkoleń, ukończyłam specjalizację z psychoedukacji metodami aktywnymi. Swoją przyszłość zawodową łączę z pracą trenera kompetencji miękkich. Zawsze lubiłam też pracę z tekstami, co pozwala mi od wielu lat wykonywać zawody, w których umiejętność sprawnego posługiwania się słowem pisanym jest niezbędna. Żeby ponieść swoje zdolności w tym zakresie odbyłam studia podyplomowe o specjalizacji Edytorstwo Współczesne, na kierunku Edytorstwa i Krytyki Tekstu Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego.

Prywatnie jestem mamą bliźniaczek i większość mojego wolnego czasu spędzam ze swoimi dziećmi. Pozostałe chwile uwielbiam poświęcać na czytanie – literatura to moja największa pasja.

- Advertisement -

Szkolenia otwarte – co to jest, definicja, na czym polega?

Instytucje szkoleniowe często wychodzą poza schemat szkoleń na zamówienie, czyli zamkniętych, proponując klientom szkolenia otwarte, dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Tak, jak w przypadku szkolenia dedykowanego danej firmie pracę rozpoczyna się od analizy potrzeb szkoleniowych zamawiającego, tak ofertę szkoleń otwartych tworzy się na podstawie analizy potrzeb rynku. Diagnoza taka może być przeprowadzona na zasadzie badań marketingowych. Szkoleniami otwartymi są również kursy korespondencyjne i mogą być e-learningowe.

Jak rozpoznać, badać potrzeby szkoleniowe?

Mówiąc o analizie potrzeb szkoleniowych należy zacząć od jej zasadności z punktu widzenia organizacji. Wiele opracowań firm szkoleniowych donosi, że najczęściej firmy zamawiające szkolenia pomijają ten etap cyklu szkoleniowego lub decydują się na jego samodzielne, zazwyczaj nieprofesjonalne realizacje. Można tu wnioskować o przyczynach ekonomicznych takich decyzji, jednak z tej perspektywy de facto skutek bywa odwrotny.

Jak napisać program szkolenia?

Program/plan szkolenia to rodzaj scenariusza działania. Dobrze przeprowadzona analiza potrzeb szkoleniowych (badań rynku w przypadku szkoleń otwartych) stanowi podstawę dla zdefiniowania celów, które za pomocą szkolenia mają zostać osiągnięte. Cele te wyraża się poprzez konkretne efekty w działaniach lub postawach przeszkolonych pracowników.

Efektywność szkolenia na poziomie organizacji – jak sprawdzić?

Koncepcja oceny szkoleń Donalda L. Kirpatricka udostępnia teoretyczną wiedzę do projektu oceny efektywności szkolenia. Pozwala wnioskować o jakości samego szkolenia, czyli tego, na ile proponowany program odpowiadał uczestnikom i jak odnoszą się do jego realizacji. Pozwala też na pomiar efektywności szkolenia, czyli skutków, jakie przyniósł udział w nim. Przyjmuje, że odbycie szkolenia powoduje pewną reakcję i wywołuje określony stosunek do niego. Efektem może być pozytywna bądź negatywna ocena. Wynikiem szkolenia jest też wzrost poziomu wiedzy, co powinno skutkować zmianą w zachowaniu.

Efektywność szkolenia na poziomie zachowania – jak sprawdzić?

Badanie efektywności szkolenia na poziomie zachowania jest trzecim i przedostatnim wymiarem oceny szkolenia proponowanej w teorii Donalda L. Kirkpatricka. Jego model zakłada ocenę szkolenia na poziomie reakcji, uczenia się, zachowania i organizacji. Ocenę efektywności szkolenia według tej koncepcji można wykonać odrębnie dla każdego z wymiarów lub kolejno na każdym. Takie podejście jest możliwe ze względu na łączenie się ze sobą poszczególnych elementów.

Jak sprawdzić poziom wiedzy uczestników szkolenia?

Model oceny szkolenia Donalda L. Kirkpatricka skupia się na czterech podstawowych elementach. Są to pomiary poziomu zadowolenia uczestnika ze szkolenia, czyli tzw. poziom reakcji; uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw założone cele zostały osiągnięte – poziom wiedzy/uczenia się; poziom zachowań, który ma określić wpływ odbycia szkolenia na praktyczne działania na stanowisku pracy; poziom rezultatów - pozytywnych zmian i zysków, jakie odbycie szkolenia przyniosło w perspektywie całości firmy.

Poziom reakcji na szkolenie – jak sprawdzić?

Poziom rekcji jest elementem idei oceny szkoleń autorstwa Donalda L. Kirpatricka. Koncepcja opublikowana w latach dziewięćdziesiątych zyskała sobie wielu zwolenników. Do dziś jest jedną z najszerzej znanych i chętnie wykorzystywanych w projektowaniu ewaluacji szkoleń.

Must read

Dlaczego jakość sprężyn gazowych jest tak istotna?

Nie jest tajemnicą, że nawet drobne elementy konstrukcyjne pojazdów...

Zalety nowoczesnego cateringu dietetycznego

Usługi gastronomiczne wchodzą w naszym kraju na coraz wyższy...
- Advertisement -