Jak zrobić drenaż budynku?

Budowa domu    
ocena

Drenaż budynku wykonujemy w celu zabezpieczenia podziemnych części budynku przed zawilgoceniem lub zalaniem wodami zaskórnymi bądź pojawiającymi się okresowo - w okresie silnych deszczy, ulew, na skutek których podnosi się poziom wód gruntowych. Brak drenażu jest częstą przyczyną zalania piwnic budynku czy podziemnych garaży w okresie intensywnych opadów.

Jak zrobić drenaż budynku?

photoxpress.com

Drenaż opaskowy budynku bez ocieplenia - do przygotowania potrzebujemy:
- kruszywo (najlepiej popularny tłuczeń, czyli warstwa drenująca),
- rury perforowane od fi 75 mm do 200 mm,
- masa bitumiczna (czarna substancja, którą rozsmarowuje się na ścianie poniżej poziomu gruntu w celu izolacji budynku),
- folia kubełkowa (wysokość zależna od głębokości posadowienia fundamentów budynku),
- koparka lub łopata dla wytrwałych,
- pędzel duży, szeroki do malowania fundamentu masą bitumiczną,
- studzienki drenażowe (można je nabyć gotowe w sklepie lub markecie budowlanym) Studzienki sytuujemy w narożach budynku, nie muszą zostać zamontowane w każdym narożu.

Krok pierwszy - przygotowanie wykopu pod drenaż

Prace nad wykonaniem drenażu budynku należy rozpocząć od wykopania naokoło budynku (wzdłuż fundamentu) wykopu na głębokość co najmniej do poziomu posadowienia budynku (dolnej krawędzi fundamentu). Szerokości wykopu winna się rozszerzać ku górze, około 40 cm na samym dole wykopu, tak aby można było swobodnie stanąć na dnie wykopu.

Krok drugi - oczyszczenie ściany fundamentowej lub fundamentu i nałożenie masy bitumicznej

Czyszczenie fundamentu lub ściany fundamentowej można przeprowadzić przy pomocy myjki ciśnieniowej lub miotły z twardym włosiem i wody. Na fundamencie nie mogą pozostać fragmenty ziemi czy błoto.

Po wyschnięciu ściany najlepiej po około dwóch dniach pięknej pogody przystępujemy do położenia na ścianie warstwy izolacji w postaci masy bitumicznej. Można do tego zastosować masę bitumiczną Izolbet lub Izoplast.

Masę bitumiczną rozprowadzamy pędzlem na powierzchni fundamentu - od samej krawędzi dolnej po około 50 cm nad poziom gruntu (ponad poziom wykopu). Masą bitumiczną malujemy szczelnie fundamenty.

Krok trzeci - założenie folii kubełkowej

Po wyschnięciu masy bitumicznej naniesionej na powierzchnię fundamentu zakładamy na tę powierzchnię folię kubełkową - kubełkami (wypustkami) w stronę ściany. Wypustki mają zapewnić dostęp powietrza do ściany fundamentowej i zapewnić spływanie wody po foli kubełkowej w dół, do rury drenażowej. Folię tą należy przymocować u samej góry najlepiej dyblami do styropianu (krótkimi) na około 5-6 cm. Dyble montuje się tak jak kołki rozporowe- wywiercamy wiertarką otwór w ścianie, wkładamy w niego część dybla zakończoną płaską końcówką, dobijamy młotkiem do otworu. Do środka dybla wbijamy młotkiem jego drugą część, tak by nie wystawała ponad płaską końcówkę.

Arkusze foliii łączymy z zakładem co najmniej 30 cm. Ponad to folia powinna wystawać około 40 cm ponad powierzchnię gruntu i jednocześnie sięgać do dolnej krawędzi fundamentu. Przytwierdzamy folię tylko od góry, tam zakładamy dyble. Dolna krawędź folii (sięgająca w dół wykopu) może zwisać swobodnie - zostanie ona zasypana kruszywem.

Krok czwarty - założenie rury perforowanej i studzienek drenażowych

Na spodzie wykopu układamy rurę perforowaną ze spadkiem 1,5%, czyli 1,5 cm na metr wykopu. Można stosować w narożach budynku studzienki drenażowe celem późniejszego przeczyszczenia w razie zatkania rury drenażowej i kontroli podczas użytkowania systemu odwodnienia (instalacji drenującej). Ta rura nie wymaga dodatkowych kolanek. Zawijamy rurę w narożach budynku tak, by jej nie złamać.

Krok piaty - zasypanie wykopu

Rurę drenażową ułożoną na dnie wykopu obsypujemy ostrożnie kruszywem. Musimy uważać, aby nie uszkodzić rury i nie spowodować powstania w niej szczelin, czy dużych dziur. Dziura w rurze drenażowej będzie przyczyną częstego zapychania się instalacji drenującej. Kruszywem zasypujemy wykop do wysokości około 60 cm liczonej od dołu wykopu (bezpośrednio nad rurą). Pozostałą cześć wykopu można zasypać wcześniej wybraną z niego ziemią. Odprowadzenie rury drenażowej należy podpiąć do istniejącej kanalizacji, ewentualnie, jeżeli działka usytuowana jest na wzniesieniu należy rurę wypuścić w ustronne miejsce w ogrodzie.

Jak wiele prac budowlanych wykonujecie sami? Gdzie szukacie instrukcji?

OCENA
4.21
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =