Choroby nerek - przyczyny, objawy, badania

Choroby    
ocena

Znanych jest bardzo dużo chorób, które związane są z patologiami dotyczącymi nerek. Choć nie sposób dokładnie omówić ich wszystkich, warto zwrócić uwagę na pewne objawy, które mogą świadczyć o pewnych zaburzeniach i chorobach nerek.

Choroby nerek - przyczyny, objawy, badania

sxc.hu

Istnieje cała duża grupa chorób, które określane są jako kłębuszkowe zapalenia nerek. Obecnie uważa się, że w ich patogenezie biorą udział czynniki immunologiczne, które niejako rozpoczynają proces zapalny. Czynniki immunologiczne mogą być z kolei wyzwalane przez antygeny bakteryjne, wirusy takie jak: HBV, HCV, wirus cytomegalii czy pierwiastki chemiczne – rtęć, złoto. Niestety w przeważającej większości patogeneza i etiologia tych chorób nie została poznana.

U niektórych pacjentów nie pojawiają się charakterystyczne objawy, które skłoniłyby ich do wizyty u lekarza, co sprawia, że zgłaszają się oni do specjalistów rzeczywiście dość późno. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na pewne klasyczne objawy, które powinny nakłaniać pacjenta do udania się po poradę do przychodni. Zawsze należą do nich niespecyficzne objawy ogólne, które utrzymują się przez dłuższy czas, takie jak: zmęczenie, brak sił, nudności, zmniejszenie apetytu. W przebiegu kłębuszkowych zapaleń nerek u pacjentów wystąpić mogą obrzęki, zwłaszcza dotyczące powiek lub lokalizujące się na twarzy.

Często do obrzęków dołącza się obserwowany przez chorych krwiomocz, czyli obecność tylu krwinek czerwonych w moczu, że zmieniają one jego zabarwienie na czerwonawe oraz nadciśnienie tętnicze. Istotne są także wyniki badań laboratoryjnych oraz badanie moczu.

W nefrologii istnieją dwa typowe zespoły objawów, które pojawić się mogą w przebiegu kłębuszkowych zapaleń nerek. Pierwszy z nich to zespół nerczycowy. Mówimy o nim, jeśli pacjent traci więcej niż 3,5 grama białka z moczem na dobę, ma obrzęki, zaburzenia gospodarki lipidowej pod postacią hiperlipidemii i hipoproteinemię. Drugi zespół objawów nosi nazwę zespół nerytyczny. W jego skład wchodzą takie symptomy jak: nadciśnienie tętnicze, obrzęki, występowanie w osadzie moczu erytrocytów dysmorficznych oraz wałeczków erytrocytarnych, a także utrata białka z moczem, ale zwykle mniej niż 3,5 grama na dobę.

Wielu informacji dostarcza także badanie moczu, ocena parametrów biochemicznych. Ważne jest, aby ocenić, czy w moczu obecna jest glukoza. Jej obecność może być spowodowana cukrzycą u pacjenta. Analizuje się również mocz pod kątem obecności w nim krwinek białych. Jeśli ich ilość przekracza 5 leukocytów w polu widzenia, to często taki stan spowodowany jest stanem zapalnym, który toczy się w drogach moczowych.

Często nawet w badaniach kontrolnych zleca się wykonywanie oznaczenia stężenia mocznika i kreatyniny. Te dwa parametry dostarczają informacji dotyczących czynności nerek. W razie pogorszenia funkcji nerek oba parametry przekraczają górną granicę normy.

W wielu patologiach nerek konieczne jest wykonanie badań obrazowych. Często zleca się pacjentom zrobienie badania ultrasonograficznego jamy brzusznej.

Czy ktoś z Waszych znajomych lub bliskich choruje na nerki? Jakiej terapii się poddaje? Opiszcie swoje doświadczenia

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =