Jakie są przyczyny omdleń?

Choroby    
ocena

Co to jest omdlenie? Omdleniem nazywa się krótkotrwałą utratę przytomności, która ma charakter przejściowy. Zazwyczaj dochodzi do niej nagle i ustępuje po około 20-30 sekundach. Zarówno początek, jak i koniec tego stanu jest samoistny. Za omdlenie odpowiedzialne jest zmniejszenie przepływu krwi przez naczynia mózgowe.

Jakie są przyczyny omdleń?

photoxpress.com

Do omdlenia dochodzi, kiedy wraz z krwią dopływa do mózgu za mało tlenu lub kiedy na kilka sekund dochodzi do ustania przepływu mózgowego. U niektórych osób występują objawy przedomdleniowe. Czasami, gdy u danej osoby doszło do kilku omdleń, może ona kojarzyć i łączyć pojawienie się objawów zwiastujących omdlenie, prodromalnych. Do najczęstszych symptomów, które mogą się pojawić, zalicza się zawroty głowy i uczucie nagłego słabnięcia. Niektóre osoby pocą się. Jeszcze inne zgłaszają, że przed omdleniem odczuwały nudności. Zdarza się wystąpienie krótkotrwałych zaburzeń widzenia lub uczucia kołatania serca.

Wyróżnia się różne typy omdlenia, w określaniu jego rodzaju główną rolę odgrywa wywiad zebrany od pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności omdlenia. Do bardzo częstych typów omdleń należą omdlenia odruchowe. Choć mogą dotyczyć także osób starszych, w przeważającej większości przypadków spotyka się je u ludzi młodych i zdrowych. Na skutek niewłaściwej reakcji na drodze odruchów dochodzi do zwolnienia akcji serca bądź do rozszerzenia naczyń krwionośnych, które prowadzi do zmniejszenia przepływu krwi.

Znane są pewne czynniki, które niejako sprzyjają omdleniu odruchowemu. Zdarzyć się ono może po zadziałaniu nieprzyjemnego bodźca, który pojawił się dość nieoczekiwanie, np.: zobaczenie czegoś, ból, wyczucie odrażającego zapachu. Bardzo często do omdleń dochodzi u osób, które przez dłuższy okres czasu stały w miejscy pełnym ludzi. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo omdlenia jest wysoka temperatura otoczenia. Taka temperatura i tłum ludzi nasilają możliwości wystąpienia omdleń.

Czasami omdlenie odruchowe następuje po natężonym wysiłku fizycznym lub po spożyciu posiłku. Za ciasny kołnierzyk koszuli, który ściśle przylega w okolicy zatoki szyjnej, może również przyczynić się do omdlenia. Najczęściej takie omdlenia mają miejsce u osób zdrowych, ale dla pewności warto przy powtarzających się epizodach zgłosić się do lekarza, który przede wszystkim oceni, czy nasze serce pracuje prawidłowo.

Niekiedy zdarza się, że pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, którzy rozpoczynają leczenie polegające na przyjmowaniu leków moczopędnych lub leków, których mechanizm działania polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych, doświadczają omdleń. Mają one miejsce zwykle po tym, jak pacjenci przyjmują pozycję stojącą. Wówczas dochodzi u nich do spadku ciśnienia tętniczego.

Trzeba pamiętać, że omdlenia mogą być objawem poważnej choroby, która toczy się w organizmie. Zwłaszcza osoby w średnim i podeszłym wieku powinny nie bagatelizować takich objawów. Omdlenia związane mogą być z zaburzeniami rytmu serca, a także z zaburzeniami dotyczącymi naczyń krwionośnych mózgu.

Czy zdarza Wam się zemdleć? W czym doszukujecie się przyczyn? Czekamy na Wasze komentarze!

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =