Wstrząśnienie mózgu - objawy

Choroby    
ocena
Urazy czaszki i mózgu mogą doprowadzać do stanów zróżnicowanych pod względem ciężkości, nasilenia i późniejszych skutków. Do wstrząśnienia mózgu dochodzi właśnie w czasie urazów głowy, np. powstałych w przebiegu wypadków komunikacyjnych. Szczęście w nieszczęściu polega na tym, że wstrząśnienie mózgu jest łagodnie przebiegającą patologią, która zazwyczaj nie powoduje zaburzeń ze strony układu nerwowego w przyszłości.

Wstrząśnienie mózgu - objawy

photoxpress.com

Uważa się, że pod wpływem urazu dochodzi do nieprawidłowego funkcjonowania niektórych połączeń w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Te zaburzenia nie mają trwałego charakteru, lecz przemijający.

Na jakiej podstawie rozpoznaje się wstrząśnienie mózgu?

Wstrząśnienie mózgu zwykle jest rozpoznawane, gdy osoba poszkodowana w wyniku doznanego urazu straciła przytomność. Ta utrata przytomności jest ściśle określona czasowo – aby mówić o wstrząśnieniu mózgu, trwać może ona nie więcej niż 6 godzin. Praktycznie, poszkodowani pacjenci tracą przytomność na mniej niż 60 minut. Drugim charakterystycznym objawem przy wstrząśnieniu mózgu jest niepamięć wsteczna. Oznacza ona, że pacjent po odzyskaniu przytomności ma lukę w pamięci. Nie potrafi odtworzyć okoliczności urazu, które doprowadziły do utraty przez niego przytomności. Ta luka pamięciowa u każdego pacjenta jest różnej długości. Niektórzy nie potrafią przywołać zdarzeń odbywających się kilka minut przed urazem, a są i tacy, którzy nie mogą sobie przypomnieć faktów mających miejsce w ostatnich dniach.

U znakomitej większości pacjentów przebieg choroby opisywany jest właśnie jako tak wyglądający ciąg: uraz – utrata przytomności – odzyskanie przytomności – niepamięć wsteczna.

Czy ponadto pacjenci zgłaszają jakieś dolegliwości? Inne symptomy mogą, ale wcale nie muszą się pojawić. Niektórzy chorzy zgłaszają bóle głowy. Czasami dołączają się do nich zawroty głowy i związane z nimi zaburzenia równowagi. Pacjenci często zgłaszają lekarzom, że dokuczają im nudności, rzadziej wymioty. Wystąpienie takich objawów skłania lekarza prowadzącego do skonsultowania stanu zdrowia pacjenta z neurologiem. Znamienne jest, że ani specjalistyczne badanie przeprowadzone przez neurologa, ani niekiedy zlecone badania nie wykazują żadnych niepokojących odchyleń od przyjętych norm. Dolegliwości zaś zwykle ustępują w przeciągu kilku dni. Wyjątkowo bóle głowy mogą dokuczać choremu przez dłuższy okres czasu.

Mimo iż wstrząśnienie mózgu nie stwarza trudności w postawieniu diagnozy, zawsze należy rozważyć inne przyczyny utraty przez pacjenta przytomności, która mogła mieć miejsce jeszcze przed urazem. Jest to jedna z przyczyn, dla których chorzy z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu są hospitalizowani. Pobyt w szpitalu jest nastawiony głównie na obserwację pacjenta, monitorowanie jego stanu zdrowia, aby w razie konieczności możliwe było szybkie udzielenie pomocy i wdrożenie specjalistycznego leczenia. Pacjentom, u których to schorzenie przebiega typowo, oferuje się jedynie leczenie związane z wystąpieniem ewentualnych dokuczliwych dolegliwości.

Mieliście kiedyś wstrząśnienie mózgu? Jak do tego doszło? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
3.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 2 =