Małopłytkowość - objawy

Choroby    
ocena

Do czego potrzebne są płytki krwi? Płytki krwi nazywane są również trombocytami. Są one najmniejsze spośród elementów morfotycznych krwi. Nie mają jądra komórkowego, same zaś wywodzą się z megakariocytów szpiku kostnego. W płytkach krwi znajduje się wiele ziarnistości, które zawierają różne czynniki wzrostu, krzepnięcia i fibrynolizy.

Małopłytkowość - objawy

sxc.hu

Płytki krwi są niezbędne w przebiegu dwóch procesów. W celu zobrazowania pierwszego z nich należy podać sytuację, kiedy dojdzie z jakiegoś powodu np. do urazu, uszkodzenia ściany naczynia krwionośnego. Wtedy płytki krwi odpowiedzialne są za wytworzenie czopu płytkowego. Powstaje on dzięki zdolnościom przylegania i gromadzenia się płytek krwi i w ten sposób hamowane jest krwawienie. Drugi obszar działalności płytek to ich udział w zapewnieniu prawidłowego toczenia się procesów związanych z krzepnięciem krwi. Prawidłowa liczba płytek krwi wynosi od 150-450 G/l.

Co oznacza termin małopłytkowość?

Małopłytkowość to taki stan, gdy liczba płytek krwi obniża się poniżej dolnej normy, czyli poniżej 150G/l. Trzeba wiedzieć, że nie zawsze taki wynik świadczy o jakimś procesie chorobowym. Podczas wykonywania wielu badań naukowych okazało się, że u 2% badanych stwierdzono obniżoną ilość płytek krwi, ale nie była ona związana z żadną chorobą, ludzie ci byli zdrowi.

Jakie objawy sugerować mogą występowanie małopłytkowości?

Jeżeli liczba płytek jest zmniejszona, to upośledzone są procesy, w których biorą one udział. Obniżona ilość płytek rozregulowuje hemostazę w organizmie danej osoby, zaburza fizjologiczne procesy krzepnięcia krwi. Nie istnieje sztywna granica, która informowałaby, przy jakiej liczbie płytek krwi pojawiają się objawy. Aczkolwiek długoletnie obserwacje pozwalają przypuszczać lekarzom, że manifestacje kliniczne mają miejsce, gdy liczba płytek wynosi między 50-30G/l. Typowe dla małopłytkowości są wybroczyny, które pojawiają się na skórze oraz na błonach śluzowych. Wyglądają one jak bardzo małe czerwone kropki, tak jakby ktoś podrażnił naszą skórę szczotką ryżową.

Najczęściej lokalizują się takie zmiany na kończynach górnych i dolnych oraz na tułowiu. Pacjenci zwykle mniejszą uwagę zwracają na to, czy są one obecne na śluzówkach jamy ustnej. Zwykle udaje się je tam także znaleźć. Bardzo często osoby z małopłytkowością zgłaszają się do lekarzy z powodu krwawienia z dziąseł, które ma miejsce podczas mycia zębów, dokuczają im także krwawienia z nosa. Mogą także wystąpić krwawienia z układu moczowego lub też z dróg rodnych. Mniej częste, ale bardziej niebezpieczne są krwawienia z przewodu pokarmowego.

Co trzeba zrobić, żeby wykryć małopłytkowość?

Zawsze wymienione powyżej objawy obligują do wykonania badań podstawowych, wśród których najważniejsza jest morfologia krwi. To ona pozwala ocenić ilość płytek krwi w organizmie danej osoby. Jednocześnie podaje, jaka jest średnia objętość płytki. Z uwagi na to, że przyczyn małopłytkowości może być bardzo wiele, czasami należy wykonać badanie szpiku kostnego.

Czy znacie kogoś, kto cierpiał na tę chorobę? Jakie leczenie zastosowano? Wypowiedzcie się.

OCENA
1.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =