Przepisy ppoż dla domów jednorodzinnych - czego zabraniają, na co zwrócić uwagę, kiedy poinformować PSP?

Budowa domu    
ocena
Szczególne wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków dotyczą przede wszystkim obiektów użyteczności publicznej czy budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Przepisy ppoż dla domów jednorodzinnych - czego zabraniają, na co zwrócić uwagę, kiedy poinformować PSP?

sxc.hu

W przypadku domów jednorodzinnych przepisy dotyczące zapewnienia ochrony przeciwpożarowej nie są aż tak wymagające, zwłaszcza, że architekt projektując dom ma uwzględnić normy przeciwpożarowe w swoim projekcie. Inwestor nie musi podejmować w tej kwestii dodatkowych działań, gdyż rozwiązania uwzględnione w projekcie budowlanym (jeżeli nie zostały samowolnie zmienione podczas budowy) w zupełności wystarczają.

Jedynie w przypadku rozpoczęcia użytkowania domu jednorodzinnego, przed zakończeniem budowy, nakłada się na inwestora obowiązek powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej, która w ciągu 14 dni ma wydać opinię czy też zająć stanowisko w sprawie odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego.1 W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy składanego do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadamianie Państwowej Straży Pożarnej nie jest konieczne. Przepisy przeciwpożarowe wskazują sposoby zabezpieczenia, np. drogi ewakuacji, jednakże to przede wszystkim normy budowlane mają zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom budowanego domu. Również w czasie odbioru instalacji elektrycznej osoba z odpowiednimi uprawnieniami sprawdza, czy sposób wykonania instalacji jest zgodny z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Trzeba pamiętać, że w domach jednorodzinnych najczęstszą przyczyną pożarów jest wadliwa instalacja elektryczna.

Budując dom jednorodzinny, należy zwracać uwagę na wykonanie i kontrole okresowe instalacji, które mogą spowodować czy też przyczynić się do powstania pożaru. Ważne na etapie budowy domu jest wykonanie garażu zgodne z prawem i projektem budowlanym, gdyż garażowanie pojazdów silnikowych w pomieszczeniach nie przystosowanych do tego celu jest zabronione.2

Budowa przewodów kominowych oraz przewodów wentylacyjnych również powinna spełniać wymogi przeciwpożarowe. Należy wykonywać te przewody z materiałów niepalnych, zaś ich osłony z materiałów co najmniej trudno zapalnych. Odpowiednia wentylacja ma za zadanie zapewniać wymianę powietrza w pomieszczeniach i tym samym zapobiegać zatruciu tlenkiem węgla. Wysokość komina nad połacią dachową również ma znaczenie – jest projektowana w odniesieniu do rodzaju pokrycia dachu, które może mieć różną odporność na pożar. Podobnie, znaczenie ma w niektórych przypadkach kubatura pomieszczeń – zwłaszcza kotłowni na kotły opalane olejem opałowym czy pomieszczenia, gdzie montowane są kotły gazowe.

Sprawność przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) również podlega kontroli. Opinię kominiarską inwestor dołącza do zawiadomienia o zakończeniu budowy, zaś obowiązek przeprowadzania corocznej kontroli tych przewodów i ich okresowego czyszczenia ma zapewnić ochronę przeciwpożarową budynku w czasie jego użytkowania.

Największa ilość przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej domu nie dotyczy samego etapu budowy, lecz właśnie użytkowania domu. Przepisy zabraniają:

- składowania poza budynkiem w odległości mniejszej niż 4 m od granicy sąsiedniej działki materiałów palnych (drewna, chrustu, pozostałości roślinnych)3
- przechowywania materiałów palnych oraz stosowania do wystroju wnętrz takich materiałów w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji osiągających temperaturę 100oC od rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych czy gniazd siłowych, a także przewodów uziemiających4
- stosowania osłon punktów wykonanych z materiałów palnych – powinno się osłony te wykonywać z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych; jeżeli są umieszczone w odległości ci najmniej 0,05 m od żarówki
- instalowania opraw oświetleniowych oraz włączników prądu, gniazd wtyczkowych bezpośrednio na podłożu palnym; jeżeli ich konstrukcja nie zabezpieczy podłoża przed zapaleniem
- składowania i gromadzenia w pomieszczeniach technicznych (nieużytkowych poddaszach strychach, w piwnicach) materiałów palnych oraz przechowywania tam np. pustych butli po gazie
- lokalizowanie i takie ustawienie mebli i dekoracji wnętrz, które ograniczają drogę ewakuacji z budynku

Nie ma wymogów, które w domach jednorodzinnych wymusiłyby na inwestorze montowania czujników przeciwpożarowych czy zraszaczy, lecz żaden przepis nie zabrania stosowania takich zabezpieczeń. Poza tym, w domu można zapewnić dostęp do gaśnicy (środków gaśniczych) w razie wybuchu pożaru. Zapewnienie dodatkowej ochrony przeciwpożarowej leży głównie w interesie i gestii inwestora.

Co myślicie o przepisach przeciwpożarowych dla domów jednorodzinnych? Czy powinny regulować więcej zagadnień? Czekamy na Wasze opinie!

1. Art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2. § 4 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
3. § 4 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
4. § 4 ust. 1 pkt. 8 lit. b) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =