Służebność mieszkania

Budowa domu    
ocena

Ze służebnością mieszkania, rozumianą jako ograniczone prawo rzeczowe pozwalające na obciążenie danej nieruchomości na rzecz konkretnej osoby fizycznej, spotkać się można zazwyczaj przy okazji darowizny domu czy lokalu dokonanej przez rodziców na rzecz dzieci.

Służebność mieszkania

photoxpress.com

W zamian za przeniesienie własności mieszkania (np. z rodziców na dzieci), nabywcy zobowiązują się zapewnić zbywcy nieruchomości dożywotnie mieszkanie i utrzymanie. Przyjmują więc zbywcę jako domownika i umożliwiają mu zajmowanie oznaczonego pomieszczenia lub pomieszczeń mieszkalnych przeznaczonych np. do przyrządzania posiłków, snu, wypoczynku i zaspokajania innych potrzeb życiowych oraz urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku wszystkich mieszkańców. [1]

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się także do dostarczania zbywcy niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania produktów i usług, takich jak jedzenie, ubrania czy światło i opał. Ma też obowiązek zapewnić mu odpowiednią pomoc, pielęgnować w chorobie oraz w razie śmierci zająć się jego pogrzebem.

Szczegółowe regulacje dotyczące służebności określać powinna umowa zawarta między właścicielem nieruchomości a nabywcą. Dlatego niezwykle istotne jest, aby bardzo precyzyjnie ustalić w niej zakres służebności. Brak takiego uregulowania dość często doprowadza do nieporozumień i konfliktów. Warto pamiętać, że taka umowa musi mieć formę aktu notarialnego.

Prawo przewiduje sytuacje, gdy właściciel nieruchomości obciążonej może zażądać zniesienia służebności za wynagrodzeniem. Jest to możliwe wtedy, gdy pomiędzy nabywcą a dożywotnikiem dojdzie do pogorszenia stosunków i służebność stała się dla zbywcy szczególnie uciążliwa.[2] Gdy mieszkanie pod wspólnym dachem wydaje się już niemożliwe, wówczas każda ze stron może wystąpić do sądu o zamianę niektórych uprawnień wynikających z umowy służebności i zamienienia jej na dożywotnią rentę. Zbywca może się o to starać wówczas, gdy osoba, na rzecz której dokonał obciążenia nieruchomości, dopuściła się rażących uchybień przy wykonywaniu swojego prawa. [3]

Z reguły służebność wygasa najpóźniej wraz ze śmiercią uprawnionego [4], jednak prawo umożliwia stronom zawarcie porozumienia, zgodnie z którym po śmierci uprawnionego służebność mieszkania przysługiwać będzie jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi. [5]

Służebności mieszkania nie można nabyć przez zasiedzenie. [6]

 

 

Źródła:

[1] art. 285 i art. 296 kodeksu cywilnego

[2] art. 302 kodeksu cywilnego

[3] art. 294 kodeksu cywilnego

[4] art. 303 kodeksu cywilnego

[5] art.  299 kodeksu cywilnego

[6]  art. 301 par. 2 kodeksu cywilnego

[7] art.  art. 304 kodeksu cywilnego

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =