Jak wykonać fundament pod garaż blaszany?

Budowa domu    
ocena

Wykonanie fundamentu pod blaszany garaż nie jest rzeczą skomplikowaną ani trudną. Z powodzeniem możemy te prace wykonać samodzielnie korzystając z najprostszych materiałów budowlanych. Nasz samochód będzie dzięki temu bardziej zadbany, a samo korzystanie z garażu - przyjemniejsze i czystsze.

Aby wykonać fundament pod garaż blaszany (lub drewniany) należy spełniać następujące warunki: 
- musimy być właścicielami gruntu, gdyż zgoda na postawienie samego blaszanego garażu w mieście nie oznacza, że możemy do niego zbudować fundamenty;
- aby móc wybudować fundament pod garaż blaszany bez konieczności uzyskania odpowiedniego pozwolenia, powierzchnia garażu nie może przekraczać powierzchni niż 25m2. Na większy konieczne jest zdobycie pozwolenia  starostwie powiatowym lub odpowiednio urzędzie miasta. Do uzyskania pozwolenia konieczny jest wówczas projekt garażu.

 1. Krok pierwszy

  Krok pierwszy - wytyczenie powierzchni garażu

  Zaczynamy prace od wymierzenia i wytyczenia miejsca, w którym będzie stał nasz garaż. Potrzebujemy w tym celu: - palików drewnianych, - sznurka, - metra, ewentualnie taśmy mierniczej około 5 m. Paliki drewniane wbijamy w miejsca, gdzie będziemy tworzyć fundament. Do palików na narożach garażu przywiązujemy sznurek. Po wytyczeniu powierzchni garażu i sprawdzamy, czy nasz obszar posiada kąty proste. Można to zrobić stosując stare rozwiązanie - twierdzenie pitagorasa. Mianowicie, w dowolnie wybranym kącie mierzymy odległość 160 cm od wierzchołka kąta po długości jego ramienia. Zaznaczamy tę odległość na linii tworzącej ramię kąta, na drugim ramieniu odmierzamy od wierzchołka kąta 120 cm i zaznaczmy na drugim ramieniu kąta. Odległość pomiędzy tymi dwoma punktami (przeciwprostokątna) musi wynosić 2 m. Jeżeli wynosi dokładnie tyle, mamy pewność, że sprawdzany kąt ma 90 stopni.

 2. Krok drugi

  Krok drugi - wykonanie wykopu pod fundament

  Wykop pod fundamenty wykonujemy szerszy o około 5 cm szerokości z każdego boku. Szerokość fundamentu to około 30 cm, dodatkowe 5 cm z każdej strony daje nam łącznie 40 cm szerokości wykopu. Konieczne będzie wykonanie wykopu na głębokość około 50 - 60 cm od poziomu gruntu. Wykop wykonujemy od strony wewnętrznej naszych sznurków, wyznaczających pożądaną powierzchnię garażu.

 3. Krok trzeci

  Krok trzeci - zalanie fundamentu

  Po wykonaniu wykopu zalewany ten wykop betonem na równo z gruntem, stosując tzw. metodę rodzynkową. Beton wlewamy do wykopu i w trakcie jego wlewania układamy w wykopie warstwy z wypełniaczem w postaci kamienia. Gdy nie mamy możliwości zdobycia kamieni, sam beton będzie wystarczający. Tak zalany fundament ma 40 cm szerokości.

 4. Krok czwarty

  Krok czwarty - wyznaczenie szalunku na fundamencie

  Po wyschnięciu betonu, czyli gdy beton ciężko zarysować gwoździem przystępujemy do szalowania cokoliku o wysokości około 30 cm nad poziom gruntu w najwyższym punkcie. Odmierzamy 30 cm na paliku wystającym z betonu powyżej poziomu gruntu i w tym miejscu związujemy sznurki. Takie paliki są w zasadzie 4 - na każdej ścianę garażu interesuje nas najwyższy punkt. Na każdym z tych palików i kolejnych sznurki zawiązujemy do poziomu określonego przez poziomicę przyłożoną do sznurka. Palik ze sznurkiem wyznacza nam tylko poziom gruntu i jego spadek. Do sznurków można przystawić poziomicę i ustawić poziom. Jeżeli mamy już wstępną wysokość przystępujemy do wyszalowania cokoliku. Potrzebne nam będą: - deski lub płyty OSB, - gwoździe, - młotek - siekierka do zaostrzenia palików. - wiertarka, - piła - kawałki prętów stalowych o wysokości 10-15 cm. Fi prętów (ich grubość) dobieramy do średnicy wiertła wiertarki. Nasz cokolik będzie miał równe 20 cm grubości i musi znajdować się na środku szerokości fundamentu. Wiercimy w tym celu dziurę w betonie równo ze sznurkiem, który wytycza obrys cokoliku. Wbijamy niego szpilki stalowe (pręty) i mocujemy je. Od każdej szpili odmierzamy odległość 20 cm i zaznaczamy te miejsca. Tam również wwiercamy otwory i zakładamy szpilki. Odległość ta utworzy nam grubość cokoliku. Szpilki powinny się znajdować w odległości co ok. 1 m. Tworzą nam obrys szalunku. Z każdej strony od cokoliku będzie nam równo wystawać po 10 cm fundamentu.

 5. Krok piąty

  Krok piaty - wykonanie szalunku cokoliku

  Docinamy płytę OSB na wysokość cokoliku (najwyższą, jaką zaznaczyliśmy na paliku sznurkiem po jego wypoziomowaniu) i długości odpowiadającej obwodowi naszego cokoliku. Płyty musimy wymierzyć na wymiar odpowiadający wewnętrznej i zewnętrznej części obwodu cokoliku, tworząc w ten sposób „rynnę”. Płytę OSB przykładamy do szpilek. Przykładamy do niej następnie deskę od strony zewnętrznej cokoliku i przybijamy deskę do płyty OSB na samym dole, tak aby była ona oparta o powierzchnię fundamentu. Następnie przytwierdzamy deskę do fundamentu - w tym celu wiercimy szpilki co około 50 cm i między szpilki a deską przybitą do płyt OSB wbijamy kliny, które mają dociskać szalunek do obrysu wykonanego wcześniej ze szpilek stalowych. Równolegle nad deską przybijamy następną deskę po całości i do tej deski przybijamy wypory z krótkich desek o długości 60-70 cm. Także z drugiej strony wbijamy drewniany palik, pamiętamy o jednoczesnym pionowaniu szalunku przed przybiciem wypory na stałe. Wypory mocujemy co 1 metr z jednej i z drugiej strony. W dowolnym punkcie wewnątrz szalunku odmierzamy 30 cm w jednym tylko kącie od poziomu gruntu i następnie przenosimy tę wysokość po całym obwodzie szalunku, zaznaczając ja gwoździami wbitymi w płyty osb. Ta wysokość wyznaczy nam poziom betonu, który mamy wlać do szalunku. Gwoździe wbijamy pod poziomicę, która wskazuje nam tzw. oko. Dodatkowo pomiędzy ściany szalunku (do jego wewnątrz) ustawiamy dystanse drewniane o długości 20 cm (grubość cokoliku) i zalewamy szalunek betonem.

 6. Krok szósty

  Krok szósty - prace wykończeniowe

  Po zaschnięciu betonu i zdemontowaniu szalunku, na środek (do wnętrza) garażu sypiemy kruszywo i ubijamy je, pamiętając aby od góry cokoliku zostawić 10 cm luzu (bez kruszywa). Tą przestrzeń zalewamy betonem na równi z cokolikiem, aby poziom cokoliku nie wystawał ponad podłogę garażu. Robimy sobie skośny wjazd do garażu (rampa betonowa, która może zostać podsypana kruszywem i następnie wylana z betonu). Na tk przygotowany fundament wstawiamy blaszaną konstrukcję garażu. Beton najlepiej zabezpieczyć emulsją bitumiczną z zewnątrz, będzie to zapobiegać podciąganiu wody i w garażu będzie zawsze sucho. Ten rodzaj fundamentów można wykorzystać z powodzeniem do wykonania altany ogrodowej.

Jak dużo prac budowlanych i remontowych wykonujecie sami? Gdzie szukacie instrukcji?

OCENA
2.77
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =