Jak wybudować ściankę gipsowo-kartonową?

Budowa domu    
ocena

Chcesz efektywnie wykorzystać przestrzeń? Chciałbyś dowolnie modyfikować przestrzeń w swoim mieszkaniu czy domu? Nic prostszego - można tego dokonać wykorzystując ścinki z płyt gipsowo-kartonowych. Są one proste w montażu, a ich wykonanie nie wymaga zaprawy murarskiej czy cegieł. Czego potrzebujesz do wykonania takiej ścianki?

Jak wybudować ściankę gipsowo-kartonową?

photoxpress.com

Należy zakupić:
- profile CW,
- profile UW,
- profile ościeżnicowe sztywne UA (2,5 sztuki na jedne drzwi),
- taśma wygłuszająca,
- sznurek, ołówek, poziomica o długości co najmniej 120 cm,>
- wiertarka,
- wkręty do skręcania profili (tzw. „pchełki”,
- dyble - czyli kołki rozporowe,
- wkręty do regipsów (najlepiej samowiercące),
- wkrętarka,
- jeżeli w ściance planujemy otwór drzwiowy - dodatkowo kątowniki (6 sztuk na każdy otwór drzwiowy)
- wiertło odpowiednio dopasowane do grubości dybli,
- długi nóż,
- wełna mineralna,
- płyty gipsowo kartonowe (płyty g-k),
- siatka wzmacniająca do płyt gipsowo-kartonowych,
- elastyczna masa szpachlowa.

Krok pierwszy - wytrasowanie ścianki

Montaż ścianki rozpoczynamy od dokładnego jej wymierzenia - wytrasowania. Musimy dokładnie określić, gdzie ma się znajdować ścianka i jaka ma być. Jeżeli chcemy podzielić pomieszczenia na 2 mniejsze odmierzamy wymiar nowego pomieszczenia od tej samej ściany. Zaznaczamy długość nowego pomieszczenia ołówkiem na ścianie prostopadłej do tej, od której liczymy odległość. Na przeciwległej ścianie robimy to samo. Punkty zaznaczone ołówkiem łączymy sznurkiem i na podłodze (w miejscu gdzie ma przebiegać ścianka z płyt g-k) rysujemy w tym miejscu linię. Podobną linię rysujemy i odmierzamy na suficie w miejscu jego styku z ścianką g-k.

Krok drugi - wkręcenie profili na podłodze i suficie

Gdy mamy już wytrasowane na podłodze i suficie linie wyznaczające przebieg ścianki najlepiej do tej linii przykręcić profile UW, które utworzą coś na kształt rynny. Przed ostatecznym przytwierdzeniem profili UW musimy ustalić, w którym miejscu i jak szeroki chcemy usytuować otwór drzwiowy. Na otwór drzwiowy musimy wyciąć z profilu UW leżącego na podłodze fragment odpowiadający szerokości planowanego otworu. Najlepiej wyciąć ten fragment z profilu przed trwałym skręceniem profilu do podłogi.

Profile UW przykręcamy także na suficie prostopadle nad wymierzoną linią dolną z przykręconymi już do podłogi profilami.
Przed przykręceniem na profil UW przyklejamy taśmę wygłuszającą, tak aby ponad (lub pod) profilem UW, a w miejscu styku profilu z podłogą i z sufitem znajdowała się warstwa wygłuszająca. Profile przykręcamy dyblami do podłogi. Aby je przytwierdzić wiercimy wiertarką otwory, wkładamy w nie plastikowy fragment dybla, możemy dobić plastiki młotkiem do poziomu ściany. Następnie mocujemy profil wkręcając go metalowym wkrętem w plastikową oprawkę umieszczoną w otworze w ścianie.

Krok trzeci - profile do otworu drzwiowego

Do wyciętych miejsc w profilu dolnym UW przykręcamy 2 sztywne kątowniki (do wyciętego naroża profilu na podłodze). Kolejne dwa kątowniki montujemy na profilu na suficie, prostopadle nad kątownikami w dolnym profilu. Te kątowniki muszą być przymocowane sztywno, dlatego dyblujemy je do podłogi i sufitu. Następnie do kątowników przykręcamy profile UA, które utworzą boczne ramy drzwi. Na odpowiedniej wysokości, która odpowiadać będzie wysokości drzwi przykręcamy do profili UA dwa kolejne kątowniki. Do tych dwóch kątowników przykręcona zostanie poprzeczka z profilu UA przyciętego na odpowiednią długość. W ten sposób tworzymy w szkielecie ścianki obrys drzwi.

Krok czwarty - tworzenie pozostałej konstrukcji ścianki z profili CW

Mając przykręcony do podłogi i sufitu profil UW (dolny i górny) wkładamy w powstałe „rynienki” profile CW. Umieszczamy je wewnątrz profili UW (prostopadle) i przykręcamy je „pchełkami” w rozstawie co 60 lub co 62 cm. Rozstaw musi być zachowany, ponieważ ułatwi nam to przykręcanie i docinanie płyt g-k. Tak utworzony szkielet ścianki jest gotowy do zabudowania płytami g-k.

Krok piąty - przykręcenie pierwszej warstwy płyt g-k

Płyty kręcone do profilu nie mogą być docinane na wymiar ściany (idealnie co do mm) - pomiędzy sufitem a krawędziami płyt g-k, które bezpośrednio stykają się z sufitem musi znajdować się odstęp około 1 cm.

Na tak przygotowany ruszt (szkielet, konstrukcję) przykręcamy z jednej strony płyty gipsowo kartonowe wkrętami do profili i wkrętarką. Każdą płytę g-k przykręcamy do profili (CW, UW, AU) wkrętami do regipsów (najlepsze są samowiercace). Wkręty wkręcamy co 75 cm. Następnie szpachlujemy miejsce połączenia płyt g-k z profilami, jest ono wyznaczone linią wwierconych główek wkrętów. Wewnątrz profili UW powinna pozostać wolna przestrzeń, zamknięta płytami g-k z jednej strony.

Gdy mamy przykręconą jedną warstwę zakładamy do środka ścianki ocieplenie (warstwę wygłuszającą i ocieplającą zrazem). Najczęściej jest to wełna mineralna w postaci płyt lub mat. Wełnę docinamy płatami o 5 cm większymi z każdej strony niż rozstaw profili CW i wciska się ją do środka ścianki między te profile. Warstwy wygłuszająco-izolacyjnej Nie trzeba niczym dodatkowo przytwierdzać.
Teraz przykręcamy z drugiej strony warstwę płyt g-k tak, żeby zakryć wełnę (zamknąć ją w środku ścianki). Jednokrotnie szpachlujemy styki.

Krok szósty - druga warstwa płyt g-k

Na taką jednowarstwową ściankę przykręcamy drugą warstwę płyt g-k na tzw. mijankę. Należy pamiętać, że jeżeli koniec płyty znajdzie się idealnie na nadprożu (płyta skończy się równo z profilem drzwiowym) to należy ją przeciąć i dopasować inaczej. Nad drzwiami (otworem drzwiowym) powinno znajdować się połączenie dwóch sąsiadujących płyt, zaś otwór drzwiowy powinien być w nich wycięty. Zapobiega to pękaniu ścianki w górnych narożach drzwi przy mocniejszym trzaśnięciu drzwiami.
W drugiej warstwie płyt gk przykręcamy je do profilu dłuższymi wkrętami co 25 cm, znacznie gęściej niż poprzednią warstwę.

Krok siódmy - obrobienie połączeń pomiędzy płytami g-k

Obrobienie i usztywnienie połączeń płyt gipsowo-kartonowych następuje za pomocą elastycznych mas szpachlowych i z zastosowaniem siatki wzmacniającej lub bandaży wzmacniających. Szpachlujemy rozrobioną masą miejsca połączenia płyty. W przekroju powinna się znajdować: warstwa masy szpachlowej - bandaż (taśma) - warstwa masy szpachlowej. Istnieją masy szpachlowe do których nie trzeba stosować dodatkowego wzmocnienia w postaci siatki lub bandaża, zależy czy producent masy szpachlowej zaznaczył ten fakt na opakowaniu swego produktu.

Również w miejscu styku ścianki z płyt gipsowo-kartonowych z sufitem szpachlujemy elastyczną masą szpachlową z zastosowaniem dodatkowo siatki wzmacniającej.

Jak wiele prac budowlanych wykonujecie sami? Gdzie szukacie instrukcji?

OCENA
3.25
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =