Układ piramidowy - budowa, funkcje, uszkodzenia

Choroby    
ocena

Układ nerwowy nadzoruje pracę całego organizmu człowieka. Z uwagi na ogrom różnych procesów, które muszę być kontrolowane, konieczna jest dobra organizacja. Aby doszło do jakiegokolwiek ruchu dowolnego wykonanego przez nasze mięśnie, musi dojść do przekazania pobudzenia, impulsu.

Układ piramidowy - budowa, funkcje, uszkodzenia

sxc.hu

Odbywa się to na drodze korowo-rdzeniowej. Droga ta rozpoczyna się w obrębie pola ruchowego kory mózgowej. Okazało się, że drażnienie elektryczne tego miejsca powoduje wystąpienie ruchu po przeciwnej stronie ciała. Następnie droga ta wiedzie przez konary mózgu, most, pień mózgu, gdzie dochodzi do odłączania się włókien do ośrodków skojarzonego spojrzenia oraz do jąder ruchowych nerwów czaszkowych. Dalej droga ta wiedzie do miejsca, gdzie rdzeń przedłużony łączy się z rdzeniem kręgowym. Tu dochodzi do tzw. krzyżowania się włókien. Aż 80% włókien nerwowych przechodzi na stronę przeciwną, tworzy sznury boczne rdzenia kręgowego. Nazywa się to drogą piramidową boczną. Pozostałe 20% włókien nie ulega skrzyżowaniu i biegnie w obrębie sznura przedniego rdzenia kręgowego, dlatego określa się je jako drogę piramidową przednią.

Dzięki drodze korowo-rdzeniowej, zwanej inaczej drogą piramidową, w sposób bardzo szybki i bezpośredni impulsy są przekazywane z kory mózgowej do rdzenia kręgowego. Warto jeszcze wyjaśnić, że na drogę piramidową składają się dwa neurony – ośrodkowy oraz obwodowy. Ośrodkowy to komórka nerwowa, która lokalizuje się w korze mózgowej w polu ruchowym, a jej wypustka biegnie aż do rdzenia kręgowego. Natomiast neuron obwodowy bierze swój początek z rdzenia kręgowego, ciało komórki leży w rogu przednim rdzenia kręgowego, natomiast wypustki tych komórek opuszczają rdzeń kręgowy korzeniami przednimi i docierają do mięśni poprzecznie prążkowanych naszego ciała, które unerwiają.

Jak objawiają się uszkodzenia drogi piramidowej?

Patologiczne zmiany występujące u danego chorego zależą od tego, który neuron –  ośrodkowy czy obwodowy – został uszkodzony. W przypadku uszkodzenia neuronu ruchowego ośrodkowego dochodzi do niedowładów lub porażenia mięśni. Chory ma zatem ograniczoną możliwość wykonywania ruchów, bądź nie może ich wykonywać. Częściej spotyka się niedowłady o charakterze rozlanym. Lekarze neurolodzy podczas badania fizykalnego stwierdzają u takich pacjentów obecność objawu Babińskiego, a także okazuje się, iż odruchy badane u chorego są wzmożone. O uszkodzeniu neuronu ośrodkowego świadczy też wzrost napięcia mięśniowego. Czasem obserwowane są u chorych współruchy, które w sposób mimowolny dołączają się do ruchów dowolnych wykonywanych przez pacjenta.

Inaczej przedstawia się zespół objawów wywołanych uszkodzeniem neuronu obwodowego ruchowego tej drogi. Wówczas występują niedowłady mięśni, ale są one już ściśle ograniczone. Udaje się zaobserwować zaniki tych mięśni. Napięcie mięśniowe jest albo prawidłowe, albo zmniejszone, mówi się wtedy o wiotkości. Badane przez lekarza neurologa odruchy głębokie są obniżone lub zniesione. Nie obserwuje się objawu Babińskiego.

Czy mieliście kiedyś problemy z układem piramidowym? Jak się objawiały? Czekamy na komentarze

OCENA
2.25
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =