O czym świadczy żółtaczka?

Choroby    
ocena

Ludzie, którzy, na co dzień nie są związani z medycyną, często używają terminu żółtaczka w błędnym kontekście. Nie chodzi o to, aby kogokolwiek krytykować, bo nie każdy musi znać się na prawidłowej terminologii medycznej. Niemniej jednak rosnąca świadomość społeczna skłania, aby rozbudzać wątpliwości i zaznajamiać z prawidłową nomenklaturą.

O czym świadczy żółtaczka?

http://pixabay.com

Warto zacząć od wyraźnego wyeksponowania faktu, że żółtaczka jest objawem klinicznym, a nie nazwą jakiejkolwiek choroby. Żółtaczką nazywa się żółte zabarwienie skóry, błon śluzowych oraz twardówki oczu. Czynnikiem, który warunkuje powstawanie żółtaczki jest zwiększone stężenie bilirubiny we krwi. Przyjmuje się, że żółtawe zabarwienie pojawia się, gdy przekracza ona wartość 1,2 mg%. Aczkolwiek jest możliwe, że pierwsze oznaki pojawią się dopiero przy wyższych jej stężeniach. W medycynie ciągle funkcjonuje podział, który uwzględnia niektóre aspekty patofizjologiczne powstawania zaburzeń w funkcjonowaniu pewnych mechanizmów. Według tego podziału wyróżnia się żółtaczkę przedwątrobową, wątrobową i pozawątrobową. Bardzo dobrze znane są przemiany, którym podlega bilirubina w organizmie człowieka, co sprawia, że proces diagnostyczny jest dużo łatwiejszy.

Pierwszy typ żółtaczki to żółtaczka przedwątrobowa, inaczej nazywana jest hemolityczną. Trzeba wyjaśnić, że aby powstała w organizmie bilirubina, musi dojść do przekształceń związku o nazwie hem, który znajduje się między innymi w hemoglobinie, mioglobinie. Do żółtaczki przedwątrobowej doprowadzić mogą takie stany, w których dochodzi do nadmiernego rozpadu krwinek czerwonych, czyli hemolizy. Tym samym powstaje dużo bilirubiny i organizm nie jest w stanie jej metabolizować dalej. Dużo informacji dostarcza nam morfologia krwi, dzięki której rozpoznajemy niedokrwistość oraz zwiększoną ilość retikulocytów. Ponadto podwyższone jest stężenie żelaza. Taka żółtaczka powstaje w przebiegu chorób, które wiążą się z nieprawidłową budową erytrocytów, mogą być one wrodzone albo nabyte. Zaliczamy do nich różne defekty błonowe erytrocytów, hemoglobinopatie, talasemie, mikrosferocytozę wrodzoną. Ponadto przyczyną tej żółtaczki mogą być nieprawidłowości immunologiczne, mechaniczne uszkodzenia krwinek.

Kolejna postać żółtaczki to żółtaczka wątrobowa. Zwykle jej występowanie połączone jest z obecnością jakiejś nieprawidłowości w funkcjonowaniu wątroby. Powodowana może być przez marskość wątroby, wirusowe zapalenia wątroby, uszkodzenia wątroby przez toksyny, nowotwory wątroby. W jej przebiegu zwykle pacjenci mają prawidłowe wyniki morfologii krwi, ale występują u nich podwyższone próby wątrobowe Aspat, Alat. Zawsze w takich przypadkach wykonuje się wiele badań, które mają potwierdzić bądź wykluczyć zakażenia wirusowe. Ponadto wykonywane są badania obrazowe np. USG jamy brzusznej, a nierzadko także i biopsja wątroby.

Ostatni typ żółtaczki, żółtaczka pozawątrobowa lub inaczej cholestatyczna jest dosyć typowa dla kamicy żółciowej. Zazwyczaj dochodzi do zaburzeń związanych z utrudnieniem przepływu żółci w drogach żółciowych.

Czy znacie kogoś kto cierpiał na tę chorobę? Jakie leczenie zastosowano? Czy było skuteczne? Wypowiedzcie się!

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =