Zapalenia płuc - powikłania i ich objawy

Choroby    
ocena
Zapalenia płuc jest dobrze poznaną chorobą pod względem etiologii, patogenezy, przebiegu i leczenia. Znane są również powikłania, jakie mogą nastąpić po jej przebyciu. Należą do nich: wysięk w opłucnej, ropniak opłucnej i ropień płuca.

Zapalenia płuc - powikłania i ich objawy

photoxpress.com

Płyn znajdujący się w opłucnej

W przebiegu zapalenia płuc nawet u połowy pacjentów stwierdza się występowanie płynu w opłucnej. O jego obecności świadczyć mogą charakterystyczne zmiany podczas opukiwania i osłuchiwania pacjenta, a także wyniki badań obrazowych, takich jak prześwietlenie klatki piersiowej. Wdrożona odpowiednia antybiotykoterapia sprawia, że płyn zanika podczas leczenia i zwykle nie stanowi problemu klinicznego. Inaczej jest, jeśli dojdzie do nadkażenia wysięku w jamie opłucnej. Płyn wówczas określa się jako powikłany. Gdybyśmy zbadali dokładnie skład płynu, okazałoby się, że obecne są w nim bakterie, leukocyty oraz włóknik. Kolor takiego płynu może być jasnożółtawy, jest przejrzysty, a czasem mętny. Do tego powikłania dochodzi zwykle w przebiegu zapalenia płuc wywołanego przez bakterie. Taki płyn powinien być usunięty z jamy opłucnej metodą jej drenażu.

Ropniak opłucnej

Czasami powikłaniem bakteryjnego zapalenia płuc może być ropniak opłucnej. Jest to stan, gdy w obrębie jamy opłucnej gromadzi się typowo ropny płyn. Jest on mętny, żółtawy, gęsty, zawiera także bakterie. Do ropniaka opłucnej dochodzi w wyniku zapalenia płuc wywołanego przez niektóre bakterie, szczególnie przez gronkowce, paciorkowce, Haemophilus influence i bakterie beztlenowe. Niestety w przebiegu ropniaka opłucnej pojawić się mogą takie zbiorniki płynu, z których ciężko go usunąć. Możliwe są również wszelkiego rodzaju zrosty opłucnej, powstające w wyniku jej włóknienia.

Manifestacja kliniczna ropniaka opłucnej jest dosyć bogata. U pacjentów występuje podwyższenie temperatury ciała. Zaczynają kaszleć, skarżą się na uczucie duszności, szybciej oddychają. Do postawienia rozpoznania wymagane jest wykonanie badań obrazowych i zbadania samego płynu. W leczeniu ropniaka opłucnej zastosowanie znalazło leczenie antybiotykami i usunięcie zalegającego płynu z jamy opłucnej.

Ropień płuca

Do najcięższego powikłania zapalenia płuc należy ropień płuca. Mianem tym określane jest nagromadzenie ropy w zbiorniku w obrębie płuca. Na szczęście ropień płuca jako powikłanie zapalenia płuc występuje sporadycznie, ponieważ odpowiednie leczenie choroby pierwotnej powoduje, że nie dopuszcza się do możliwości jego wytworzenia się. Niemniej jednak, gdy drobnoustrojami powodującymi zmiany są gronkowce, Pseudomonas aeruginosa, bakterie beztlenowe należy się liczyć z ewentualnością jego powstania.

Symptomy, które wywołuje ropień płuc, są zbliżone do objawów samego zapalenia płuc. Diagnoza musi być postawiona po wykonaniu badań obrazowych. W jego leczeniu zazwyczaj wystarcza terapia antybiotykowa, która trwa kilka tygodni.

Zetknęliście się kiedyś z powikłaniami po przebytym zapaleniu płuc? Jakimi? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =