Przepukliny - rodzaje objawy

Choroby    
ocena

Na samym wstępie warto dokładnie wyjaśnić, czym jest przepuklina. Pod tym pojęciem rozumie się przemieszczenie się jakiejś części narządu lub też całego narządu poza jamę ciała, w której fizjologicznie dany narząd występuje.

Przepukliny - rodzaje objawy

photoxpress.com

Takie przemieszczenie odbywa się przez kanał, który może być wrodzony bądź nabyty. Warto wiedzieć, że każda przepuklina, jeśli chodzi o budowę, ma pewne stałe elementy. Należą do nich: worek przepuklinowy, zawartość przepukliny i wrota. Najczęściej w praktyce lekarze spotykają się z przepuklinami brzusznymi. W zasadzie nigdy do końca nie wiadomo, co może się znajdować w takiej przepuklinie, bo można się spodziewać wręcz każdego narządu. Niemniej jednak najczęściej są to jelita, zarówno jelito cienkie, jak i grube.

Zawartość przepukliny otoczona jest workiem przepukliny, który utworzony jest przez otrzewną ścienną. Należy także wiedzieć, że w naszym ciele występują tzw. miejsca zmniejszonego oporu, przez które często przepukliny jakby wychodzą na zewnątrz. Takie miejsca określa się jako wrota przepuklin.

Jeden z wielu podziałów przepuklin uwzględnia czas ich powstania. Według niego dzieli się przepukliny na wrodzone i nabyte. Pierwsze z nich obecne są już w momencie urodzenia się noworodka. Przyczyny ich powstania związane są zwykle z nieprawidłowościami rozwojowymi. Druga grupa obejmuje przepukliny nabyte. Zazwyczaj dużą rolę w ich tworzeniu się odgrywa ciśnienie śródbrzusze, a bardziej szczegółowo jego nadmierny wzrost.

Dla lekarzy, zwłaszcza chirurgów, dużo bardziej istotny jest inny podział. Wyróżnia on m.in. przepuklinę odprowadzalną. Najprościej można ją opisać jako przepuklinę, którą pacjent może sam sobie odprowadzić, „wcisnąć” do jamy brzusznej. Bywa też tak, że zmiana pozycji ze stojącej bądź siedzącej na leżącą sprawia, iż przepuklina sama się odprowadza. Przeciwieństwem tego rodzaju przepukliny jest przepuklina nieodprowadzalna. Jak łatwo się domyślić, nie udaje się „przemieścić” jej zawartości do jamy brzusznej.

Dużo bardziej niebezpieczne dla zdrowia pacjenta są przepuklina uwięźnięta i przepuklina zadzierzgnięta. Aby wyobrazić sobie powstawanie przepukliny uwięźniętej, należy przyjąć, że do worka przepuklinowego dość nagle przedostało się np. więcej jelit niż dotychczas się tam wpuklało. Taka sytuacja może mieć miejsce, kiedy wzrasta ciśnienie śródbrzuszne, chociażby podczas defekacji czy kaszlu. Istnieje także możliwość, że wrota przepukliny „zaciskają” się. Jeśli chodzi o przepuklinę uwięźniętą, to w sytuacji, gdy jej zawartość stanowią jelita, może dojść do niedrożności jelit. Jeszcze bardziej niebezpieczna jest przepuklina zadzierzgnięta. Dochodzi tu do sytuacji, gdy naczynia unaczyniające jelito ulegają zaciśnięciu i doprowadza to do obumierania tkanki.

Najczęstszą przepukliną, która występuje u ludzi, to przepuklina pachwinowa. Jej objawem jest widoczny guz w okolicy pachwiny. Jeśli jest to przepuklina odprowadzana, bo udaje się niejako „wcisnąć” jej zawartość. Czasami u panów przepuklina objawia się guzem w obrębie moszny. Niekiedy pacjenci zgłaszać mogą bolesność, która występuje przy kaszlu, dźwiganiu ciężkich przedmiotów.

Czy cierpieliście kiedyś na tę dolegliwość? Jak udało Wam się pokonać przepuklinę? Komentujcie!

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =