Porażenie nerwu twarzowego - przyczyny, objawy

Choroby    
ocena

U człowieka występuje dwanaście par nerwów czaszkowych. Każdy z nich jest numerowany, a ponadto ma swoją własną nazwę. Nerw twarzowy jest jednym z nerwów czaszkowych, bardzo często używa się także określenia nerw VII.

Porażenie nerwu twarzowego - przyczyny, objawy

photoxpress.com

Wiadomości dotyczące przyczyn i objawów porażenia nerwu twarzowego warto poprzedzić kilkoma słowami związanymi z jego fizjologią. Nerw ten zawiera włókna ruchowe. Unerwia on wszystkie mięśnie mimiczne twarzy, a także mięsień szeroki szyi. Na wyeksponowanie zasługuje fakt, iż mięśnie górnej części twarzy, a więc czoła, nosa, mięsień okrężny oka są unerwione obustronnie. Natomiast mięśnie dolnych partii twarzy są unerwione jednostronnie.

Do uszkodzeń nerwu twarzowego może dochodzić w trakcie trwania wielu chorób. Przeważająca większość z nich to choroby neurologiczne. Uszkodzenia nerwu VII mogą wynikać z obecności guzów, tętniaków w obrębie czaszki. Wszelkie patologiczne procesy, które lokalizują się w moście mózgu – takie jak: choroby nowotworowe, zmiany naczyniowe, zapalne, a także demielinizacyjne – mogą wywoływać objawy kliniczne u pacjentów związane z uszkodzeniem nerwu twarzowego.

Jeżeli symptomy przemawiające za wystąpienie porażenia nerwu VII, pojawią się u młodych dorosłych, nierzadko spowodowane są zakażeniami, np. opon mózgowych, wywołanymi przez wirusy. Czasami zdarza się, że do uszkodzenia nerwu dochodzi w przebiegu półpaśca, zapalenia ucha środkowego. Nie wolno zapominać o tym, iż urazy czaszki połączone ze złamaniami kości skroniowej także wyzwalają objawy porażenia nerwu twarzowego.

Z roku na rok rośnie liczba zachorowań na boreliozę. W jej przebiegu pacjenci mogą również prezentować objawy porażenia nerwu twarzowego. Czasami zdarza się, zwłaszcza u młodzieży, że dochodzi do pojawienia się objawów porażenia nerwu twarzowego w wyniku przewiania albo ochłodzenia ciała.

Wyróżnia się porażenie ośrodkowe i obwodowe nerwu twarzowego. Podział ten związany jest z anatomicznym przebiegiem nerwu VII i jednocześnie wskazuje, z którym odcinkiem nerwu związany jest problem.

W przypadku porażenia obwodowego nerwu VII, porażeniu lub niedowładowi ulegają wszystkie mięśnie połowy twarzy – zatem zniesieniu ulegają wszelkie ruchy mimiczne po tej stronie twarzy. Objawy kliniczne są bardzo charakterystyczne. Chory nie może zamknąć oka po stronie chorej. Nie zmarszczy również czoła. Typowo po stronie niedowładu widoczny jest opadnięty kącik ust. Lekarze zazwyczaj proszą, aby pacjent się uśmiechnął, wówczas wyraźnie widać, że po chorej stronie kącik ust opada. Wygładzeniu ulega fałd nosowo-wargowy. Usta chorego są jakby przesunięte na zdrową stronę. Obserwuje się również objaw Bella.

Natomiast porażenie ośrodkowe nerwu twarzowego powoduje, iż objawy dotyczą jedynie mięśni dolnej partii twarzy. Zatem pacjent z takim porażeniem jest w stanie zmarszczyć czoło, zamknąć oczy, ale widoczny jest u niego opadnięty kącik ust.

Jakie objawy choroby zaobserwowaliście u siebie lub bliskich? Jaką terapię podjęto? Czekamy na Wasze komentarze!

OCENA
4.25
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 2 =